2022.gada 16.maijā Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.     Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Ziņo – Ainārs Zābers, novada izpilddirektors, SIA ZAAO pārstāvji   2.     ...

26.06.2022

2022.gada 16.maijā Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par 2022./2023. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un ...

26.06.2022

2022.gada 16.maijā Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.     Par jaunas Autoparka pārvaldības sistēmas uzstādīšanu Ziņo – Aigars Roga, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs   2.     ...

26.06.2022

2022.gada 16.maijā Sēde sasaukta pulksten 8.15 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par darba algu sociālā dienesta darbiniekiem Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2.     ...

26.06.2022

Lai turpinātu atbalstīt ģimenes un ģimeniskās vērtības Valkas novadā, nu jau astoto reizi dāvāsim speciāli šim pasākumam Tallinas juvelieru fabrikā izgatavotās 925. proves SUDRABA LAIMES KAROTĪTES iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem.    Pēc divu gadu piespiedu pārtaukuma esam nolēmuši ...

26.06.2022

15. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens drošības diena, kuras galvenais mērķis ir globālās izpratnes palielināšana par slīkšanu un tās profilaksi, kā arī dažādu veidu sabiedrības izglītošana par drošību pie ūdenstilpnēm un uz ūdens.    Tāpat 15. maijā Latvijā tiek atklāta ...

26.06.2022

2022. gada augustā Latvijā ieradīsies vairāk kā 20 viesskolēni no dažādām pasaules valstīm un AFS starpkultūru apmaiņas trimestra vai gada programmu ietvaros mācīsies vidusskolās visā Latvijā. Lai notiktu veiksmīgāka valodas apguve un jauniešu adaptācija jaunajā vidē, viesskolēni dzīvo viesģimenēs.   AFS Latvija ...

26.06.2022

Valkas bibliotēka aicina ikvienu interesentu pieteikties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ)!   Līdz 2023. gada 31. janvārim vecākiem, bērniem no 5 gadu vecuma un jauniešiem jāizlasa vismaz sešas jaunās, ...

26.06.2022

No 8. līdz 10. maijam, Eiropas dienu ietvaros, Valkas un Valgas pašvaldību delegācijas piedalījās dvīņu pilsētu Frankfurtes pie Oderas (Vācija) un Slubices (Polija) organizētajā forumā "Transformācijas ambivalence: kā cilvēki un sabiedrība aug caur pārrobežu pārmaiņām un sociālajiem lūzumiem”.   Valkas novada ...

26.06.2022

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde ceturtdien, 12.maijā, izbraukuma sēdē iepazinās ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguves pieredzi Valkā.   Valdes locekļi viesojās Valkā, kur tika prezentēta Latvijas-Igaunijas robežpilsētas pieredze ES fondu apguvē un savstarpējā sadarbībā. Pēc iepazīšanās ar Valku ...

26.06.2022

  Pēdējā zvana diena   Izglītības iestāde Datums Plkst. Vieta Klase/kurss/grupa Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 13.05.2022. 11.00 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Raiņa iela 28a, skolas dārzs 12A; 12B Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 20.05.2022. 11.15 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Raiņa iela 28a, ...

26.06.2022

Ik mēnesi Valkas bibliotēka aicina lasītājus iepazīties ar jaunajām grāmatām, šoreiz – ieskats krājuma senākajās grāmatās novadpētniecības izstādē “Grāmatu vecmāmiņas Valkas bibliotēkā”. Izstādē aplūkojamas agrāk Valkā izdotās grāmatas – apgādā “Kultūras Balss”* 1918. gadā ...

26.06.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas  pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 ...

26.06.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema  pagastā “Bērzāji”, kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84ha.   Izsoles sākuma cena 73 300,- EUR.   Reģistrācijas ...

26.06.2022

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk - EAFVP) vadošā iestāde informē, ka Ministru kabineta 03.05.2022. sēdē (protokols Nr. 25, 21. §) izskatīti un pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un ...

26.06.2022