Novērtēšana

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 501, 22.08.2017. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

 

Grozījumi Izglītības likumā

 

 

 

>