Sākot no šī gada septembra Latvijas pirmsskolām ik gadu būs jāizvērtē sevis piedāvātās izglītības kvalitāte un jāpublicē pašnovērtējuma ziņojums. Pagājušajā nedēļā izglītības tehnoloģiju uzņēmums “Edurio” nacionāla mēroga konferencē pirmsskolu un izglītības pārvalžu vadītājiem prezentēja ...

20.10.2018

  Valkas novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta ...

20.10.2018

Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie ...

20.10.2018

Kabinets  Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads   Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.septembrī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – kabinets Valkā, Rīgas ielā 24.   Izsolē piedalījās divi pretendenti.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas ...

20.10.2018

Attīstību lietu komiteja sasaukta 2018.gada 27.septembrī, plkst. 14.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, apspriežu zālē, 1.stāvā   Darba kārtība:    1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: J. Putniņa, L. Engere, A. Golubovs   2. Mežaparka tālākā attīstība Ziņo: ...

20.10.2018

    Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas ...

20.10.2018

No 19. līdz 23. oktobrim, Rīgā, notiks 1. starptautiskais teātru festivāls “Teatrālā Baltija”. Uz šo festivālu ielūgts arī Valkas pilsētas teātris ar Anrī Barbisa noveles dramatizējumu “Maigums”. Valcēnieši savu iestudējumu Rīgā izrādīs Maskavas nama zālē (Marijas ielā 7), 20. oktobrī plkst.12.00. ...

20.10.2018

Šī gada 8. oktobrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 14.00 Dailes teātrī Rīgā norisināsies starptautiska konference „Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF – 30”, kam sekos svētku koncerts.   Latvijas Tautas fronte bija Trešās atmodas sākumposmā radīta sabiedriski politiska ...

20.10.2018

Jau vecie ļaudis zināja stāstīt, ka līdz Miķeldienai visiem ievārījumiem bija jābūt uzvārītiem un uz plauktiem pieliekamā. Sākās zapšu garšošanas laiks iekštelpās.   Valgas Muzeja un Muzeja Draugu Biedrība sadarbībā ar Valgas Profesionālās izglītības centru 6. oktobrī Miķeldienas gadatirgū ...

20.10.2018

Sēde sasaukta 27. septembrī, plkst. 10.00  Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība :   1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) ...

20.10.2018

Svētdien, 30.septembrī, sporta klubs "Petanks Ērģeme" organizē petanka sporta klubu sadraudzības sacensības, kurās piedalīsies petanka klubu komandas no Tartu, Viru, Valgas un Ērģemes. Katrs klubs startēs ar 3 trijnieku komandām, kurās jābūt vismaz pa vienai dāmai.   Pagājušajā gadā šis draudzibas turnīrs norisinājās ...

20.10.2018

Piektdien, 21. septembrī, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas mērs Margus Lepiks tikās ar basketbola kluba "Valka/Valga" komandu, kura šajā sezonās startēs gaidāmajā OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola līgā un cīnīsies par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs (PLAY-OFF).    Šobrīd ...

20.10.2018

27. oktobrī norisināsies pēdējais Valkas četrcīņas posms - skrējiens apkārt Zāģezeram. Skrējējiem priekš ieskaites tiks piedāvātas trīs distances - 9.9 km, 5 km un 3 km.   Reģistrācija no plkst. 9:30 - 10:45Bērnu skrējiens plkst. 10:00Starts pamatdistancēm plkst. 11:00   Bērnu skrējieni bez maksas, tāpat ...

20.10.2018

  Valkas novada dome informē, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, Teritorijas plānošanas daļas speciālisti uzsāks vasarnīcu teritoriju Valkas pagastā “Bērzezers”, “Alieši” un  Valkā “Celtnieks”, apsekošanu dabā, lai veiktu datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ...

20.10.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 26. septembrī plkst .13:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3    Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma „Vecžūri”, kadastra numurs 9492 007 0022 sadalīšanu un jauna īpašuma “Veides” Vijciema pagastā izveidošanu; Par iesniegumu zemes vienības Valkas ...

20.10.2018