Lai iepazītu savu potenciālo studiju programmu un studentu dzīvi ikdienā, vidusskolēni aicināti pieteikties pasākumam «Seko studentam» un kļūt par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenta ēnu, iepazīstot studiju un ārpusstudiju vidi RTU. Pieteikšanās notiek līdz 8. martam, bet sekošana – vienu vai ...

24.03.2019

Ir sākusies pieteikšanās kārtējai Valgas – Valkas mājas kafejnīcu dienai! Valgas – Valkas kafejnīcu diena norisināsies 2019. gada 13. jūlijā.  Kafejnīcas komandas sastāvu var veidot privātmājā darbojošās mājas kafejnīcas darbinieku un draugu vai dzīvokļu kooperatīvu / rindu dzīvojamās mājas ...

24.03.2019

Svētdien, 24.martā , plkst.15.00 Lugažu stacijā notiks komunistiskā genocīda upuriem veltīts atceres brīdis "es - zeme bez zemes šķīros, kas bija mana sirds".   Uz pasākumu aicināti visi, kuriem šī diena ir nozīmīga. Kā allaž, piemiņas brīdī piedalīsies arī zemessargi, jaunsargi, novada domes vadība.   Padomju ...

24.03.2019

Izvērtējot pašvaldības autoceļu tehnisko stāvokli, ir noteikts tehnikas svara ierobežojums 10t sekojošiem Ērģemes un Kārķu pagastu ceļiem, kas 01.03.2019. saskaņots ar VAS "Latvijas Valsts ceļi":                               ...

24.03.2019

Valkas novada dome aicina visus dārzkopjus un interesentus 2019.gada 30.martā Valkā, Beverīnas ielā 3, zālē uz Marianas Smonas lekciju par apstādījumu veidošanu un dārza dizainu. Lekcijas sākas plkst. 10.00. Tēmas:  Mūsdienu modes tendences apstādījumu veidošanā; Pļavas tipa dobes, to augu sortiments; Dinamisko ...

24.03.2019

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas ...

24.03.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pagraba telpu Valkā, Rīgas ielā 24, kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 902 (pagraba telpu grupa, kas sastāv no katlu telpas Nr.1 (50.1m2) un palīgtelpas Nr.2 (3.5m2), nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde.   Nosacītā nomas maksa mēnesī: ...

24.03.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpu Valkā, Rīgas ielā 24, kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 010 (otrajā stāvā, telpu grupas numurs Nr.010,18.8m2, kas sastāv no kabineta Nr.1 (7.3m2) un kabineta Nr.2 (11.5m2), nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā ...

24.03.2019

13. aprīlī tiks aizvadīts jau ceturtais Latvijas – Igaunijas skrējiens.   Skrējiena 5km garā trase vijas cauri Valkas un Valgas pilsētām, Latvijas un Igaunijas teritorijai. Dalībniekiem, kas startē 10km distancē ir jāveic divi trases apļi.   Skrējiena bāze, starta un finiša zona atrados Valgā – Valgas ...

24.03.2019

2019. gadā Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, kurā tiek aicināti piedalīties Latvijas uzņēmumi un organizācijas, kas efektīvi īsteno pasākumus saistībā ar ugunsdrošības uzraudzības un katastrofas ...

24.03.2019

21.martā Valkā, Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas) NO PLKST. 10.00-17.00   IZMEKLĒJUMI   Mamogrāfija: Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR Bez nosūtījuma – 20.00 EUR   Rentgens: 1 projekcija – 9 EUR   NEPIECIEŠAMS ...

24.03.2019

Biedrība "Dzīvības koks" aicina, pacientus un viņu tuviniekus pēc onkoloģiskas saslimšanas, piedalīties kādā no 2019.gada programmām „Spēka Avots”.   Biedrība „Dzīvības koks” sadarbībā ar nozares ekspertiem un speciālistiem, balstoties Norvēģijas pieredzē, izstrādājusi psihosociālās rehabilitācijas ...

24.03.2019

28. februārī, Valkas pilsētas šautuvē, norisinājās atklātās sacensības šaušanā "Sezonas atklāšana 2019".   Sacensībās piedalijās 70 dalībnieki un veica divus dažādus vingrinājumus.   Dalībnieki bija ieradušies no Igaunijas, Valmieras pilsētas, Beverīnas, Smiltenes, Strenču, Trikātas ...

24.03.2019

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi jau 2019. gadā mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām, paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu.   Nosacījums par 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu attiektos ...

24.03.2019

Sestdien, 2. martā, Zvārtavas pagasta Salaiņa ezerā tika aizvadītas pirmās zemledus makšķerēšanas sacensības "Salaiņa asara". Piedalījās 41 copes mīļotājs no Valkas, Rīgas, Ogres, Dobeles, Jelgavas, Smiltenes, Silvas, Kārķiem, Sēļiem, Grundzāle, Vijciema, Vidagas, Aumeisteriem, Plāņiem, Apes, Lugažiem un Zvārtavas. ...

24.03.2019