Kārķu sākumskola

                                

Adrese

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Kārķi,

Kārķu pagasts

Valkas novads

LV-4716

Direktore

Baiba Smane

26425031

karki[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv

Lietvede

Aleksandra Krastiņa

26552520

Pirmsskolas skolotāja

Dana Zirne

26812985

Kārķu pamatskolas pašvērtējums

2018./2019. mācību gads:
2018.gadā skola reorganizēta par sākumskolu

 • skolā 19 skolēni,
 • pirmsskolas izglītības grupā 11 bērni.

 Skola realizē:

 • Pirmsskolas izglītības programmu,
 • pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) programmu.

 

Mācību darbs:

 • Stundu laiki skolā
  1.stunda     8:30 – 9:10
  2.stunda     9:20 – 10:00
  3.stunda   10:10 – 10:50
  4.stunda   11:00 – 11:40
  Pusdienu pārtraukums.
  5.stunda   12:10 – 12:50
  6.stunda   13:00 – 13:40
  7.stunda   13:50 – 14:30
  8.stunda   14:40 – 15:20
 • Pirmskolas izglītības grupa strādā no 7:30 līdz17:30

Brokastis 8:30

Pusdienas 12:00

Launags 15:00

 

Atbalsts skolēniem:

 • Skolas psihologs – Ina Nagle
 • Skolotājs logopēds – Jolanta Visocka
  • Sporta pulciņš –
  • Tautisko deju pulciņš – vadītāja Ineta Zute.
  • Vizuālās mākslas pulciņš – vadītāja Baiba Smane.
  • Floristikas pulciņš – vadītāja Aiva Žēlastība.
  • Vides pulciņš jeb 239. mazpulks – vadītāja Ģertrūde Ābele.
 • Kopš 2011. gada Kārķu pamatskola darbojas ekoskolu programmā. 2012. gadā Kārķu pamatskolai tiek piešķirts Zaļais karogs.
 • Skolai pieder bišu drava un iekopts ābeļdārzs.
 • Ar labiem panākumiem no 1991. gada darbojas atjaunotais 239. mazpulks.
 • Ar labiem rezultātiem piedalāmies dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs.
 • Par skolas tradīciju ir kļuvusi dalība CSDD rīkotajos konkursos: ,,Gribu būt mobils!” un ,,Jauno ceļu satiksmes dalībnieku forums”.

Jau senajā 1735. gadā Kārķu pagasta teritorijā dzīvojošie  skolēni varēja  izglītoties  Veckārķu muižnieces de la  Barras dibinātajā skolā. Savukārt, mūsdienu skolas ēka tika uzcelta 1885. gadā. Tā kā Otrā pasaules kara beigās to nodedzina, tad 1960. gadā uz veciem pamatiem skolas ēka tiek atkal atjaunota.

 

Skolas pilnveidošanas darbi turpinās vēl aizvien. 2010. gadā pie skolas tiek piebūvēta un atklāta sporta halle. 2014. gadā skolas ēkā tiek izbūvēta jauna ēdnīca, kā arī uz izremontētām skolas telpām pārceļas pirmsskolas izglītības grupa. 2015. gadā tiek izremontēta kāpņu telpa un nomainīts skolas jumts.

 

Kopš 1885. gada skolas direktori ir bijuši: Liģeris, Jānis Drulle, Austra Rauga, Lūcija Bērziņa, Arvīds Kalniņš, Emīls Peičs, Inta Jesse, Daila Porīte, Vallija Ābele, Ieva Cīrule un Baiba Smane.

2018.gada 27.jūlijā Kārķu pamatskola pārveidota par sākumskolu.