06.06.2016
Zināms 2016. gada Valkas novada Jāņa Cimzes balvas ieguvējs

2014.gada 26. jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas  nodibināšanu. Nolikumā teikts: „Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā…”


Balvas piešķiršanas komisija š. g. 6. jūnijā, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2016. gadā piešķirt – Valkas ģimnāzijas sociālo zinību, ģeogrāfijas un ekonomikas skolotājai Guntrai Gaidlazdai.


Skolotāju kolēģi raksturo ar vārdiem: „Mūsdienīga skolotāja. Ārēji - šķiet klusa, bet visu dara, - veic pamatīgi un pārdomāti. Viņa ir skolotāja, kura savās stundās regulāri izmanto ļoti dažādus metodiskos paņēmienus, kā arī informācijas tehnoloģiju resursus un iespējas. Skolotājas vadītajās nodarbībās teorija tiek saistīta ar reālo dzīvi, kas ir ļoti būtisks mūsdienīgas pedagoģijas aspekts.  Stundās skolotāja apliecina savu pedagoģisko nostādni – centrā ir nevis mācīšana, bet pats skolēns un viņa mācīšanās”.

 

Šogad Valkas novada Jāņa Cimzes balva tiks pasniegta 4. jūlijā plkst. 18.00 Valkas novadpētniecības muzejā. Pasākumu kuplinās grupa “RŪNAS” ar programmu “Tautiskie raksti”.

 

Rēzeknē tapusī grupa, Jāņa Mežinska vadībā apvienojušies vairāki muzikāli Rēzeknes puses ļaudis, lai ar balsi un dažādiem instrumentiem (vijole, ģitāra, flauta u. c.) kopā radītu īpašu skanējumu.

 

Grupas programmas pamatā ir savs skatījums uz latgaliešu un latviešu dainām, kā arī pieskāršanās pasaules mūzikai un dainu savijums orģinālmelodijās.  Grupas “Rūnas” priecājās un apzinās to lielo spēku, kas ielikts tautas mūzikā un caur šiem tautas rakstiem mēģinās izprast un parādīt cilvēka vietu visumā.

 

Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.