25.03.2020
Valkas pilsētas pirmsskolu iestāžu reorganizācija – izglītojamo un vecāku labā

Šī gada 27. februāra domes sēdē tika atbalstīts konceptuāls lēmums reorganizēt esošās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), apvienojot PII “Pumpuriņš” un SPII “Pasaciņa”. Domes sēdē piedalījās arī vecāku pārstāvji, kas pauda bažas sakarā ar plānoto reorganizāciju un jaunas pirmsskolas izglītības bērnu grupiņas izveidi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas ēkā.

 

Sarunās gan ar vecākiem, gan iestāžu darbiniekiem jūtams, ka lielai daļai nav pilnībā skaidra šīs reorganizācijas nepieciešamība, tāpēc uz sarunu aicināju Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli.

 

Domes sēdē tika lemts par PII “Pumpuriņš” un SPII “Pasaciņa” apvienošanu, bet vecāku pārstāvjiem radās jautājumi arī par jaunas grupiņas izveidi esošajā VJCĢ pamatskolas ēkā. Vai grupiņas izveide ģimnāzijā ir saistīta ar pirmsskolas izglītību iestāžu jeb tautā saucamo “bērnudārzu” reorganizāciju?

 

Nē, šīs divas savā ziņā nesaistītas lietas, kuras vecāki sasaista kopā, bet patiesībā tie ir divi atsevišķi jautājumi.

 

Viens ir tas, ka mēs uzskatam, ka ir ļoti svarīgi, lai Valkā visi bērni, kam ir nepieciešams mācīties pirmsskolas izglītības iestādē, tajā varētu iet. Tas ir svarīgi pilsētas un novada ekonomikai jo, ja vecākiem nav pieejamas iespējas, kur darba laikā atstāt savu bērnu, tas rada problēmas visai ģimenei.  Mēs gribam, lai visi vecāki, kas vēlas strādāt, to var darīt.

 

Bērnudārzu pieejamība ir arī viens no būtiskākajiem faktoriem, ko cilvēki vērtē, kad izvēlas pārcelties uz Valku vai Valkas novadu. Viens no faktoriem ir mājoklis, ko vēl aizvien Valkā var iegādāties lētāk nekā Smiltenē, Valmierā vai Rīgā. Otrs ir darbs, un jaunas darbavietas top gan pilsētā, gan novadā, bet trešais ir izglītības pieejamība.

 

Protams, mums ir izcilas skolas un interešu izglītības iestādes, bet, tiešām, ir svarīgi, lai bērns varētu tikt bērnudārzā.  Tādēļ dome rūpīgi seko līdzi bērnudārza gribētāju skaitam un katru gadu tiek atvērta jauna pirmsskolas grupiņa, lai neveidotos rinda. Arī šogad tiks atvērta jauna grupa, bet esošajās  bērnudārza ēkās tai fiziski nav vietas. Tādēļ jaunā grupa tiks atvērta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ēkā. Tā būs grupiņa sešgadīgajiem bērniem.

 

Kāpēc VJCĢ Ausekļa ēkā plānots izveidot grupiņu tieši sešgadīgajiem bērniem?

 

Es domāju, ka tā būs pozitīva pieredze bērniem, jo atrodoties VJCĢ pamatskolas ēkā, viņi savā veidā jau veidā jau būs iepazinušies ar ēku, telpām un apkārtni, un “iedzīvojušies” skolā. No vienas puses bērni būtu kā bērndārznieki, protams, ar attiecīgi piemērotām telpām, bet no otras – viņi būtu kā skolas daļa un jau integrētos tās dzīvē.

 

Šo grupiņas izveidi mēs būtu darījuši jebkurā gadījumā un tam nav nekāda sakara ar “Pasaciņas” un “Pumpuriņa” reorganizāciju. Tas, vienkārši, ir risinājums, lai neveidotos rindas uz bērnudārziem.

 

Kāpēc tiek veikta esošo pirmsskolas izglītības iestāžu apvienošana?

 

Šai reorganizācijai ir vairāki iemesli – viens no tiem ir tas, ka SPII “Pumpuriņš” vairs nesaņems valsts finansējumu un arī vairs neskaitīsies kā speciālās izglītības iestāde. Tā nav mūsu izvēle, bet valsts. Ja abiem bērnudārziem ir vienāds statuss, mums radās jautājums vai ir jēdzīgi saglabāt abas iestādes. Vēl jo vairāk, tādēļ ka “Pumpuriņš”  ir salīdzinoši neliela iestāde ar nelielu bērnu skaitu, bet tajā pašā laikā viss atbalsta personāls ir tikpat liels, kā otrā bērnudārzā, kurā ir četras reizes vairāk audzēkņu.

 

Dažādu speciālistu - gan medmāsu, gan psihologu, gan logopēdu piesaiste kļūst aizvien grūtāka, tādēļ, lai optimālāk izmantotu viņu zināšanas un prasmes, būtu saprātīgi tās izmantot visu bērnu labā un esot vienā iestādē tas ir daudz vienkāršāk.

 

Tas nozīmē, ka speciālistu atvaļinājumus būs iespējams organizēt tā, lai vismaz viens no viņiem vienmēr būtu pieejams. Arī gadījumos, kad viens no speciālistiem saslimst, iestādē būs cilvēks, kas varēs aizstāt ne tikai formāli, bet gan ar attiecīgām zināšanām un prasmēm. Iespējams pašiem speciālistiem sākumā tas liksies sarežģītāk un grūtāk, bet mums šajā gadījumā bērnu intereses ir jāstāda augstāk.

 

Vai izveidojot vienu iestādi tiks ietaupīti līdzekļi pašvaldības budžetā?

 

Protams, neliels ietaupījums būs tas, ka būs tikai viena administrācija, bet šis tiešām nav reorganizācijas mērķis, jo ietaupījums tiks novirzīts pašas pirmsskolas iestādes materiālās bāzes uzlabošanai.

 

Savukārt, pedagoģiskajiem darbiniekiem nav jāuztraucas, jo nekādu štatu samazināšana nav paredzēta. Par visiem lēmumiem, kādā veidā tālāk notiks apvienoto iestāžu kopīgais darbs,  tiks veidota darba grupa, kuras sanāksmē, ja velēsies, varēs piedalīties arī vecāku un darbinieku pārstāvji.

 

Kāds nosaukums tiks dots reorganizācijas ietvaros apvienotajai iestādei?

 

Oficiālais nosaukums apvienotajai iestādei būs Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde, bet ikdienā, katrs varēs lietot esošos nosaukumus. Tā kā “tautā” jau ir iegājies, kur ir “Pumpuriņš”, kur ir “Pasaciņa”, mēs esam izlēmuši saglabāt šos nosaukumus pašām bērnudārzu ēkām. Tāpat, kā līdz šim - viena daļa vecāku vedīs savu atvasi uz “Pumpuriņu”, citi – uz “Pasaciņu”.

 

No vecākiem izskan minējumi, ka sakarā ar jaunās pirmsskolas grupiņas atvēršanu ģimnāzijā “Pasaciņas” ēkā šogad izpaliek virtuves renovācija. Vai tā ir taisnība?

 

Nē, tas neatbilst patiesībai, jo pirmsskolas grupiņas izveidei skolā nepieciešams mazāk kā 20 000 eiro, savukārt kontroltāme PII “Pasaciņas” ēdamzāles un virtuves pārbūvei kopā ar mēbelēm un virtuves iekārtām sastāda 211 642 eiro neskaitot PVN. Mēs bijām plānojuši to darīt šogad, bet valsts ir mainījusi pašvaldību aizņemšanās sistēmu, ka rezultātā neviena Latvijas pašvaldība nevar aizņemties naudu projektiem, kas nav Eiropas Savienības projekti.

 

Līdz ar to, šogad mēs apmaksājam tehnisko projektu, kas ir gana dārgs – 18 700 eiro. Gada nogalē jau veiksim iepirkumu, lai nākamgad visus šos darbus vasarā pabeigtu un jau 2021.gada septembrī “Pasaciņas” telpās būs gan jauna virtuve, gan jauna ēdamzāle.

 

Foto: I.Leitis

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

 

PII “Pasaciņa” ēka, Ausekļa ielā 44, Valkā

 

SPII “Pumpuriņš” ēka Puškina ielā 10, Valkā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.