21. novembrī Valkas Jauniešu birojā norisinājās spēle „Es mīlu tevi, Latvija!”. Spēlē piedalījās 13 jaunieši un pārliecinoši uzvarēja komanda „Čiekuri”, kuri pārspēja komandu „Asfalts” ar 76 punktu pārsvaru.    Spēles laikā jauniešiem līdzīgi kā TV3 ...

22.11.2014

Jaunieši, kuri vēlas iegūt darba pieredzi nacionālu un starptautisku jauniešu pasākumu un jauniešiem domātu pasākumu organizēšanā, tajā skaitā Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē pasākumu, norises nodrošināšanā, aicināti pieteikties Latvijas Jaunatnes padomes Brīvprātīgo ...

21.11.2014

YFU  jeb Youth For Understanding ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē. YFU Latvijas birojs izsludina daļējo stipendiju konkursu, kas dos iespēju trīs skolēniem doties apmaiņas gadā un uzsākt mācības vidusskolā ārzemēs jau 2015./16. mācību gadā.   Šogad YFU Latvija izsludina ...

19.11.2014

Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) izsludinājusi pieteikšanos brīvprātīgajiem, kuri ir gatavi palīdzēt Brazīlijā noorganizēt 2016. gada Rio vasaras olimpiskās spēles.SOK kopā ir nepieciešami 70 tūkstoši cilvēku no visas pasaules, lai veiksmīgi spētu 2016. gada vasarā Brazīlijā noorganizēt Rio olimpiskās ...

19.11.2014

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk - LSK) Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros organizē apmācības „Diskriminācija un neiecietība kā reakcija uz sabiedrības daudzveidību”. Apmācību ...

19.11.2014

Valkas Jauniešu birojā 21. novembrī plkst 18:00 notiks spēle „Es mīlu tevi, Latvija!”. Jauniešiem būs iespēja izspēlēt pietuvinātu spēles versiju TV šovam „Es mīlu tevi, Latvija!”. Spēles gaitā jauniešiem būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem par latviešu kino, mūziku, populārām ...

14.11.2014

Valmieras profesionālā vidusskola 2014.gada novembrī ir uzsākusi  audzēkņu uzņemšanu Valmieras Profesionālajā vidusskolā. Šajā  ziemas uzņemšanā (no novembra līdz janvārim) tiek gaidīti jaunieši, kas vēlas apgūt sekojošas ESF finansētas izglītības programmas: "Pavārs" (1 gads), "Konditors" (1 gads) "Pārtikas ...

12.11.2014

29. oktobrī Pirmajā Valkas novada jauniešu forumā dalībnieki diskutēja par dažādām tēmām un viena no aktuālākajām bija Latvijas simts gadu dzimšanas dienai veltīts pasākums Valkā. Novada jaunieši smēlās idejas un nolēma veikt 100 labos darbus līdz Latvijas 100 gadu dzimšanas dienai. Pagaidām sarakstā ...

11.11.2014

No 2015. gada 1. līdz 5. februārim Mančestrā, Lielbritānijā norisināsies apmācības, kas paredzētas, lai veidotu pozitīvu pirmo pieredzi, piedaloties starptautiskos jauniešu projektos, tādējādi mudinot arī turpmāk izmantot programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. Pieteikšanās ...

11.11.2014

4. novembrī Valkas Jauniešu birojā jaunieši devās imitētā „Pastaigā pa Valku” kopā ar Valkas novada Centrālās bibliotēkas darbinieci Janu Čākuri. Jauniešiem, atklājot patriotisko mēnesi, bija iespēja uzspēlēt Valkas novada Centrālās bibliotēkas sagatavoto spēli „Pastaigā pa Valku”. ...

06.11.2014

Pirmais Valkas novada jauniešu forums norisinājās 29. un 30. oktobrī. Forumā piedalījās 34 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Prieks, ka uz pasākumu ieradās Zvārtavas un Kārķu pagastu jaunieši.   Divu dienu foruma programmā bija iekļautas vairākas tikšanās ar cilvēkiem, kuru ikdienas darbs tieši ...

05.11.2014

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kompensē transporta, dzīvojamo telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumus. Jauniešu garantijas reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā jau ...

03.11.2014
30.10.2014

4. novembrī plkst. 18:00 Valkas Jauniešu birojā ikvienam interesentam būs iespēja izspēlēt Valkas novada centrālās bibliotēkas sagatavoto spēli „Pastaigā pa Valku”.   Novembris Jauniešu birojā tiks pavadīts patriotiskā zīmē. Tāpēc mēnesi iesāksim ar savas pilsētas tuvāku iepazīšanu, vēsturisko ...

28.10.2014

2014. gada 29. un 30. oktobrī Valkā, Semināra ielā 27 notiks “Pirmais Valkas novada jauniešu forums”. Foruma galvenais mērķis ir veicināt pagastos un pilsētā dzīvojošās jaunatnes mijiedarbību un līdzdalības paaugstināšanu, iesaistot viņus sabiedriskajos procesos un Valkas novada izaugsmes veicināšanā, ...

14.10.2014