- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2016./2017. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

25.11.2016.

Kārtība

 Dalībnieki

 Rezultāti 25.-27.01.

 -

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 13.01.  Kārtība

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti

10.04. (9kl.);

21.02. (12.kl.)

 Jurģis Mežulis (12.kl.)

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

16.01.

Kārtība

 Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti 03.03.

 Laura Strumpe (12.kl.)

Informātika
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

17.01.

Kārtība

 http://www.lio.lv

Dalībnieki

Rezultāti 28.02.-01.03., Liepāja

 Deniss Tiščenko (11.kl.)

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

20.01.

Kārtība

Dalībnieki

Rezultāti 06.-07.04.

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

30.01.

Kārtība

 

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti 27.03.  Markuss Beļakovs (9.kl.)

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

01.02.

Kārtība

 

Dalībnieki

 

Rezultāti 02.03.

 Jurģis Mežulis (12.kl.)

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

03.02.

Kārtība

 

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti 09.-10.03.

 Juris Jančevskis (9.kl.)

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

07.02.

Kārtība

Dalībnieki

 Rezultāti 22.-24.03.

 -

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

17.02.

 

 Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

22.02.

Kārtība

Dalībnieki

Rezultāti 11.-12.04.

 Jurģis Mežulis (12.kl.)

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 03.03.

Kārtība

 

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 09.03.

 Kārtība

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti  

 -

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 13.03.

 Kārtība

Pieteikties

Dalībnieki

 Rezultāti

 07. 04. Valmiera

Nolikums mat.

Nolikums lat.v.

Starpnovadu olimpiādes 1.-3. vietu ieguvēji (Skatīt rezultātus!)

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 13.03.

 Kārtība

 Pieteikties

Dalībnieki

 Rezultāti

 10.04. Valmiera

Nolikums

Niks Sveķis; Laura Zalužinska; Diāna Lielmane; Diana Libruka; Krista Aršanova

 

 

 

 

   

 

 Vēsture
  6. - 7. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 06.04.

Kārtība

līdz 30.03.

Pieteikties

Dalībnieki

Rezultāti  -

 -

 

 

 

 

 

 

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355

>