- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2017./2018. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

30.11.2017.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 24.-26.01.

 -

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 01.12.2017.  Kārtība

Saraksts

 Rezultāti

09.02.- I kārta;

22.03.- II kārta

 Kate Čākure 12.kl.

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 12.01. Kārtība

Saraksts

Rezultāti

26.03. (9kl.);

20.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

15.01.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti 19.03.  -

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

16.01.

Kārtība

IO_Kārtība

Saraksts 

http://www.lio.lv

Rezultāti 01.-02.03.

Markuss Beļakovs 10.kl.;

Deniss Tiščenko 12.kl.

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

19.01.

Kārtība

Saraksts Rezultāti 05.-06.04.

 -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti 09.03.

 -

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

31.01.

Kārtība

Saraksts Rezultāti 07.03.

 -

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

02.02.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 08.-09.03.

 Skatīt rezultātus!

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

06.02.

Kārtība

 

Saraksts

 

Rezultāti 27.-29.03.

 -

Krievu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 08.02.

 

Kārtība

 

Saraksts

Rezultāti  10.03  Ilvars Lelis 10.kl.

ZPD 11.kl.

13.02.

 Kārtība LR

 līdz 20.01.2018.

tīmekļa vietnē 

https://skolas.lu.lv/

darbi līdz 23.02.2018.

     

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

16.02.

 Kārtība

 

Saraksts

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

21.02.

Kārtība

Saraksts   12.-13.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 04.12.2017.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 06.03.

Kārtība

 Saraksts

Rezultāti  

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 07.03.

Kārtība  

Saraksts

Rezultāti

 06.04.2018.

Vidzemes reģiona olimp. kārtības:

Matemātika

Latviešu val.

Skatīt rezultātus!

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 28.03.2018.

Kārtība

 līdz 21.03.2018

ŠEIT

Saraksts

 

 

 

 

Novadpētniecības konkurss  6 .- 7.kl.

 marts Kārtība        

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355

>