- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2017./2018. mācību gadā

Kate Čākure - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.kl. skolniece Valsts angļu valodas olimpiādē ieguvusi III vietu (skolotāja Ingrīda Hedemarka)

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

30.11.2017.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 24.-26.01.

 -

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 01.12.2017.  Kārtība

Saraksts

 Rezultāti

09.02.- I kārta;

22.03.- II kārta

 Kate Čākure 12.kl.

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 12.01. Kārtība

Saraksts

Rezultāti

26.03. (9kl.);

20.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

15.01.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti 19.03.  -

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

16.01.

Kārtība

IO_Kārtība

Saraksts 

http://www.lio.lv

Rezultāti 01.-02.03.

Markuss Beļakovs 10.kl.;

Deniss Tiščenko 12.kl.

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

19.01.

Kārtība

Saraksts Rezultāti 05.-06.04.

 -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti 09.03.

 -

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

31.01.

Kārtība

Saraksts Rezultāti 07.03.

 -

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

02.02.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 08.-09.03.

 Skatīt rezultātus!

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

06.02.

Kārtība

 

Saraksts

 

Rezultāti 27.-29.03.

 -

Krievu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 08.02.

 

Kārtība

 

Saraksts

Rezultāti  10.03  Ilvars Lelis 10.kl.

ZPD 11.kl.

13.02.

 Kārtība LR

 

https://skolas.lu.lv/

 

     Anete Krastiņa; Dita Ikšele; Sanda Kate Stepīte

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

16.02.

 Kārtība

 

Saraksts

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

21.02.

Kārtība

Saraksts Rezultāti 12.-13.04.

 -

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 04.12.2017.

Kārtība

Saraksts

Rezultāti -

 -

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 06.03.

Kārtība

 Saraksts

Rezultāti

 26.04.2018.

Kārtība

 2. un 3. komanda

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 07.03.

Kārtība  

Saraksts

Rezultāti

 06.04.2018.

Vidzemes reģiona olimp. kārtības:

Matemātika

Latviešu val.

Skatīt rezultātus!

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 28.03.2018.

Kārtība

Saraksts

 

 12.04.2018.

Kārtība

 

 Uz reģionu 12.04.2018

Erudīcijas konkurss sociālajās zinībās 6 .- 9.kl.; 7. - 12.kl.

 21.04.2018. Kārtība

 Komandas piesaka līdz 16.04.2018.

vinetaskutane@gmail.com

     

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355