09.06.2017
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija aicina pieteikties mācībām 10.klasē

Vidējās izglītības programmas:

 

- vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011),

- vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011).

 

12. un 13.jūnijā plkst. 9.00-15.00 pieteikšanās pie ģimnāzijas sekretāres Raiņa ielā 28a, uzrādot pamatizglītības beigšanas apliecību un sekmju izrakst

12. un 15.jūnijā individuālās sarunas ar topošo 10.kl. audzēkni un viņa vecākiem.

 

 

Tālrunis papildus informācijai 64707271, 64707272

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.