06.09.2021
Valkas novadā nedaudz pieaudzis izglītojamo skaits

Apkopota statistika par Valkas novada izglītojamajiem uz 2021.gada 1.septembri.

 

Šogad kopā visās Valkas novada izglītības iestādēs mācības uzsākuši 1104 audzēkņi. Salīdzinot ar 2020. gada 1. septembri izglītojumo skaits kopumā Valkas novada izglītības iestādēs pieaudzis par 8 audzēkņiem.

 

Izglītojamo skaits uz 01.09.2020. - 1096 audzēkņi.

uz 01.09.2019. - 1070 audzēkņi.

uz 01.09.2018. - 1056 audzēkņi.

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs:

 

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde - 300 audzēkņi (t.sk. 26 pirmsskolas audzēkņi Vijciema pirmsskolas grupiņā, un 15 pirmsskolas audzēkņi Zvārtavas pag. Mierkalna tautas nama grupiņā).

 

PII "Gaismiņa" - 19 audzēkņi.

 

 

Vispārēji izglītojošajās iestādēs:

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - 631 audzēkņi (t.sk. 509 pamatizglītības 1.-9.klasēs, 99 vidējās izglītības 10.-12.klasēs, 23 audzēkņi pirmsskolas grupiņā Ausekļa ielā 5).

 

Ērģemes pamatskola - 154 audzēkņi (t.sk. 99 pamatizglītības 1.-9.klasēs, 47 pirmsskolas audzēkņi, 8 pirmsskolas audzēkņi grupiņā Kārķos, "Kārķu skolā").

 

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs uzņemšana turpinās līdz 1. oktobrim un informācija tiek apkopota.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.