Novērtēšana

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

MK 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" [ārējā saite]

MK pielikumu datnes (.zip) [ārējā saite]

Grozījums MK 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" [ārējā saite]

Par grozījumiem Izglītības likumā (darbība 2017.gadā)  IZM vēstule

>