Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 18 līdz 30 gadu vecus jauniešus, kuri vasarā vēlas sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, iegūt pieredzi un doties piedzīvojumā, izmantot plašu brīvprātīgā darba iespēju klāstu visā Eiropā. Vasaras periodā www.pieredzet.lv pieejami ap 60 dažādi brīvprātīgā ...

16.08.2022

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001   Darba devējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt darbiniekus ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas tiešsaistes konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. Konsultācijas ...

16.08.2022

2022.gada 13.jūnijā Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par ceļa uzlabošanas iespējām un ierobežojošas zīmes uzstādīšanu Savienības ielā, Valkā. Ziņo – Gints Stālmeisters, ...

16.08.2022

5. jūlijā Valkā, Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas pagalmā) NO PLKST. 10.00-17.00   IZMEKLĒJUMI    Mamogrāfija: Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums ar NVD, nosūtījumu – 3.00 EUR Ar nosūtījumu – 35.00 ...

16.08.2022

2022.gada 13.jūnijā Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par dzejas autoru-iesācēju konkursa bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt” nolikuma apstiprināšanu Ziņo ...

16.08.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 570 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Nomāt ir iespējams kā visu zemes vienības daļu, tā arī daļu no attiecīgās daļas, Valkas ...

16.08.2022

Valkas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentu Jāņa Cimzes balvai Valkas novadā.  Jāņa Cimzes balvu ik gadu piešķir par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā. ...

16.08.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina iespēju pieteikties daļas no zemes vienības Valkā, Rūjienas ielā 21, kadastra apzīmējums 9401 008 0382, nomai (turpmāk – Reklāmas vieta), reklāmas elementu izvietošanai.   Vienas Reklāmas vietas izmēri ir paredzēti 5x10 metri. Ja reklāmas risinājums pārsniedz attiecīgos ...

16.08.2022

Izglītības iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” piedāvā ikvienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam izglītojošu bezmaksas e-semināru “Par jaunām iespējām dzīvokļu īpašniekiem. 03.05.2022. grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”.   Saskaņā ar 03.05.2022. grozījumiem ...

16.08.2022

Šodien, 7. jūnijā, pieredzes apmaiņas vizītē Valkas novada pašvaldībā viesojas Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) pašvaldību attīstības speciālisti. Vizītes ievaddaļā prezentācijas veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iepazīstināja attīstības speciālistus ...

16.08.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553,  kas sastāv no : zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas  apbūves: ...

16.08.2022

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) atklāta konkursa rezultātā noskaidrojis 33 organizācijas, kas Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas latviešu valodas apmācības. Līdz ar to uzsākta pieteikšanās latviešu valodas kursiem, kas pieejami visā Latvijā gan klātienē, gan attālinātā, gan arī hibrīda ...

16.08.2022

Ceturtdien, 9. jūnijā, plkst. 16.00, Alūksnē (Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā) Vidzemes plānošanas reģions organizē bezmaksas semināru, kurā alūksniešiem un kaimiņu novadu iedzīvotājiem būs iespējams uzzināt par valsts finansēta atbalsta nosacījumiem saules paneļu un apkures katlu uzstādīšanai mājsaimniecībās, ...

16.08.2022

Otrdien, 14. jūnijā Vidzemes plānošanas reģions aicina uzņēmējus, organizāciju un pašvaldību vadītājus, speciālistus un ekspertus, kā arī citus interesentus uz pieredzes apmaiņas forumu “Augt krīzes apstākļos – iespējas, izaicinājumi un citu valstu pieredze.”. Pasākums notiks Līgatnē, Gaujas ielā ...

16.08.2022

Maija mēnesī EUROPE DIRECT Vidzeme kopā ar cilpo.lv organizēja cilpošanas spēli “Eiropa Vidzemē”. Tās ietvaros vidzemnieki bija aicināti piedalīties interaktīvā pastaigā, esot kustībā un vienlaikus uzzinot interesantus faktus par izmantotajām iespējām, ko Vidzemei devusi Eiropas Savienība. Šobrīd aicinām ...

16.08.2022