Mobilās diagnostikas izbraukums Valkā
13.07.2020. 10:00
Raiņa iela 28a (pie Valkas JC Ģimnāzijas)
Sociālo lietu komitejas sēde
20.07.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
20.07.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
20.07.2020. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
20.07.2020. 14:30
Beverīnas iela 3
Domes sēde
30.07.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Kārķu pagasta svētki
07.08.2020 - 08.08.2020
Kārķu pagasts