- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2017./2018. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

30.11.2017.

Kārtība

    24.-26.01.

 

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 01.12.2017.  Kārtība    

09.02.- I kārta;

22.03.- II kārta

 

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 12.01. Kārtība    

26.03. (9kl.);

20.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

15.01.

Kārtība

    19.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

16.01.

Kārtība

    01.-02.03.

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

19.01.

Kārtība

    05.-06.04.

 

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

    09.03.

 

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

31.01.

Kārtība

    07.03.

 

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

02.02.

Kārtība

    08.-09.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

06.02.

Kārtība

    27.-29.03.

 

Krievu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 08.02. Kārtība      10.03  

ZPD 11.kl.

13.02.

         

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

16.02.

 Kārtība

    -

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

21.02.

Kārtība

    12.-13.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 04.12.2017.

Kārtība

    -

 

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 06.03.

 Kārtība      

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 07.03.

 Kārtība      

Starpnovadu olimpiādes 1.-3. vietu ieguvēji (Skatīt rezultātus!)

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

 Kārtība

 

 

 

 

 

Novadpērniecības konkurss

           

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355

>