31.03.2017
Uzsāk Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022.gadam izstrādi

Valkas novada dome 2017. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tiek uzsākta Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes vadības grupa, darba uzdevums un izpildes termiņi.

 

2017.gada 30.marta lēmums (protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam” izstrādes uzsākšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Aivars Ikšelis

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>