Jāņa Cimzes Rudens Valkas lasījumi “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”.
22.08.2019. 10:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Vīru vokālā ansambļa "Daile" koncerts
22.08.2019. 14:30
Valkas pilsētas kultūras nams
Grupas "Musiqq" koncerts
23.08.2019. 19:00
Valkas brīvdabas estrāde
Pārgājiens – ekspedīcija “Kur sākas Ķire?”
24.08.2019. 10:00
Pulcēšanās Lustiņdruvas takas sākumā pie karšu paviljona
Džeza mūzikas vakars "Valka Jam" 2019
24.08.2019. 21:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Jauno grāmatu dienas (Grāmatu izsniegšana 30. augustā)
26.08.2019 - 29.08.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Valkas pilsētas teātra izrāde – Nikolajs Gogolis “Veclaiku muižnieki”
30.08.2019. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē
13. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls “TĀLVILS 2019”
05.09.2019 - 08.09.2019
Valkas pilsētas kultūras nams
Rudens tirdziņš
14.09.2019. 00:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Sajūtu vakars ar Gunti Veitu un Gunti Branci
21.09.2019. 16:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Dzejas dienas
28.09.2019. 12:00
Valkas Mākslas skola
Mārča Auziņa koncerts "Aizrautība"
04.10.2019. 17:30
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Valsts svētku pasākums un balle
16.11.2019. 00:00
Kārķu pagasts
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākums
17.11.2019. 00:00
Lielais labdarības Robežtirgus
09.05.2020 - 10.05.2020