Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina visus Latvijas skolēnus, kuri ir vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedalīties konkursā un izstrādāt vienotu logo un vienotu devīzi programmām “Augļi skolai” un “Skolas piens”. Izstrādātais logo un devīze tiks ievietoti mājaslapā www.piensaugliskolai.lv un turpmāk ...

26.04.2017

Mūsdienu dzīves ritms uzliek savus laika ierobežojumus visam ko darām.  Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbību veikt maksimāli ātri un efektīvi, lai tikpat ātri un kvalitatīvi saņemtu nepieciešamo atbildi. Arī Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt ...

26.04.2017

No 5.aprīļa līdz 5.maijam Valkas Mākslas skolā ir apskatāma mākslinieces Elīnas Palmas (Lubiņas) personālizstāde.   “Glezniecība ir mana meditācija. Tas ir veids kā es sarunājos ar sevi, caur savām gleznām komunicēju ar apkārtējo pasauli. Es gribētu, lai skatītājs manās gleznās sajūt to sajūtu, kuru es izjutu ...

26.04.2017

1. un 2.aprīlī Paidē (Igaunija) notika TV konkursa “Koolitants 2017” Igaunijā fināls. Piedalījās vairāk nekā 6000 dejotāju, vairāk nekā 600 dejas. Finālā iekļuva 150 dejas 6 deju kategorijās.   Šogad studiju JOY pārstāvēja 11 deju grupas, kuras darbojas Valgā un Tallinā, no kurām 3 deju grupas iekļuva ...

26.04.2017

Ceturtdien, 6. aprīlī pulksten 15.00 Kārķu sporta namā notiks projekta “Multifunkcionālā centra izveide” atklāšanas pasākums. Notikumu ieskandināsim – ar azartiskām dejām, veiklības stafetēm un florbola draudzības maču.   Pasākuma laikā varēs iepazīties ar trenažieru aprīkotajām telpām, izbūvēto ...

26.04.2017
26.04.2017

15.Lielajam Labdarības Robežtirgum pieteikušies jau 400 tirgotāji. Rūpniecības preču, pārtikas preču un stādu tirgotājiem paredzētās vietas jau ir aizpildītas. Tirgotāji, kuri tirgošanās vietu nav ieguvuši vai vēl tikai pieteiksies, tiek iekļauti gaidītāju rindā. Vietas, kas paredzētas amatniecības preču tirgotājiem ...

26.04.2017

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2017./2018.saimnieciskajā gadā var iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ...

26.04.2017

Sestdien, 1. aprīlī,  Murjāņu sporta ģimnāzijas stadionā risinājās Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā.  Šajās sacensībās piedalījās  Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas diska metēji.   U - 16 grupā zēniem sudraba medaļu izcīnīja Lauris Krists Lūsis ar rezultātu 28m 10 cm, Aleksandram ...

26.04.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Kārķu pagastā “Austrāļi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276, platība 0.0577ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276 001.    Izsolāmo objektu ...

26.04.2017

No 7. aprīļa Valkas poliklīnikā būs apskatāma vēstures ekspozīcija „Valkas slimnīca laika griežos“.   Vēstures ekspozīcijā hronoloģiski attainoti notikumi, kas bijuši svarīgi Valkas slimnīcai un valcēniešiem. Informāciju un fotoattēlus uz planšetēm papildina eksponāti – dažādas medicīnas ...

26.04.2017

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt viņiem vajadzīgos darbiniekus, piedaloties pasākumos “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” un “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ...

26.04.2017

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).   Iznākusi projekta pirmā ziņu ...

26.04.2017

Valkas novada dome 2017. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tiek uzsākta Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrāde, apstiprināta ...

26.04.2017

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un publiskojis 2016.gada nefinanšu ziņojumu. Ziņojumā iekļauts vadības ziņojums, uzņēmuma raksturojums, gada svarīgākie notikumi, kā arī informācija par meitas uzņēmumu “ZAAO Enerģija” un darbības plāniem 2017.gadā.   Par prioritāti 2016.gadā ZAAO izvirzīja ...

26.04.2017
>