Audumu apdruka, nospiedumu tehnika, dāvanu noformēšana, aksesuāru gatavošana, kompozīciju veidošana, koka sagatavju apstrāde, rotu darināšana, pērļošana. Tik dažādas tehnikas radošajos kursos jau apgūtas. Šajā gadā apmācība notiek divās grupās: vienā dāmas pilnveido savu pērļošanas ...

12.12.2019

Piektdien, 27.janvārī, Valmierā, viesnīcas “Wolmar” lielajā zālē, projekta “Kulta identitāte” ietvaros norisināsies seminārs “Dabas svētvietas - Baltijas jūras reģiona tūrisma potenciāls”. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja izteikt savu redzējumu par svētvietu izmantošanu tūrismā, kā arī diskutēt par šo ...

12.12.2019

Valkas novada tūrisma informācijas birojs 2011.gadā informāciju sniedzis 1909 tūristu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir par 20 % jeb par 393 interesentiem vairāk. Ir vērojama tendence, ka tūristi aizvien vairāk informāciju iegūst apmeklējot Valkas Tūrisma informācijas biroju ( TIB) klātienē, kas ir 90% no kopējā skaita 2011.gadā. ...

12.12.2019

2011.gada aprīlī biedrība „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Šveices Lauku jaunatnes apvienību, Saldus novada pašvaldību un Ķekavas novada pašvaldību uzsāka īstenot vērienīgu projektu „Visu daru es ar prieku!”, kuru finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices ...

12.12.2019

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2011.gadā 2011. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 240 civilstāvokļa aktu reģistri: 73 dzimšanas, 29 laulības un 138 miršanas reģistri. Veikti 99 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda, uzvārda maiņas lietas. Sagatavota un izsniegta ...

12.12.2019

Sestdien, 28.janvārī, pulksten 17.00 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) uz savu 10 gadu jubilejas pasākumu aicina Valkas pensionāru klubs „Zelta rudens”. Pensionāru klubiņš Valkā aktīvi darbojas jau 10 gadus. Kluba dalībnieki dzied, spēlē teātri, dejo, nodarbojas ar rokdarbiem, arī – ...

12.12.2019

Trešdien, 25.janvārī plkst.17.30 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē (Valkā, Semināra ielā 25) atsāksies iepriekšējo gadu tradīcija – koncertu cikls „Muzikālās trešdienas”. To atklās skolotājas Ārijas Tomiņas akordeona spēles  audzēkņi. Koncertā piedalīsies arī jaunie akordeonisti ...

12.12.2019

BJC „Mice” tiekas Valkas, Strenču un Smiltenes novada skolu pašpārvalžu un mazpulku līderi 2012. gada 19. janvāri Valkas novada BJC „Mice” notika Valkas, Strenču un Smiltenes novada skolēnu pašpārvalžu un mazpulku līderu seminārs. Tā kā Jaunais gads ir tikko sācies, tad pasākuma atklāšanā ...

12.12.2019
12.12.2019

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 31.martam tiek realizēta jaunā Elektrības norēķinu karšu dāvinājuma kampaņa. Jaunās Elektrības norēķinu karte ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā. Elektrības norēķinu kartes var saņemt Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pie dienesta vadītājas ...

12.12.2019

Piektdien, 20.janvārī plkst.20.30 Valkas ģimnāzijas sporta hallē (Valkā, Raiņa ielā 28A) norisināsies Latvijas 19.atklātais čempionāts florbolā vīriešiem 1.līgā. Spēlē tiksies Burtnieku novads/Valka – FK Kalsnava.  Aicinām līdzjutējus, atbalstīsim savējos!   Papildus informācija  Biedrības „Florbola ...

12.12.2019

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.   Šogad balvas saņems bibliotekāri, kuri izveidojuši bibliotēku par sava pagasta „gaismas pili”. LNB Atbalsta biedrība aicina bibliotēku lasītājus ...

12.12.2019

Otrdien, 24.janvārī, pulksten 13.30 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) viesosies Latvijas Leļļu teātris, kas sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības fondu piedāvā bezmaksas izrādi – Plamens Dipčikovs „Rrrumpel... Rrrūķis”. Izrādi iesaka bērniem no 5 gadu vecuma. „Izdevīgi Tev – ...

12.12.2019

Sestdien, 21.janvārī no pulksten 10.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē (Valkā, Raiņa ielā 28A), Vijciema sporta zālē un Kārķu sporta namā notiks Valkas novada 2012.gada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem. Savukārt nākošajā sestdienā, 28.janvārī pulksten 10.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē sāksies čempionāta ...

12.12.2019

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) piedāvā ikvienam interesentam iesaistīties “Interešu aizstāvības programmā 2012” (IA programma), kuras mērķis ir sagatavot topošos jaunatnes politikas koordinatorus – interešu aizstāvības speciālistus - un īstenot interešu aizstāvību jaunatnes darba jomā novada pašvaldībās ...

12.12.2019