Valkas pilsētas kultūras namā 14. maijā plkst.15.00 notiks koncerts "Dziedam mieram un pavasarim".   Tajā dziesmas pavasarim un mieram izdziedās Valmieras kori "Baltie bērzi" (diriģente Inga Zirne) un "Sudrablāse" (diriģente Solvita Eliņa), "Mežābele" (diriģente Velta Ispravņikova) no Smiltenes, "Dziesmu rota" (diriģenti Tatjana ...

23.05.2022

Valkas novada pašvaldība aicina bērnus vecumā no 15-20 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, pieteikties uz skolēnu vasaras nodarbinātību.   Detalizētākai informācijai par pieejamajām vakancēm un pieteikšanās kārtību sazināties ar Valkas novada pašvaldības ...

23.05.2022

Ceturtdien, 28. aprīlī, Valkas novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts jautājums par Valkas novada pašvaldībai piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.   Ņemot vērā būtisku degvielas cenu pieaugumu, kā arī darbaspēka izmaksu pieaugumu, tika pārskatītas un noteiktas ekonomiski ...

23.05.2022

Šajā nedēļas nogalē, no 29. aprīļa līdz 1. maijam Valkas novada Valkas un Vijciema pagastā Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargi praktiski pilnveidos militārās iemaņas un kaujas spējas.   Mācību uzdevumu veikšanai zemessargi pārvietosies gan ar kājām, gan ar militāro transportu. Uzdevumu ...

23.05.2022

2022. gada 29. aprīlī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Veckūkuriņi 1” sadalīšanu; 2.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Viļņi” sadalīšanu; 3.      ...

23.05.2022

Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā piektdien, 20. maijā, plkst. 8.00 - 12.00 strādās ārstu komisija un būs pieejamas obligātās veselības pārbaudes. Klientu reģistrācija notiek līdz plkst. 11.00. Iepriekšēja pieteikšanās uz obligātajām veselības pārbaudēm poliklīnikas reģistratūrā - tālr. 64722307.     Informāciju ...

23.05.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, Valkā, ...

23.05.2022

Sākot ar š.g. 1. maiju Valkas pagasta pārvaldē darbu pārtrauc uzskaitvede. Turpmāk Valkas pagasta iedzīvotājiem savi ūdens skaitītāju rādījumi jānodod Valkas novada pašvaldības grāmatvedībai rakstot e-pastu uz adresi: vera.dzene@valka.lv .   Aicinām norādīt savu e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlēsieties ...

23.05.2022

Jau kopš janvāra sākuma norit pieteikšanās skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks”. Pašlaik savu pieteikumu iesnieguši 915 pretendenti, un līdz 30. aprīlim interesenti to vēl var paspēt izdarīt vietnē www.esiskolotajs.lv. Visvairāk skolās pašreiz trūkst matemātikas, latviešu ...

23.05.2022

Šogad dārzkopības darbus grūtībās nonākušajiem cilvēkiem palīdzēs veikt piecos gados lielākais nevalstisko organizāciju skaits. 23 organizācijas ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu vismaz 750 mājsaimniecībām visos Latvijas reģionos izsniegs sēklas, stādus un dārza piederumus, lai varētu pašu spēkiem ...

23.05.2022

Ar aicinājumu “Nāc nosargāt un stiprināt!” Aizsardzības ministrija uzrunā sabiedrību par iestāšanos Zemessardzē, kā arī pieteikšanos rezervistu apmācībām, uzsverot, ka tikai kopā iespējams palielināt valsts aizsardzības spējas un stiprināt Latvijas drošību.   Krievijas uzsāktais karš ...

23.05.2022

8. maijā Valkā un Valgā notiks literāri – sportisks pasākums “Noskrien Contru”. Tā laikā ikviens interesents tiek aicināts just līdzi vai pievienoties un atbalstīt igauņu dzejnieku Contru 10km skrējienā.     Šajā dienā plkst. 10:00 Valkas stadionā notiks literāra iesildīšanās, pēc kuras ...

23.05.2022

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Juridiskās nodaļas Juristu (kods pēc profesiju klasifikatora – 2611 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.   Darba pamatpienākumi: -            sagatavot ...

23.05.2022

Valkas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Labie koki” par liepu koku kopšanas darbiem Valkas pilsētā.   Skaistās liepu alejas Rīgas un Raiņa ielās jau kļuvušas par Valkas pilsētas “vizītkarti”, kas priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Tāpēc šogad paredzēts ...

23.05.2022

2022.gada 28.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   1.     Par *** iesnieguma izskatīšanu Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja   2.     Par ...

23.05.2022