14.04.2020
Valkas Mākslas skola no 23.marta mācību procesu veic attālināti

Pedagogi ir apzinājuši savus audzēkņus, ir sagatavoti un nosūtīti veicamie uzdevumi izmantojot interneta resursus un mobilos sakarus. Turpmākā saziņa starp skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem mācību procesa nepārtrauktībai un kontrolei notiks e-vidē /maksla@valka.lv/, izmantojot mobilos sakarus, WhatsApp, Skype, tīmekļa vietnes - Valkas Mākslas skolas facebook lapu, Valkas novada mājaslapu.

 

Saziņa tiek nodrošināta trijās valodās.Ja rodas jautājumi vecākiem vai audzēkņiem, lūdzu rakstīt uz e-adresi maksla@valka.lv vai zvanīt direktorei Sniedzei Ragžei 26488684,

skola - 64724078,26498580 vai direktores vietniecei mācību darbā Daigai Soloveiko 26227808.Māksla paceļ dvēseli skaistuma pasaulē.

 

Būsim atbildīgi, novērtēsim un neizniekosim to laiku, kas mums dots!

 

Informāciju sagatavoja:

Daiga Soloveiko,

Valkas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.