24.10.2019
Darba un iespaidiem pilnais oktobra mēnesis Valkas novada mazpulcēniem

 

Katru gadu mazpulcēniem septembris un oktobris ir darba pilns laiks, jo jāpabeidz rakstīt savi projekti, jāveic pēdējie mērījumi un secinājumi, un jāsagatavo prezentācijas.

 

2.oktobrī Valkas novada mazpulcēni tikās Kārķos, kur notika Valkas novada mazpulku Rudens skate. Skatē piedalījās 11. Valkas mazpulks, 239. Kārķu mazpulks un 367. Vijciema mazpulks. 687. Ērģemes mazpulks sakārā ar vadītāja maiņu šogad Rudens skatē piedalījās kā klausitāji.

 

Rudens skate mazpulcēniem ir ļoti nozīmīgs pasākums, jo katram ir jāprezentē savs paveiktais darbs. Pavasarī mazpulcēni apņemas veikt kādu darbu, kaut ko izaudzēt vai izpētīt, un rudenī tiek prezentēts paveiktais. Šogad mazpulcēni rakstīja projektus par ļoti dažādām tēmām – ķirbju, krāsaino burkānu audzēšana, pētīt un gatavot senos latviešu ēdienus, iepazīties ar biškopību, lopkopību, izzināt Latvijas dabas parkus,  u.c.

 

Rudens skatē kā klausītāji piedalījās arī jaunie mazpulcēni, kuriem šī bija iespēja smelties  idejas saviem pirmajiem projektiem.

 

Pēc darbu prezentācijas žūrija devās vērtēt mazpulcēnu projektus, bet paši mazpulcēni tajā brīdī darbojās radošajās darbnīcās un iepazinās ar novadā, šajā reizē  Kārķu pagastā, esošajiem amatniekiem,  lauksaimniekiem un ražotājiem.

 

 

Mazpulcēnus apciemoja vietējā amatniece Dana Purviņa no uzņēmuma “Dabas Rotas”, kura plašāk zināma ar to, kā dažādas dabas veltes iemūžināt caurspīdīgās rotās. Dana dalījās savā pieredzē, kā savu hobiju pārvērst biznesā. Galvenā Danas atziņa - nedrīkst padoties pie pirmās neveiksmes. To viņa pierāda ar savu piemēru, jo, ja viņa būtu padevusies pie pirmās neveiksmes, tad nekas no tā, ko Dana pašlaik izgatavo, nebūtu. Gluži kā mazpulcēni, kuri katru gadu mēģina īstenot savu projektā izvirzīto mērķi, nezinot vai rudenī izdosies visu īstenot tā kā ieplānots, arī Dana eksperimentē ar dabas materiāliem, nezinot vai galarezultāts būs tāds kā ieplānots. Jāmēģina vienreiz, otrreiz, kaut kas procesā jāpamaina, un trešo reizi sanāks tieši tā kā iecerēts. Galvenais ir nepadoties un īstenot iecerēto, neskatoties uz pirmajām neveiksmēm.

 

Vēl pie mazpulcēniem viesojās Kārķu pagasta zemnieku saimniecības “Mežavoti” saimniece Sanita Gulbe, kura pati kādreiz ir bijusi aktīvs mazpulcēns Kārķu mazpulkā. Sanita stāstīja par lietām ar kurām nodarbojas - biškopība un dārzkopība. Z/S “Mežavoti” tirgo savu produkciju - dažādu ziedu medu, riekstus medū, kā arī dažādus dārzeņus un ogas.

 

Ja Danas stāstītais vairāk aizķērās rokdarbniekiem, tad Sanitas stāstītājs ieinteresēja tos mazpulcēnus, kuri paši audzēja dārzeņus un iepazinās ar biškopību. Sanita, līdzīgi kā Dana, atzina, ka darba iemaņas iegūstamas tikai gadu gaitā iegūtas pieredzes ceļā, un no šī ceļa nav jābaidās.

 

Kā pēdējo mazpulcēni apciemoja zemnieku saimniecību “Rudzīši”. Saimniecības īpašnieki Anna Tropa un Arturs Bērziņš iepazīstināja mazpulcēnus ar saimniecībā mītošiem dažādiem mājputniem un mājdzīvniekiem - cūkām, trušiem, kazām u.c. Lielu interesi izraisīja saimniecībā audzētās eksotiskās sprogainās Mangalica cūkas jeb “aitu cūkas”. Mazpulcēni, kuriem kāds mājdzīvnieks ieinteresēja vairāk, droši varēja uzdot jautājumus, jo abi saimnieki ir zinoši un labprāt  atbild uz jautājumiem.

 

 

Pēc tikšanās ar vietējiem lauksaimniekiem un mājražotājiem visi Rudens skates dalībnieki piedalījās spēlē, kurā tika pārbaudītas mazpulcēnu zināšanas par Valkas novadu, dabu, mājdzīvniekiem un piena produkciju.

 

Rudens skates noslēgumā visi mazpulcēni saņēma pateicības un nelielas balvas par ieguldīto darbu projektu izstrādē. Balvas saņēma arī trīs labākie mazpulcēni, kuri zināšanu spēlē bija ieguvuši lielāko punktu skaitu. Žūrija komentēja katra mazpulcēna projektu un nosauca tos, kuri 12.oktobrī dosies uz Vidzemes projektu forumu Limbažos.

 

Limbažos novada mazpulcēni par savu projektu izstrādi un prezentēšanu ieguva pirmās vai otrās pakāpes sertifikātu, kurš apliecina, ka mazpulcēns ir veiksmīgi realizējis savu projektu.

 

Nu mazpulcēniem līdz pavasarim ir laiks apdomāt, ko viņi apņemsies darīt savā jaunajā projektā!

 

Valkas novada mazpulku Rudens skate un lauksaimnieku un mājražotāju apmeklējums notika pateicoties projektam “Valkas novada  mazpulcēnu iepazīšanās ar novadā esošajiem lauksaimniekiem un ražotājiem “Lauku labumi”. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Maļukova

Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.