Trešdien, 20.februārī plkst.18.00 Valkas novada Centrālā bibliotēka (Valkā, Rīgas ielā 22) ikvienu interesentu aicina doties neklātienes ceļojumā uz Kataloniju – Barselonu – Monseratu. Savos ceļojuma iespaidos dalīsies Māra Zeltiņa. Visi laipni gaidīti. Ieeja – bezmaksas.   Papildus informācija Valkas ...

12.08.2022

Valkas ģimnāzija 2012./2013.mācību gada 2.semestrī aicina uz iepazīšanās nodarbībām 6.klašu skolēnus, lai viņus savā skolēnu pulkā redzētu nākamā mācību gada jaunajā 7.klasē. 20.februārī (17:30) iepazīšanās nodarbība topošajiem proģimnāzistiem, kurā tiks organizēta atraktīva ekskursija pa skolu. ...

12.08.2022
12.08.2022

Arī 2013. gadā "Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra" turpina organizēt  bezmaksas apmācības jauniešiem un šoreiz tās būs par mērķu sasniegšanu. Aktuālā informācija Uzaicinājums Vidzeme un Pieteikuma anketa Anketa_Vidzeme.       Ginta Salmiņa Baltijas Reģionālais fonds Vidzemes ...

12.08.2022

Starptautiskajos sporta deju svētkos “Ziemeļvalsis 2013” piedalījās dejotāji no Alūksnes (Alūksnes BJC DK Virpulītis) Apes (D.Ozoliņa Apes vidusskolas deju kopa) Cēsīm (SDK Reveranss un Cēsu 2.pamatskola) Ķeguma (Ķeguma komercnovirziena vidusskola) Madonas (SDK Saulīte) Pērnavas (SDK Minifox) Mazozoliem (Mazozolu Tautas nams) ...

12.08.2022

Sestdien, 2.martā Valkas ģimnāzijas sporta hallē (Valkā, Raiņa ielā 28A) notiks pirmais „Valkas basketbola nakts” turnīrs. Spēles sāksies plkst.19.00, komandu ierašanās un reģistrācija sākot no 18:00. Turnīru organizē ar mērķi – atjaunot kādreiz samērā populāro basketbola spēli Valkā. Spēļu formāts ...

12.08.2022

Vidzemes slimnīcai 2012. ir bijis būtisku pārmaiņu gads – pavasarī pēc desmit gadiem uzņēmuma vadītājas amatā to atstāja Ingūna Liepa. Par jauno valdes priekšēdētāju kļuva Uģis Muskovs, bet jaunā Vidzemes slimnīcas valde strādā trīs cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, valdes locekļi Guna Poikāne ...

12.08.2022

Piektdien, 15.februārī plkst.18.20 Saieta namā „Lugažu muiža” ar Dainas Ozoliņas lugu „Mūmijas un meitenes” viesosies Valkas ģimnāzijas jauniešu teātris (režisore Vita Kalvāne). Izrādē piedalās arī meitenes no Valkas pagasta Eksotisko deju grupas (vadītāja Mairita Jansone). Ieejas maksa – Ls 0,50. ...

12.08.2022

23.un 24.februārī Limbažos, Smiltenē un Valkā notiek Vidzemes reģiona amatierteātru skates. Valkas pagasta Saieta nams „Lugažu muiža” un Valkas pilsētas kultūras nams teātra mīļus pie sevis aicina svētdien, 24.februārī no plkst.10.00. Tirzas amatierteātris „Mūžam tavs” (režisore Alda Alberte) un U.Sedlenieka ...

12.08.2022
12.08.2022

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) rīko kursus interesentiem, kuri vēlas no jauna iegūt AAL lietotāja apliecību. Mācības zemniekiem augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanai Valmierā notiks 20.un 21.februārī viesnīcas „Naktsmājas” semināru zālē un Gulbenē, Ābeļu ielā 2 (Gulbenes novada domes ēkā) 2.stāva zālē ...

12.08.2022

Noslēgts apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros 7.februārī starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks” tika parakstīts  apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/paplašināšanas, ...

12.08.2022
12.08.2022

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti dosies kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: ...

12.08.2022

Lai pievērstu jauniešu uzmanību ugunsdrošības jautājumiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.un 8.klašu skolēnus pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties konkursā „Uguns pavēlnieks” un cīnoties ...

12.08.2022