05.09.2017
Turpinās studējošo Valkas novada jauniešu pieteikšanās stipendijām

Pamatojoties uz Valkas novada domes noteikumiem “Par stipendijas piešķiršanu novadā deklarētajiem jauniešiem, kuri studē kādā novadam nepieciešamā specialitātē”, turpinās pretendentu pieteikšanās.

 

Šī gada 25. maija Valkas novada domes sēdē ir apstiprinātas nepieciešamās specialitātes. Tika nolemts, ka 2017./2018.akadēmiskajā gadā Valkas novada domes piešķirs stipendijas sekojošās specialitātēs studējošajiem studentiem:

1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle;

2. angļu valodas skolotājs;

3. mūzikas skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs);

4. informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt informātiku;

5. fizikas skolotājs;

6. psihologs;

7. sociālais darbinieks;

8. sociālais pedagogs;

9. igauņu valodas speciālists vai pedagogs;

10. futbola treneris;

11. ainavu arhitekts;

12. jurists;

13. cita novadam nepieciešamā specialitāte (pieteikumu izvērtēs stipendiju piešķiršanas komisija).

 

Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, Valkas novada domē jāiesniedz domei adresēts personīgs iesniegums un izziņa no mācību iestādes. Dokumenti jāiesniedz līdz 2017. gada 29. septembrim priekšsēdētāja sekretariātā Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes un veicināt jauniešu atgriešanos strādāt novadā.

 

Pašvaldības stipendiju maksā 10 mēnešus pilnā akadēmiskajā gadā. Pēc studiju beigšanas jaunietim ir jāstrādā novada izglītības iestādē tik mēnešus, cik ir saņēmis stipendiju. Stipendiju var saņemt arī strādājošs un studijas uzsācis jaunietis. Stipendijai var pieteikties arī studējošie jaunieši (jebkura kursa studenti).

 

Valkas novada stipendiju konkursa novada studējošajiem jauniešiem 2017./2018. akadēmiskajā gadā NOLIKUMS.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.