Sociālo lietu komitejas sēde
15.03.2021. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.03.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
15.03.2021. 14:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
15.03.2021. 15:30
Beverīnas iela 3
Domes sēde
25.03.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
01.04.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)
Mobilā diagnostika
10.05.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)