23.11.2018
Skolotāju apmaiņas vizīte Zviedrijā projekta „No lego līdz karjeras izvēlei nākotnē” ietvaros

Laika periodā no 2018. gada 5. līdz 9. novembrim skolotāju grupa Dace Langenfelde, Ingrīda Hedemarka, Anda Kušķe un Ilze Kalniņa Ziemeļvalstu Izglītības programmas NORDPLUS projekta „No lego līdz karjeras izvēlei nākotnē” („From Lego play to future choice”) ietvaros apmeklējām Jarnakraschool Lundā (Zviedrijā).

 

Skolotāju apmaiņas dalībnieki - 15 skolotāji no Latvijas, Somijas, Zviedrijas.

 

Tikšanās mērķis bija uzzināt vairāk par projekta partneriem, par izglītības sistēmu un datorizāciju Zviedrijas skolās, salīdzināt pašreizējo situāciju skolās pārstāvētajās valstīs, plānot projekta turpmākās darbības, apspriest jautājumus par pienākumiem un atbildību katram projekta partnerim.

 

Jarnakraskolan skolā, kura ir mūsu projekta partnere, mēs apmeklējām programmēšanas stundu 4. klasē, kuru vadīja informātikas skolotājs un viņa asistents. Skolotājs demonstrēja arī savus robotus.

 

Polhemskolan skola pārsteidza ar milzīgo skolēnu skaitu 2500, lielākā Zviedrijas skola, pie tam prestiža, ir konkurss, lai varētu tikt tajā uzņemts. Tehnoloģiju nodaļa uzsākusi cīņu ar telefoniem stundās, par rezultātiem vēl pāragri spriest. Lielu vērību pievērš skolēniem ar īpašām vajadzībām, darbs 1:1. Praktiska lieta bija skolēnam iespēja apgūt datora uzbūvi, lai kā ieskaites darbus remontētu skolas datorus. Uzzinājām, ka arī pie viņiem darbojas skolēnu mācību uzņēmumi.

 

Polhemskolan mēs apmeklējām vēl vienu programmēšanas nodarbību, kurā mēs varējām sekot, kā viņi strādāja, veidojot tīmekļa vietni un robotikas nodarbību.

 

Abās skolās guvām ieskatu par projekta tēmām – Lego, robotika, programmēšana.

 

Zviedrijas izglītības sistēma ļauj skolām nodrošināt savus skolēnus ar klēpjdatoriem, kurus daudz izmanto, jo viņi neizmanto mācību materiālu papīra versiju. Skolotāji var izmantot arī taimerus, lai noteiktu uzdevumus ar laika ierobežojumu. Polhemskolan mēs redzējām, kā viņi mēģina cīnīties ar tālruņa problēmu, ieviešot "mobilās viesnīcas".

 

Jāatzīst, ka visi satiktie zviedru skolotāji un amatpersonas bija savas skolas un pilsētas patrioti, neviltots lepnums skanēja viņu vārdos, stāstot par darba metodēm, rezultātiem, novitātēm.

 

Viņiem ir skolēni ne tikai no Lundas, bet arī no citām pilsētām, pat tuvākās pilsētas Malmes.

 

Jarnakraskolan trešdienas rītos ir izvēlēti priekšmeti, kas ietver programmas - foto, koka izstrādājumi, tekstilizstrādājumi utt. Rīta stundas jaunākajās klasēs ir domātas lasīšanai, lai attīstītu lasīšanas prasmes.

 

Abas skolas pievērš uzmanību sportam, it īpaši handbolam.

 

Vērā ņemama pieredze varētu būt prasība samazināt neapēstā ēdiena daudzumu, skola piedalās municipalitātes konkursā Less waste.

 

Kā skolas dzīve ir saistīta ar turpmāko karjeru? Lai pierādītu, ka, piemēram, matemātika (arī bioloģija, anatomija u.c. mācību priekšmeti) ir ne tikai klasē, viņi organizē nodarbības uz kurām uzaicina cilvēkus no dažādiem uzņēmumiem, tajās notiek sarunas, kā arī tiek atrisināti matemātiskie uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmumu peļņu un citiem rādītājiem.

 

Zviedrijas partneri bija organizējuši divus ekskluzīvus apmeklējumus. Pirmais deva retu iespēju iepazīties ar Jonass Birgersson - uzņēmuma Via Europa līderi, kurš uzrauga un pārvalda satiksmi tīklā.

Otrais - Lundas apkārtnē top grandioza ESS būve neitronu izpētei, viens no zviedru labākajiem fiziķiem Mats Lindrooss, kurš no zviedru puses tiek uzskatīts par cienīgu saņemt Nobela prēmiju, vadīja ekskursiju.

 

Apmeklējām kultūrvēstures muzeju (Kulturen), Doma katedrāli, redzējām Lundas universitātes ēkas.

 

Projekta koordinators no zviedru puses Claes bija brīnišķīgs gids, viņa pieredze un faktu zināšanas par Lundu un Zviedriju bija fantastiskas.

 

Tikšanās laikā Claes pozitīvā attieksme bija sadarbības veicinātāja. Turklāt viņš deva iespēju tuvāk iepazīt zviedru sadzīvi.

 

Saskaņā ar projektu nākamā sanāksme notiks Somijā Oulu 17.-23. martā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatore,

skolotāja Dace Langenfelde

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.