J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas izlaidums
26.05.2017. 18:00
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
Pašdarbības kolektīvu koncerts "Ieskandini vasaru", balle ar grupu "Avantūra"
27.05.2017. 19:00
Kārķu tautas nams
Koncerts un zaļumballe “ Ieskandinam vasaru”, zaļumballe ar grupu “ Avantūra”,
27.05.2017. 19:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Vēsturiskas inspirācijas "Zvaigznes pār Valku 1917"
28.05.2017. 19:00
Valgas dzelzsceļa stacija, Jaama ielā 12
Kārķu pamatskolas mācību gada noslēguma koncerts
30.05.2017. 00:00
Kārķu tautas nams
Baznīcu nakts
02.06.2017 - 03.06.2017
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīca
Studijas JOY pavasara koncerts "Vasaras krāsas acīs un sirdī"
03.06.2017. 17:00
Valgas kultūras nams
Kameransambļa “ Altera veritas” (kokles, akordeons, flauta) koncerts
04.06.2017. 16:00
Kārķu baznīca
Valkas un Valgas pilsētu svētki
09.06.2017 - 11.06.2017
Valka/Valga
"Teatrālās tikšanās", kur piedalīsies trīs Baltijas valstu teātri
09.06.2017. 17:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Dūmburbuļu šovs un disenīte bērniem
10.06.2017. 11:00
Valkas brīvdabas estrāde
Valkas pilsētas svētku grandiozā balle "Lecam pa vecam Valkā"
10.06.2017. 14:30
Valkas brīvdabas estrāde
Specefektu ballīte "Electric SMOG!"
10.06.2017 - 11.06.2017
Valkas brīvdabas estrāde
Līgo dienas pasākums. Balle ar grupa " Alianse"
23.06.2017. 00:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Ērģemes pagasta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums “Vella kalpi” (1.daļa)
23.06.2017. 19:00
Turnas tautas nams
>