„Ekselences balva” ir pasākums, kas visā Latvijā palīdz atklāt to, cik daudz ir patiesi izcilu skolotāju, kuri spēj ieinteresēt mācīties, vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas un palīdz katram skolēnam sasniegt labākos rezultātus.   Aicinām “Ekselences balvai” izvirzīt bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ...

17.01.2018

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim norit programmas “Piens un augļi skolai” konkurss. Tajā LAD un Zemkopības ministrija aicina piedalīties Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9.klašu skolēnus. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti ...

17.01.2018

5.janvāri norisinājās 1. Valkas novada zolītes kausa 4.etaps.   Valkas novada zolītes kausa izcīņas 4.etapa rezultāti: Godalgotais trīnieks: 1. Jānis Sangovičš Valmiera 28 ieskaites punkti, +80; 2. Vasīlijs Kozlovs Valka 28 ieskaites punkti, +79; 3. Andris Krūmiņš Jaunpiebalga 27 ieskaites punkti, +28;   Atgādinām, ...

17.01.2018

Valkas novada sociālā dienesta vārdā izsaku pateicību visiem tiem cilvēkiem, organizācijām, biedrībām, kuras 2017. gadā sadarbojās ar sociālo dienestu, lai kopīgi gan palīdzētu, gan iepriecinātu novada iedzīvotājus, kuriem dažādu iemeslu dēļ palīdzība ir nepieciešama visvairāk.   Vissirsnīgākais paldies “Laimas” ...

17.01.2018

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.janvārī plkst.15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība: 1. Par projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu. Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas ...

17.01.2018

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.janvārī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Dzīvojamās mājas Valkā, Kūru ielā 9 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2. ...

17.01.2018

19.janvārī plkst.19.00, Turnas tautas namā norisināsies Valkas novada pašdarbnieku un sportistu atpūtas vakars "Satikšanās prieks 4" kopā ar grupu "Tandēms Trijatā".   Iepriekšēja pieteikšanās pie Turnas Tauats nama vadītājas Līgas Kramas (Līdz 15.janvārim, vietu skaits ierobežots).   Organizē ...

17.01.2018

Ir sākusies balsošana par Valkas novada populārāko sportistu 2017 – līdzjutēju balsojumā. Šogad balsošanai izmantosim Google mākoņa pakalpojumus, kur notiek arī lielākā daļa reģistrācija uz Valkas novada pasākumiem. 3. decembrī komisija par pamatu ņemot klubu un individuālos Sporta laureāta iesniegumus nolēma ...

17.01.2018

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2018.gada 8.janvārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 2018.gadā. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes ...

17.01.2018

Izstrādātais projekts “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!”, tika iesniegts biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. ...

17.01.2018

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018. gada 8.janvārī plkst.08:15, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu un saistību uzņemšanos.Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece 2. Par atbalstu ...

17.01.2018

        Jau septīto gadu A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstiskajām organizācijām Latvijā konkursa kārtībā sadalīs 300 000 eiro   Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas ...

17.01.2018

Piektdien, 2018.gada 12.janvārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

17.01.2018

Valkas novada dome aicina izvirzīt pretendentus 2018.gada Jāņa Cimzes balvai. Valkas novada izglītības iestādes, kā arī ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesniegt pieteikumu domes priekšsēdētāja sekretariātā (Beverīnas iela 3, Valka) līdz š.g. 22.jūnijam.   Balvu var iegūt novada pedagogs par ievērojamu un ...

17.01.2018

Līdz 21. janvārim Vidzemes reģiona skolu 6. – 9. klašu skolēni aicināti piedalīties video konkursā “Lieto enerģiju gudri!”, kas norisinās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros. Skolēniem jāizveido 1 līdz 2 minūšu ...

17.01.2018
>