05.06.2018
Veselības nedēļa SPII “Pumpuriņš”

Latvijas Veselības nedēļu 2018 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās un  veselīgās aktivitātēs.

 

Valkas pilsētas SPII “Pumpuriņš” bērni, vecāki, pedagogi, darbinieki un pasākuma koordinatore- sporta skolotāja Sandra Daņilova no 2018.gada 28.maija līdz 1.jūnijam organizēja sportiskas un veselīgas aktivitātes ar devīzi “Kusties ar prieku!”. Kopīgi izveidojām sajūtu taku, katru dienu to baudījām un arī pilnveidojām.  Viena no pamata aktivitātēm bija skrējiens apkārt “Pumpuriņa” ēkai, fiksējot apļu skaitu katru dienu. Ļoti iepriecināja vecāku atbalsts un izpratne, apejot apkārt bērnudārzam no rīta kopā ar bērnu. Paši aktīvākie vecāki un bērni skrēja vairākus apļus arī pirms mājup iešanas.  Kopumā nedēļas garumā 38 bērni un 30 pieaugušie veica  686 apļus. Par vienu no priecīgākajiem notikumiem veselības nedēļā izvērtās 31.maija sportiskā pēcpusdiena kopā ar vecākiem, piedaloties jautrajās stafetēs.

 

Informāciju sagatavoja: Sporta skolotāja Sandra Daņilova

Veselības nedēļa SPII “Pumpuriņš”
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.