Jautāt
Saskaņā ar Pašvaldības policijas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem (04.06.1991.likumu “Par policiju”, Valkas novada Pašvalības policijas nolikumu) Pašvaldības policijai nav pienākums nodrošināt sabiedrisko kārtību masu pasākumu laikā, taču ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu Pašvaldības policija, pamatojoties uz 16.06.2005. likumu “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, var būt kārtības uzturētāji publisku pasākumu laikā.
Speciāla atbildīgā nav, variet vērsties pie Valkas novada domes izpilddirektora Aivara Cekula.
Par pasu maiņu Jums jāinteresējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – Valkā, Rīgas ielā 24. Telefons 64724167.
Privātmāju īpašniekiem nav pašiem jāiegādājas pretslīdes materiāli, tos droši var ņemt no pilsētas konteineriem.
>