Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija un jūnija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs:   18., ...

02.06.2020

Ir bieži nācies dzirdēt, ka temati un praktiskas lietas, ko semināros un apmācībās nevalstisko organizācijas (NVO) tiešām vēlētos uzzināt un apgūt savas organizācijas veiksmīgākai darbībai, nemaz netiek piedāvātas. Tādēļ Valmieras novada fonds (VNF) aicina Valkas novada NVO un pārējos aktīvos iedzīvotājus izteikt savu ...

02.06.2020

Valkas pilsētas brīvdabas estrādē 22.jūnijā plkst.19.00 ar dziesmu spēli "Mucenieks un Muceniece" viesosies Cēsu teātris. Iestudējuma režisore - Edīte Siļķēna. Izrādē skan Raimonda Paula 1983. gadā sarakstītā mūzika.   Cēsu teātris ar šo iestudējumu vēlas dinamiskā, laikmetīgā veidā ar kustību, dziesmu un ...

02.06.2020

Valkas novada sešas publiskās bibliotēkas jau trešo gadu turpina piedalīties Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, ko izveidojis LNB Bērnu literatūras centrs.   Programmas ietvaros tiek organizēta Mazā Pūčulēna skola, kur radošās nodarbēs un lasīšanā ...

02.06.2020

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola soli pa solītim virzās uz priekšu savā vispārējā attīstībā. Ik gadu skolā darbu uzsāk viens vai vairāki jauni pedagogi, arvien pievilcīgāka kļūst skolas apkārtne: šogad pirmo reizi uzziedējušas iestādītās forsītijas, pumpurus raisa šķirnes ceriņi, labi ieauguši ...

02.06.2020

Mācību gada noslēgums Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā: 9. klasēm – 29. maijs pēdējā mācību diena; 12. jūnijs – mācību gada beigu datums12. klasēm – 15. maijs pēdējā mācību diena; 7. jūlijs – mācību gada beigu datums Pārējām klasēm (mācības attālināti) – 29. maijs pēdējā mācību diena; ...

02.06.2020

Pavisam neierasti, ejot garām J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai maija mēnesī, nedzirdēt bērnu balsis, klavieru, pūšamo instrumentu, vijoles un citu instrumentu skaņas.   Visiem mums, gan skolēniem, gan skolotājiem tā ir jauna prakse - strādāt attālināti. Mācās ne tikai bērni, mācās arī skolotāji. Nav viegli, reizēm ...

02.06.2020

Mednieku skola Taurs sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju un Medību saimniecības attīstības fondu piedāvā piedalīties tiešsaistes video semināros par dažādām ar medniecības nozari saistītām tēmām. Kā piemēram, izmaiņas likumdošanā, mednieka ekipējums, nažu asināšana, medību trofeju vērtēšana, ...

02.06.2020

Atgādinām, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un saskaņā ar Valkas novada domes 26.03.2020. pieņemto lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu”, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi šogad ir: 2020. gada 29. maijs; 2020. gada 15. jūlijs; 2020. ...

02.06.2020

2020. gada 30. martā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” apstiprināšanu.   Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai ...

02.06.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes ...

02.06.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes  vienība “Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, platība 3.0ha (lauksaimniecības zeme).   Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 4 pieteikumi.   Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai ...

02.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 21. maijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Svimpuļi” izveidošanu;   2.      ...

02.06.2020

No 1. jūnija Valkas pagasta Saieta namā "Lugažu muiža" apskatāma izstāde "Mainīgā pasaule". "Glezniecība ir noslēpumu pilna, bet tie atklājas tikai talantam, darbam, mīlestībai. Mākslinieks upurē sevi, bet dievs viņa darbu nosauc par mīlestības augli un ierāda vietu zem zvaigznēm." /Imants Vecozols/  Šajā izstādē ...

02.06.2020

Lai gan laika apstākļi šobrīd nerosina peldēties, Latvijā jaunā peldsezona tika atklāta 15.maijā un, kā katru gadu, tā ilgs līdz 15.septembrim! Veselības inspekcija, sagaidot peldsezonas sākumu, jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes.   Rezultāti liecina, ka augsts mikrobioloģiskais piesārņojums ...

02.06.2020