25. septembrī četri Kārķu pamatskolas pārstāvji piedalījās Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Rīgā, Gaismas pilī. Tur tika pasniegts starptautiskais ekoskolu sertifikāts, kā apliecinājums tam, ka Kārķu pamatskola jau ceturto gadu ir ieguvusi Zaļo karogu. Zaļais karogs nozīmē to, ka Kārķu pamatskola veicina vides izglītību ...

29.09.2015

Ceturtdien, 8.oktobrī pulksten 16.00  Kārķu pagasta informācijas centra verandā notiks pasākums “Tavu vārdu dvēselē saucu...”, kas būs veltīts dzejnieces Guntas Micānes piemiņai un viņas daiļradei. Pasākumā piedalīsies Guntas Micānes meita Dace Micāne Zālīte. Gunta Micāne Ziemeļvidzemi  sauca par savas ...

29.09.2015

Nesaku rudenim – nāc, nesaku rudenim – ej, vienkārši atveru sirds durvis plaši, lai Mākslinieks paleti jauc, lai uzvirmo rūgtenās smaržas un dvēseles audekls top skaists, lai staro zeltaini toņi un acīs mirdz septembra smaids. / Ziemeļmeita/ Piektdien, 11. septembrī plkst.13.00 Dzejas dienu pasākumā Kārķu tautas ...

11.09.2015

Šodien pirmajā zinību dienā Kārķu pamatskolā pulcējās skolēni, viņu vecāki un pedagogi. Spēka vārdus bērniem teica skolas direktore Ieva Cīrule un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons.   Kā ierasts, 1.septembra pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja Kārķu ev.lut.draudzes mācītājs ...

09.09.2015