Domes sēde
24.09.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Svecīšu vakars
26.09.2020. 17:00
Ērģemes kapi
Svecīšu vakars
03.10.2020. 00:00
Stoķu kapi
Svecīšu vakars
03.10.2020. 00:00
Valkas Meža un Cimzes kapsētās
Mobilā diagnostika
05.10.2020. 10:00 - 17:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Livonijas Miķeļdienas gadatirgus
10.10.2020. 08:00
Valgas centrā
Sociālo lietu komitejas sēde
15.10.2020. 08:30
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
15.10.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
16.10.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
16.10.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Jauno grāmatu dienas (Grāmatu izsniegšana 30. oktobrī)
26.10.2020 - 30.10.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Domes sēde
29.10.2020. 10:00
Beverīnas iela 3