17. novembrī Valkas pilsētas kultūras namā plkst. 16.30 norisināsies Svētku koncerts "Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds" , pēc koncerta plkst. 20.00 sāksies balle kopā ar grupu "Dakota" .    Atgādinām, ka galdiņu iespējams rezervēt zvanot pa tālruni 29440558 (Līga Pandalone , Valkas pilsētas kultūras nama direktora ...

18.12.2018

Piektdien, 16. novembrī  Kārķu tautas namā notiks Latvijas Simtgades svētki.   Plkst. 19.00 visi aicināti uz Svētku koncertu ” Svētī Debesīs šo zemi”, kurā piedalīsies Kārķu pamatskolas skolēni, pirmsskolas vecuma bērni un tautas nama pašdarbības kolektīvi: ansambļi “ Baltie taureņi”, ...

18.12.2018
18.12.2018

Attīstības lietu komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība :   1. SIA "GEM Ivestments" priekšlikums par sadarbību. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par dalību Vidzemes Inovāciju ...

18.12.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Druvas 1” iesniegumu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2. Par Ozolu sākumskolas likvidēšanu. Ziņo ...

18.12.2018
18.12.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2. Par erudīcijas ...

18.12.2018

Valkas novada dome 2019.gadā plāno sakārtot šādus daudzdzīvokļu māju pagalmus un autostāvvietas:   Merķeļa ielas mikrorajonā, lai atbrīvotos vieta pie mājām izveidot šķembotu stāvlaukumu pie ūdenstorņa. Ausekļa ielas mikrorajonā vairāku gājēju celiņu rekonstrukciju ar betona plāksnēm no Lugažu laukuma. Raiņa ...

18.12.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.novembrī, plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība : 1. Par aprēķinu metodikas patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori ...

18.12.2018
18.12.2018

Šogad 10. novembrī norisināsies jau trešais ultramaratons “Neiespējamais skrējiens”, kas ir veltīts Latviešu Pagaidu nacionālās padomes un Latvijas valsts simtgadēm.   "Neiespējamais skrējiens" ir veltīts Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes izveidei Valkā 1917. gadā. Katrs distances kilometrs ...

18.12.2018

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas ...

18.12.2018

Ziemassvētku laiks vairs nav aiz kalniem un jau drīz sāks gaisā virmot piparkūku smarža, cilvēkos iemājos brīnuma un svētku sajūta. Šāda sajūta ir nepieciešama ikvienam no mums, neatkarīgi no tā vai mēs dzīvojam mīlošā ģimenē vai par savām mājām saucam sociālās aprūpes centru.   Jau piekto gadu ...

18.12.2018

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs ...

18.12.2018

No 1.līdz  16.novembrim Vijciema tautas namā Valkas novadpētniecības muzeja izstāde "Jānis Rauska /1873-1967/" Par valcēnieti Jāni Rausku - grāmatrūpnieku, tirgotāju, mecenātu un sabiedrisko darbinieku 10. novembrī pl.18 Vijciema tautas namā tikšanās ar “Oriflame” pārstāvjiem . Jaunumi un idejas svētku ...

18.12.2018