Aušanas, floristikas un šūšanas pēcpusdiena “Satiec savu meistaru!”
31.03.2017. 14:00 - 19:00
BJC "Mice"
Valkas novada mākslinieku darbu izstādes "Mana Latvija" atklāšana
01.04.2017. 15:00
Valkas novadpētniecības muzejs
Koncerts “Izskaties dzirdēts”
01.04.2017. 19:00
Kārķu tautas nams
Balle ar grupu “Atestāts” (Rūjiena)
01.04.2017. 22:00
Kārķu tautas nams
Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai veltīts pasākums
06.04.2017. 18:00
Valkas bibliotēka
Bērnu teātra izrāde " Rūķīša pavasaris"
07.04.2017. 15:00
Kārķu tautas nams
Konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” tērpu kolkecijas skates 1.kārta
08.04.2017. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Pasākums "Ģimeņu klubs"
08.04.2017. 16:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Vijas vārda dienas svinības - svētku koncerts un balle kopā ar grupu "Apvedceļš"
08.04.2017. 18:00
Vijciema tautas nams
Dievkalpojums Palmu svētdienā
09.04.2017. 12:00
Valkas-Lugažu ev.lut.baznīcā
Dievkalpojums Zaļajā ceturtdienā
13.04.2017. 18:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
"Lielo dienu gaidot"
14.04.2017. 00:00
Saieta nams "Lugažu muiža"
Dievkalpojums Lielajā piektdienā
14.04.2017. 15:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
“Lieldienu skrējiens - Olu vēliens”
15.04.2017. 13:00
Zvārtavas pagasta Kalnainē
Ievas Sutugovas debijas albuma “STĀSTI” koncerts
15.04.2017. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
>