30.11.2020
Latvijas dzimšanas dienas svinības Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

17.novembrī skolā visa diena bija veltīta mūsu valsts 102.gadadienai. Katru gadu Latvijas Valsts svētkos notiek skaists skolēnu koncerts, bet šogad, kad daļa skolēnu mācās attālināti, Latvijas dzimšanas diena tika atzīmēta citādi. Katra klašu grupa no pirmās līdz sestai klasei bija padomājusi, kā patriotiskāk un interesantāk varētu pavadīt šo dienu.

 

1.klasēm tikai sāk veidoties izpratne par to, kas ir valsts, kādi ir tās simboli, himna, prezidents, ģērbonis, kā tiek atzīmēta un svinēta Latvijas dzimšanas diena.

 

Lai izjustu šī notikuma nozīmīgumu, no paša rīta 1.a,b,c  klases kopā ar skolotājām pulcējās skolas zālē un sāka svētku pasākumu ar Latvijas valsts himnas kopīgu dziedāšanu. Arī paši skolēni skolotājas Raitas Kauliņas vadībā ir apguvuši skaistas dziesmas – gan latviešu tautasdziesmas, gan citas, kuras pasākuma laikā visi kopā nodziedāja.

 

Latvija ir ļoti skaista zeme, apveltīta ar dažādām dabas bagātībām. Par to bērni pārliecinājās, sadaloties komandās un kopīgi saliekot Latvijas kukaiņu, ēdamo sēņu, putnu un ogu attēlus. Katra saliktā attēla nosaukums tika skaļi nosaukts, tā veicinot ne tikai sadarbības prasmes, bet arī prasmi uzstāties. Sekoja  Latvijas pilsētu burtu mīklas minēšana. Pēc tam, atgriežoties klašu telpās, šīs pilsētas tika sameklētas Latvijas kartē.

 

Pasākums noslēdzās ar Antona Bārdas dzejoļa „Es brīnos” lasījumu- cik mūsu Dzimtene skaista! Mums atliek tikai to mīlēt, cienīt un rūpēties par tās attīstību.

 

Savukārt, 3.klases valsts svētku svinības uzsāka 11.novembrī, kad  kopīgi noskaidroja, kāpēc ir tāda Lāčplēša diena, kā to atzīmējam. Uzzināja, ka  Latvijas valsts pirmais un augstākais apbalvojums ir Lāčplēša Kara ordenis, kurš piešķirts 89 Valkas novadniekiem. Kopīgi aizdedza svecītes Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapos.

 

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, katrs trešās klases skolēns iestādīja zīles, lai augtu ozoli  mūsu valstij. Vizuālās mākslas stundā krāsoja tautiskas segas,  rakstīja tautasdziesmas par Latvijas dabas skaistumu, darbus skaisti noformēja un izveidoja skolas gaitenī izstādi.

 

 

Pirmssvētku dienā klasēs notika viktorīna, konkurss par Latvijas dabu, ģeogrāfiju, vēsturi. Savas zināšanas pārbaudīja gan komandās, gan individuāli. Skolēni iepazinās ar interaktīvu video ieejaskarte.lv  par valsts proklamēšanas gaitu, dodoties virtuālā vēsturiskā ceļojumā kopā ar aktieri Ģirtu Krūmiņu.

 

Ceturto klašu skolēniem arī bija vairākas aktivitātes. 11.novembrī viņi devās nolikt svecītes Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapos.  Sportu stundu ietvaros notika spēka sacensības, kurās noskaidroja katras klases “Mazo Lāčplēsi” un “Mazo Spīdolu”. Balvas ieguva A.Gustsons, I.Vaļģe, D. Rudzgailis, E.Ota, A.Paeglis un G.Ozoliņa. 17. novembrī visi pulcējās skolas aktu zālē uz svinīgu pasākumu, kur kopīgi dziedāja valsts himnu un piedalījās viktorīnā “Mana Latvija”.

 

 

5.klašu skolēniem bija iespēja iejusties Valkas novada domes priekšsēdētāja lomā un rakstīt valcēniešiem veltītu uzrunu Valsts Proklamēšanas svētkos. Labākās runas tika pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa norunātas, pārējās – uzdāvinātas Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim. Arī viņš savā uzrunā piektajiem lika palūkoties uz vēsturē un pašreiz notiekošo. Pēc svinīgās uzrunas visi vienojās kopīgā himnā pie Latvijas Valsts karoga Lugažu laukumā. Pasākuma otrajā daļā 5.klases piedalījās orientēšanās spēlē “Pilsētas kods”, tādējādi uzsverot, ka mīlestība un cieņa pret valsti rodas ar savas pilsētas apzināšanu un iepazīšanu.

 

 

6.a klase kopā ar klases audzinātāju B. Leiti radīja svētkus paši sev. Skolēni mājturības un tehnoloģijas stundā kopā ar skolotāju  D.Kuplo sarūpēja svētku cienastu- īstenus latviešu pīrāgus. Kopā ar skolotāju A. M.Rāceni veidoja galda noformējumu, domājot par Latvijas simboliem un galda kultūru. Kopīgiem spēkiem sadarbojoties ar latviešu valodas skolotāju L. Kreicbergu  tika rādīts ēnu teātris. Pēc kārtīgas svētku radīšanas pašiem sev, skolēni kopā ar vēstures skolotāju V. Skutāni  devas pārgājienā  pa  Valkas pilsētu, iepazīstot nozīmīgas vietas, kas saistās ar Latvijas valsts veidošanu.   

 

Savukārt pie 6.b klases viesojās A. Galgāns, kurš stāstīja un iepazīstināja skolēnus ar savu kolekciju. Skolēniem tika dota iespēja iepazīt naudas zīmju un monētu dizainus, kā arī tās vērtības izmaiņas laika gaitā. Svētku pasākuma otrajā daļā skolēni kopā ar mājturības un tehnoloģijas skolotāju D. Kuplo  klāja svētku galdu, locīja salvetes, gatavoja apsveikuma kartītes un  latviešu ēdienus-penci un plātsmaizi.

 

7.-12. kl. skolēni, mācoties attālināti, sporta stundās izskrēja Latvijas kontūru, sociālajās zinībās veidoja foto vai video apsveikumu, rakstīja radošos darbus, kā arī citos mācību priekšmetos veica dažādus uzdevumus, kuri saistīti ar valsts svētkiem. Skolēnu pašpārvalde elektroniski organizēja skolēniem un skolotājiem viktorīnu “Mana Latvija”.

 

Visus skolēnus un skolotājus šajā dienā ar video sveicienu sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A. Krauklis, direktore L.Kreicberga, Skolēnu pašpārvaldes prezidente K. Pelēce un “Sudraba pogas” saņēmēja, 2020.gada absolvente K. Bergholde, kurai centralizētajos eksāmenos ir visaugstākie vērtējumi.

 

 

Lai mūsu valsts dzimšanas diena katram no mums ir gaišs un priecīgs notikums, lai mēs justos lepni par savu valsti, novadu, pilsētu un skolu!

 

Foto: R. Žubule, I. Kalniņa

 

Informāciju sagatavoja:

Sintija Stūre,

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.