05.02.2018
Valkas novada dome izsludina jaunu konkursu vispārizglītojošām skolām "Esi visur"

Valkas novada dome 2018.gadā izsludina konkursu "Esi visur" vispārizglītojošām skolām. (NOLIKUMS)

 

Konkursa mērķis:

Sekmēt vispārizglītojošo skolu skolēnu iesaisti ārpusstundu Valkas novada kultūras un sporta procesos kā skatītājus un dalībniekus. Veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju (klašu audzinātāju) līdzdalību ārpusskolu Valkas novada kultūras un sporta dzīves norisēs.

 

Konkursa prioritātes:

Atbalstīt vissaktīvākās vispārizglītojošo skolu klases Valkas novada kultūras un sporta pasākumu apmeklētājus, dalībniekus un to audzinātājus, kas sekmē klases saliedētību un veicina klašu audzinātāju pedagoģiskos sasniegumus.

 

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz balvām var jebkura Valkas, Strenču, Smiltenes, Beverīnas, Rūjienas, Apes un Naukšēnu novadu vispārizglītojošo skolu klases ar audzinātājiem.

 

Pieteikumu vienkāršotā anketa (1.pielikums) konkursam jāiesniedz vai jāiesūta Valkas novada domes sekretariātā, Valkā, Beverīnas ielā 3, LV-4701. Pieteikumu konkursam jāiesniedz (konkursa izsludināšanas gadā līdz 28. februārim plkst.12.00.

 

Ieteicamie pasākumi (2.pielikums)

 

Konkursa rezultātus pēc uzskaites grāmatiņu (3.pielikums) iesniegšanas Nodaļā vērtē Komisija pēc šādiem kritērijiem:

 

Ieskaitei nepieciešams savākt vismaz 10 punktus;

par katru apmeklēto ārpusstundu pasākumu klase saņem punktus kurus aprēķina pēc šādas formulas:

Klases skolēnu skaits pasākumā : Skolēnu skaits klasē x Pasākuma koeficients = Iegūto punktu skaits

 

Rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata; iegūtos punktus summē kopsavilkuma tabulā.

 

Balvu piešķiršanas noteikumi:

Balvas saņem klases, kas ieguvušas 1.-3. vietu un atsevišķi klašu audzinātāji.

Ja ir vairāk par 20 konkursā pieteiktām klases, tad tiek apbalvotas pirmās trīs aktīvākās klases gan starp Valkas novada klasēm, gan ārpus Valkas novada klasēm.

 

Balvas aktīvākajām klašu skolniekiem:

1.vieta – 2 dienu ekskursija ārpus Latvijas.

2.vieta – 1 dienas ekskursija Latvijā.

3.vieta – kultūras vai sporta pasākuma apmeklējums Rīgā vai kādā citā pilsētā.

 

Divas veicināšanas balvas aktīvākajiem individuālajiem dalībniekiem.

 

 

Balvas aktīvāko klašu skolotājiem:

1.vieta - ceļojums Eiro 300,- vērtībā.

2.vieta - SPA apmeklējums Igaunijā.

3.vieta - koncerta apmeklējums Latvijā

 

Informāciju sagatavoja:

Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Aivars Ikšelis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.