Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “GEO Consultants” izstrādāja būvprojektu “Ražošanas ēka "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads” un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu “Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”, ...

18.12.2018

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Induļi”, kadastra numurs 9488 006 0008, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 20.96ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, ...

18.12.2018

    Sestdien, 1.decembrī Valkas novada Ērģemes pagasta petanka hallē norisinājās otrā Valkas – Valgas Uzņēmēju sporta diena 2018. Pasākumā piedalījās Valkas un Valgas uzņēmumu vadītāji un pārstāvji, Igaunijas Nodarbinātības Valsts aģentūras, Valkas un Valgas pašvaldību pārstāvji.   Sporta ...

18.12.2018

Igaunijas Lauksaimniecības Universitātes veterinārās medicīnas biedrības studenti, sadarbībā ar Valgas dzīvnieku patversmi, laukumiņā pie Valgas kultūras un interešu centra, uzstādījuši eglīti, kuru rotā Valgas patversmē dzīvojošo un mājas meklējošo kaķu un suņu bildes. Attēlu otrajā pusē ir informācija ...

18.12.2018

Nomas līguma termiņš 5 gadi     Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2018.g.   VALKAS PILSĒTA   Valka 9401 008 ...

18.12.2018

Rīt, 4.decembrī plkst. 17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Skaties ...

18.12.2018

Ir iesācies gada tumšākais laiks, kad prasīt prasās mājās ātrāk iedegt ne tikai elektriskās lampas, bet arī kādu svecīti. Valsts svētki aizvadīti, nu jau dzīvojam valsts otrās simtgades dienās un laiks domāt par Ziemassvētkiem. 1.decembrī tiks iedegta Valkas pilsētas galvenā egle.   Būtu skaisti,  ja šajā ...

18.12.2018
18.12.2018

   SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Valkas novada pašvaldībā būs EUR 16.01 (neieskaitot PVN), ko veido: 1. pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, ...

18.12.2018

    Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja būvprojektu Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu ...

18.12.2018

Valkas tūrisma un informācijas birojs piedāvā iegādāties dāvanu kartes Valkas pilsētas stadiona šautuvei. Šī ir lieliska ideja Ziemassvētku dāvanai un iespēja izmēģināt kaut ko jaunu.   Šautuvē var iemācīties un  trenēties  šaut ar dažādiem ieročiem, kā arī pilnveidot savas prasmes ...

18.12.2018

  Laikraksta piektais numurs apskatāms šeit: 2018. gada decembris  (LV) , (EST) , (RUS)   Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības ...

18.12.2018

Latvijas simtgades gadā, Valkas tūrisma un informācijas birojs ir izveidojis tematisko bērnu bukletu “Valka – mūsu pilsēta”, jo, kā zināms, tieši Valkā ielikti pamati Latvijas neatkarībai.   Tādēļ Valkas TIB aicina pie sevis Valkas novada pirmsskolas vecākās grupas, sākumskolas klases, kā arī individuālos ...

18.12.2018

Šī gada 27. novembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde, kurā tika skatīts jautājums par pašvaldību ieņēmumu stabilitātes nodrošināšanu.   2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu pašvaldību budžetā prognozēts iedzīvotāju ...

18.12.2018

Šī gada 26. novembrī, notika Latvijas – Alanjas/Turcijas Biznesa forums, kurā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis sniedza prezentāciju un iepazīstināja Turcijas uzņēmējus ar dažādām sadarbības un investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā.   Turcijas uzņēmēju delegācijā bija ...

18.12.2018