Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2019./2020. mācību gadā

 

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 29.10.2019.  Kārtība

 Saraksts

 Rezultāti

 

06.12.- I kārta;

07.02.- II kārta

 

Krievu valoda (svešvaloda)
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 26.11.2019. Kārtība      04.03.  

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

28.11.2019.

 Kārtība

  Saraksts

Rezultāti 22. - 24.01.

 

Vēsture
9. un 12.kl.

(tiešsaiste)

 13.12.2019.  Kārtība

  Saraksts

 Rezultāti

19.02. (9kl.);

18.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

13.01.  Kārtība

  līdz 07.01.

Piesaki šeit!

Saraksts

 Rezultāti 27.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

14.01.

 Kārtība

  no 01.01. http://www.lio.lv

  26.-28.02.

 

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

17.01.  Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 31.03.-01.04.

 

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

27.01.

 Kārtība

Saraksts

Rezultāti 06.03.

 

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 10.03.

 

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

31.01.  Kārtība

  Saraksts

Rezultāti 12.-13.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

04.02.

Kārtība Saraksts  Rezultāti 07.-09.04.

 

ZPD

 

 

Nolikums

Kārtība

Vadlīnijas

 

 

 28.02. (Reģ.);

03.-04.04. (Valsts)

 

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

 

 Kārtība

 

Saraksts

Rezultāti  

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

13.02.  Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 15. - 16.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 

Kārtība

   Saraksts

Rezultāti  

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 .

Kārtība novada

Kārtība reģionā lat.

Kārtība reģionā mat.

 

  Saraksts

 

Rezultāti

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020. mācību gadā (Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355