Izstāde "Rudens nāk sētiņā" - Miķeļdiena
24.09.2018 - 30.09.2018
Kārķu bibliotēka
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
24.09.2018. 18:15
Beverīnas iela 3
Jauno grāmatu dienas
25.09.2018 - 27.09.2018
Valkas novada centrālā bibliotēka
Vingrošana senioriem
25.09.2018. 09:00
Semināra iela 23, Valka
Zemes komisija
26.09.2018. 13:00
Valka, Beverīnas iela 3
Eiropas valodu dienai veltīts pasākums "Dažādās mēlēs"
26.09.2018. 15:00
Valkas novada centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļā)
Domes sēde
27.09.2018. 10:00
Beverīnas iela 3
Attīstības lietu komiteja
27.09.2018. 14:00
Valka, Beverīnas iela 3
Svecīšu vakars Ērģmes kapos
29.09.2018. 17:00
Ērģemes kapi
Svecīšu vakara Dievkalpojums
29.09.2018. 17:00
Vijciema baznīcā
Skriešanas seriāls "Optimists 2018"
04.10.2018. 14:30 - 16:00
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls "Optimists 2018"
11.10.2018. 14:30 - 16:00
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Mobilā diagnostika
23.10.2018. 10:00 - 17:00
Raiņa iela 28a (pie Valkas JC Ģimnāzijas)
"Latviešu karavīrs laikmetu griežos"
01.11.2018 - 02.11.2018
Valka