- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2017./2018. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

30.11.2017.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 24.-26.01.

 

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 01.12.2017.  Kārtība

Saraksts

 Rezultāti

09.02.- I kārta;

22.03.- II kārta

 

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 12.01. Kārtība  līdz 05.01.2018

ŠEIT

Saraksts

 

26.03. (9kl.);

20.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

15.01.

Kārtība

 līdz 08.01.2018

ŠEIT

Saraksts

  19.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

16.01.

Kārtība

IO_Kārtība

 http://www.lio.lv
  01.-02.03.

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

19.01.

Kārtība

līdz 05.01.2018

tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv/

  05.-06.04.

 

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

līdz 15.01.2018

tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv/

  09.03.

 

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

31.01.

Kārtība

 līdz 17.01.2018

tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv/

  07.03.

 

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

02.02.

Kārtība

 līdz 26.01.2018

ŠEIT

Saraksts

  08.-09.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

06.02.

Kārtība

līdz 30.01.2018

tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv/

  27.-29.03.

 

Krievu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 08.02. Kārtība  līdz 01.02.2018

ŠEIT

Saraksts

   10.03  

ZPD 11.kl.

13.02.

 Kārtība LR        

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

16.02.

 Kārtība

 līdz 09.02.2018

ŠEIT

Saraksts

  -

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

21.02.

Kārtība

līdz 07.02.2018

tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv/

  12.-13.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 04.12.2017.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti -

 

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 06.03.

 Kārtība      

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 07.03.

 Kārtība  līdz 28.02.2018

ŠEIT

Saraksts

   

Starpnovadu olimpiādes 1.-3. vietu ieguvēji (Skatīt rezultātus!)

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 marts

 Kārtība

 

 

 

 

 

Novadpētniecības konkurss  6 .- 7.kl.

 marts Kārtība        

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355

>