Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2018./2019. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 30.10.2018.  Kārtība

 Saraksts

 Rezultāti

 

07.12.- I kārta;

08.02.- II kārta

 

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

29.11.2018.

 Kārtība

  Saraksts

Rezultāti 23.-25.01.

 

Vēsture
9. un 12.kl.

(tiešsaiste)

 11.01.  Kārtība

  Saraksts

 

25.03. (9kl.);

19.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

14.01.  Kārtība

  līdz 07.01.

Piesaki šeit!

Saraksts

 Rezultāti 22.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

15.01.

 Kārtība

  no 01.01. http://www.lio.lv

  27.-28.02.

 

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

18.01.  Kārtība

 Saraksts

  04.-05.04.

 

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

28.01.

 Kārtība

  līdz 14.01.

http://skolas.lu.lv/

  01.03.

 

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

30.01.

 Kārtība

  līdz 16.01.

http://skolas.lu.lv/

  05.03.

 

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

01.02.  Kārtība

  līdz 25.01.

Piesaki šeit!

Saraksts

  06.-07.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

05.02.

 Kārtība

 

  līdz 22.01.

http://skolas.lu.lv/

  26.-28.03.

 

ZPD

 31.01.

Kārtība

Vadlīnijas

 

 

 8.03. (Reģ.);

13.04. (Valsts)

 

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

 15.02.

 Kārtība

 

  līdz 08.02.

Piesaki šeit!

Saraksts

   

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

20.02.  Kārtība

  līdz 08.02.

http://skolas.lu.lv/

 

  10. - 11.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 

       

 

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

 

 

 

 

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

   

 

 

 

 

 

 

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

     

 

 

 

 

Erudīcijas konkurss sociālajās zinībās 6 .- 9.kl.; 7. - 12.kl.

   

 

     

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355