Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības 2.kārta. Bērnu literatūras nodaļā
22.03.2018. 10:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Tikšanās ar filmas "Melānijas hronika" režisoru Viesturu Kairišu
23.03.2018. 15:00
Kārķu tautas nams
Tautas deju kolektīvu koncerts/skate
23.03.2018. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Grundzāles kolektīvu koncerts "Sveiciens pavasarī"
24.03.2018. 19:00 - 23:59
Mierkalna tautas nams
Komunistiskā genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis
25.03.2018. 14:00
Lugažu stacija
"Dziesma manai paaudzei".Spēlēs grupa "Alianse".
25.03.2018. 17:00
Vijciema tautas nams
Meistarošana un gudrošana bērniem “Diža, diža Liela diena”
27.03.2018 - 28.03.2018
Valkas novada Centrālā bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa
Literatūras izstāde “Anekdotes un spurainas domas ”
29.03.2018 - 13.04.2018
Sēļu bibliotēka
Lieldienu piektdienas dievkalpojums
30.03.2018. 15:00 - 23:59
Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā
Lieldienu ieskaņu pasākums
31.03.2018. 10:00
Turnas tautas nams
Keramiķes Skaidrītes Bondares gleznu izstāde
01.04.2018 - 10.05.2018
Sēļu bibliotēka
Biedrības “Valmieras atspulgs” dalībnieka Jāņa Sprudzāna fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainava”
01.04.2018 - 04.05.2018
Lugažu bibliotēka
Izstāde “Cauri gadalaikiem” Silvijas Doršas rokdarbi - apsveikumu kartītes
01.04.2018 - 04.05.2018
Lugažu bibliotēka
Akcija “brīvGRĀMATA”
01.04.2018 - 15.04.2018
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Kristus augšāmcelšanās svētki-Lieldienas
01.04.2018. 12:00
Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā
>