05.11.2014
Pirmais Valkas novada jauniešu forums noritējis veiksmīgi

Pirmais Valkas novada jauniešu forums norisinājās 29. un 30. oktobrī. Forumā piedalījās 34 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Prieks, ka uz pasākumu ieradās Zvārtavas un Kārķu pagastu jaunieši.

 

Divu dienu foruma programmā bija iekļautas vairākas tikšanās ar cilvēkiem, kuru ikdienas darbs tieši vai netieši ir saistīts ar jaunatni. Piemēram, ar Gulbenes novada jaunatnes centra vadītāju Valēriju Olekšu un Valmieras jaunatnes centra “Vinda” jaunatnes lietu speciālisti Kristīni Švalbi, kuras dalījās pieredzē par jaunatnes politikas attīstīšanu. Jaunieši izteica vēlēšanos braukt pieredzes apmaiņā uz Gulbeni, jo viņu pieredze šķita vissaistošākā.

 

Par aktuālajām profesijām un nodarbinātības iespējām Valkas novadā jauniešus informēja Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Linda Upmale, no viņas bija arī ierosinājums jauniešu brīvprātīgā darba attīstīšanai Valkas novadā. Idejas būtība ir, ka vecāko klašu skolēni uz skolu aizved kādu sev tuvā apkaimē dzīvojošu sākumskolnieku, palīdz viņam nokļūt pēc skolas uz māju, vai aizved uz ārpusstundu pulciņu. Par šīs idejas ieviešanu realitātē būtu vērts padomāt. Par jauniešu iespējām piedalīties starptautiskos projektos informēja Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras Vidzemē koordinējošā organizācija. Ar kuru nu jau ir vienošanās, ka Valkā notiks “Erasmus +” projektu apmācība jauniešiem, kuras laikā taps jau konkrēts projekta pieteikums.

 

Anda Kušķe pastāstīja par Valkas novadā veikto jauniešu aptauju un kopējiem rezultātiem, savukārt Līga Mežule pastāstīja par jauniešu līdzdalību. Pēc ideju un informācijas gūšanas jaunieši dalījās trīs grupas, pirmā grupa diskutēja par jauniešu līdzdalības iespējām Valkas novadā, kādi ir plusi un mīnusi, kas nepieciešams, lai situācija mainītos un kā paaugstināt jauniešu līdzdalību. Otrās grupas tēma bija jauniešu brīvā laika iespējas Valkas novadā, analizētas tika pašreizējās un vēlamās iespējas. Trešās grupas uzdevums bija radīt ideju, ko Valkas novada jaunieši varētu darīt saistībā ar tuvojošos Latvijas simtgadi. Foruma neformālajā daļā palīdzēja Elīza Skutāne, kura noorganizēja jauniešiem vakara orientēšanos pilsētā, un Vivita Brolīte, kura bija sagatavojusi jautras izklaidējošas spēles.

 

Foruma laikā sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļu jaunieši gatavoja dāvanu maisiņus, kuri Ziemassvētkos iepriecinās Latvijas Sarkanā Krusta dāvanu saņēmējus.

 

Otrajā foruma dienā jauniešiem bija iespēja dzirdēt jaunu cilvēku stāstus par to, kāpēc viņi izvēlas dzīvot Valkas novadā vai to, kā viņiem veicas ar savu ieceru īstenošanu šeit. Katrs stāstītājs centās iedrošināt jauniešus līdzdarboties novada attīstībā – tie bija ārštata tulkotāja Liene Lielmane, SIA Minty vadītāja Ance Empele – Andrējeva, aktīvs Valkas Jauniešu domes biedrs Vilmārs Vesingi, Kārķu pagasta sporta organizatore un toršu cepēja Silva Mieze, Zvārtavas pagasta sociālā darbiniece un biedrības “Atrodi laiku sev” aktīviste Kristiāna Brolīte, teātra režisore Evija Smane, Valkas novada domes deputāts Ivars Noviks.

 

Foruma noslēgumā jaunieši tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un īsi pastāstīja par diskusiju grupās gūtajiem secinājumiem.

 

Pēc foruma lielākā daļa jauniešu atzina, ka tas bijis vērtīgs un Valkas jaunieši sāka domāt, kā nākamajā gadā iesaistīt forumā vairāk pagastu jauniešus. Viena no iecerēm ir, ka Valkas jaunieši varētu braukt pie jauniešiem pagastos un rīkot sadraudzības vakarus.

 

Forumu organizēja biedrība ”Atbalsts Valkai” sadarbībā ar Valkas novada domi. Finansiāls atbalsts projektam “Pirmais Valkas novada jauniešu forums” iegūts Valmieras novada fonda projektu konkursā, kuru atbalsta Kultūras ministrijas.

 

 

Pirmais Valkas novada jauniešu forums
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.