30.09.2014
Eiroreģiona jaunieši tiekas sanāksmē

27. septembrī Valkā notika Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” Latvijas sekcijas un Valkas novada domes  rīkotais pasākums “Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” diena 2014″, kuras mērķis bija iepazīstināt ar kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā, kā arī veicināt organizācijas “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību un veicināt pierobežas pašvaldību sadarbību.
Pasākuma laikā notika Eiroreģiona jauniešu sekcijas sanāksme un meistardarbnīca. Pieredzē par darbu ar jaunatni dalījās Valkas, Apes, Alūksnes, Viļakas, Baltinavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas, Kārsavas, Rugāju, Balvu un Smiltenes pašvaldību pārstāvji, kā arī Vōrstjarv (Igaunija) un Pleskavas rajona (Krievija) pārstāvji. Tika apspriesta nākotnes sadarbība un meistardarbnīcā tapa koka palešu dīvāni Valkas Jauniešu birojam.

Ilze Krastiņa,  Valkas novada domes jaunatnes lietu speciālists

Eiroreģiona jaunieši tiekas sanāksmē
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.