Bērnu un jauniešu centrs MICE

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

Semināra iela 27, Valka, LV – 4701;

T./fakss: 64724909;

T.: 64723036;

E-pasts: bjc[uz]valka[punkts]lv

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktore Kristīne Ganiņa 64723036, 26423172 kristine[punkts]ganina[uz]valka[punkts]lv; bjc[uz]valka[punkts]lv

Izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa

64724909, 22011783

bjc[uz]valka[punkts]lv; tijonis[uz]inbox[punkts]lv

 

Interešu izglītības programmas Valkas novada skolās  2018./2019.m.g.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 

Ērģemes pamatskola

Tautas deju kolektīvs “Rikanda” – vadītāja Vineta Skutāne

Vokālais ansamblis – vadītāja Gita Plūmīte

Leļļu teātris – vadītāja Agita Miķelsone

Floristika – vadītāja Baiba Ozola

Dizaina darbnīca – vadītāja Gunta Pavārnieka

Riteņbraukšana – vadītāja Agija Reiniece

987.Ērģemes mazpulks – vadītāja Baiba Ozola

Turnas bērnu teātris – vadītāja Līga Krama

 Kārķu sākumskola

Tautas deju kolektīvs ”Bitītes” – vadītāja Ineta Zute

239. Kārķu mazpulks – vadītāja Ilze Pētersone

Sporta pulciņš – vadītāja Tatjana Ignatjeva

Kārķu jauniešu mūzikas ansamblis – vadītājs Guntars Krastiņš

 Ozolu sākumskola

Vokālais ansamblis – vadītāja Dagnija Pakalne

Mūsdienu deju pulciņš – vadītāja Inguna Kalniņa

Čaklo roku pulciņš – vadītāja Ligita Ziemiņa

 Vijciema sākumskola

367. Vijciema mazpulks – vadītāja Anita Lotiņa

Tradicionālie rokdarbi – vadītāja Anita Lotiņa

Skolas teātris – vadītāja Gita Dudele

Tautas deju kolektīvs – vadītāja Alise Matuka

Sporta pulciņš – vadītāja Alise Matuka