J.Cimzes Valkas Mūzikas skola soli pa solītim virzās uz priekšu savā vispārējā attīstībā. Ik gadu skolā darbu uzsāk viens vai vairāki jauni pedagogi, arvien pievilcīgāka kļūst skolas apkārtne: šogad pirmo reizi uzziedējušas iestādītās forsītijas, pumpurus raisa šķirnes ceriņi, labi ieauguši ...

10.07.2020

Mācību gada noslēgums Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā: 9. klasēm – 29. maijs pēdējā mācību diena; 12. jūnijs – mācību gada beigu datums12. klasēm – 15. maijs pēdējā mācību diena; 7. jūlijs – mācību gada beigu datums Pārējām klasēm (mācības attālināti) – 29. maijs pēdējā mācību diena; ...

10.07.2020

Pavisam neierasti, ejot garām J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai maija mēnesī, nedzirdēt bērnu balsis, klavieru, pūšamo instrumentu, vijoles un citu instrumentu skaņas.   Visiem mums, gan skolēniem, gan skolotājiem tā ir jauna prakse - strādāt attālināti. Mācās ne tikai bērni, mācās arī skolotāji. Nav viegli, reizēm ...

10.07.2020

Mednieku skola Taurs sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju un Medību saimniecības attīstības fondu piedāvā piedalīties tiešsaistes video semināros par dažādām ar medniecības nozari saistītām tēmām. Kā piemēram, izmaiņas likumdošanā, mednieka ekipējums, nažu asināšana, medību trofeju vērtēšana, ...

10.07.2020

Atgādinām, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un saskaņā ar Valkas novada domes 26.03.2020. pieņemto lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu”, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi šogad ir: 2020. gada 29. maijs; 2020. gada 15. jūlijs; 2020. ...

10.07.2020

2020. gada 30. martā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” apstiprināšanu.   Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai ...

10.07.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes ...

10.07.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes  vienība “Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, platība 3.0ha (lauksaimniecības zeme).   Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 4 pieteikumi.   Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai ...

10.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 21. maijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Svimpuļi” izveidošanu;   2.      ...

10.07.2020

No 1. jūnija Valkas pagasta Saieta namā "Lugažu muiža" apskatāma izstāde "Mainīgā pasaule". "Glezniecība ir noslēpumu pilna, bet tie atklājas tikai talantam, darbam, mīlestībai. Mākslinieks upurē sevi, bet dievs viņa darbu nosauc par mīlestības augli un ierāda vietu zem zvaigznēm." /Imants Vecozols/  Šajā izstādē ...

10.07.2020

Lai gan laika apstākļi šobrīd nerosina peldēties, Latvijā jaunā peldsezona tika atklāta 15.maijā un, kā katru gadu, tā ilgs līdz 15.septembrim! Veselības inspekcija, sagaidot peldsezonas sākumu, jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes.   Rezultāti liecina, ka augsts mikrobioloģiskais piesārņojums ...

10.07.2020

16. maijā “Lielās Talkas” ietvaros Valkas novadā viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru Levitu.   Valsts prezidents kopā ar biedrību “1836” un Valkas novada domes pārstāvjiem papildināja 1836 ceļu, ierokot jaunu stabiņu krustojumā pie Valkas pagasta “Žuldiņām”. Pēc ...

10.07.2020

  2020. gada 18. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Metāla Alianse” par dienas aprūpes centra izbūvi, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veiks Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “SCO Centrs”. ...

10.07.2020

Jau rīt, 16. maijā, no plkst. 9.00 Iepirkšanās centrā "WALK", Ausekļa ielā 54, Valkā darbību uzsāks jauns apģērbu veikals "PEPCO". Veikals atrodas jaunuceltajā T/C " WALK" ēkā, kuras kopējā platība ir 950 m2, no kuriem "PECPO" - 550 m2.   PEPCO ir Eiropas atlaižu veikalu ķēde, kas piedāvā apģērbus visai ģimenei ...

10.07.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maija plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē un ZOOM platformā.   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore   2.   ...

10.07.2020