No 2021. gada 8. februāra līdz 9.martam Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizē Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projekta publisko apspriešanu, kuras laikā Vidzemes un citu novadu iedzīvotāji snieguši vērtīgu pienesumu Attīstības programmas izstrādē. Otrdien, 9. martā plkst. 10:00 aicinām satikties ...

05.03.2021

Apkopojot statistiku, zināms, ka šogad Vidzemes inovāciju nedēļas pasākumus apmeklējuši 2237 dalībnieku no visas Latvijas. Kopā piecu dienu laikā tiešsaistē tika organizēti 28 pasākumi, un to organizēšanā iesaistījās 17 iestādes un organizācijas no visas Latvijas.   Viņu vidū – Valsts kanceleja, ...

05.03.2021

Ceļu būvniecības uzņēmumi, kas pērn veikuši virsmas apstrādes darbus uz valsts autoceļiem, turpina šķembu slaucīšanu posmos, kur pagājušajā gadā veiktajos darbos ir parādījušies defekti, kā rezultātā šķembas atdalās no seguma.   Kopš 22. februāra vismaz vienu reizi šķembas ...

05.03.2021

Šodien, 4. martā, Valkas novada domes vadība un speciālisti tikās ar SIA “Ceļu komforts” pārstāvjiem, lai pārrunātu beidzamās nianses Valkas pilsētas Lugažu laukuma rekonstrukcijā - pārveidē par parku.   “Ar arhitektiem esam vairākkārt pārrunājuši projektu, un šī bija pēdējā tikšanās ...

05.03.2021

Sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkai” un pateicoties Valkas novada uzņēmēju atbalstam, Valkas novada dome ir vienojusies ar Vidzemes Slimnīcu, ka Valkā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu-asinsvadu ķirurga konsultācija.   Pacientus konsultē viens no vadošajiem asinsvadu ...

05.03.2021

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,22.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Parka iela 3A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0522, kopplatība 0.0643 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 1911.- EUR.   Saskaņā ...

05.03.2021

Valkas novada dome ar 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,21.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, Varoņu iela 26A, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0127, kopplatība 0.2426 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 3510.- ...

05.03.2021

Sākot ar 4. martu, ik pārnedēļas Nodarbinātības valsts aģentūras platformas brivpratigie.lv Facebook kontā norisināsies tiešraides sarunu cikls par brīvprātīgo darbu "Sarunas dzīvajā! brivpratigie.lv". Cikla ietvaros brīvprātīgo kustības pārstāvji un eksperti izzinošās sarunās dalīsies viedokļos un pieredzē par ...

05.03.2021

  Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” jau ceturto gadu kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros meklē Latvijas iekļaujošākos un dažādības vadībai atvērtākos darba devējus. Uzņēmumi, nevaldības organizācijas, valsts iestādes un citi ...

05.03.2021

Lai nepieļautu mājputnu inficēšanos ar putnu gripu, no 26. februāra līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija Latvijā un Eiropā uzlabosies, mājputni jātur slēgtās telpās. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas ...

05.03.2021

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP 2021). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar mērķi nodrošināt ...

05.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26. februārī ir notikusi mutiskā izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts nomas tiesībām.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas ...

05.03.2021

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, kabinets Nr.13.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 26.02.2021. ...

05.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Rīgas iela 34, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, kopējā platība 52.0m2, kopīpašuma 520/2238 domājamās daļas no ...

05.03.2021

Valkas novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Puškina ielā 8, dzīvoklis 3, kadastra numurs 9401 900 1607, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935 001 003, kopējā platība 49.6m2, kopīpašuma 496/1904 domājamās ...

05.03.2021