06.06.2014
Kārķos rīko pļaušanas sacensības

Visus darbus es mācēju, Siena pļauti nemācēju; Dievs dod man satikties Ar sieniņa pļāvējiņu.

Sestdien, 21. jūnijā, plkst. 11.00 Kārķu pagastā tiek rīkots ikgadējais ielīgošanas pasākums "Strīķē, Jāni, izkaptiņu!".

Interesenti aicināti ierasties "apbruņojušies" paši ar savām vai vecvecāku atstātajām izkaptīm.   Kopīgi uzturēsim dzīvu senču siena pļaušanas tradīciju un pie reizes arī noskaidrosim, kurš ir mūsu novada labākais pļāvējs! Turpat varēsim arī degustēt vietējo mājražotāju labumus  – Jāņu sieru un kvasu! Ar sacensību nolikumu un visām aktualitātēm Kārķu pagastā, var iepazīties Kārķu Tautas nama mājaslapā: http://karkutautasnams.blogspot.com/

Mūsdienās – pļaujmašīnu un trimmeru laikmetā izkapts ir vairāk vai mazāk pamesta novārtā.  Pēc pļaujas mākslas entuziasta vārdiem: ”Laba izkapts pati skrien pa zāli,  ar to pļauj nevis ar spēku, bet ar mākslu. Mūsdienās zināšanas par pļaušanu ar izkapti ātri izzūd – pārāk maz palikuši tādi vīri, kas zinātu un nodotu seno mākslu citiem. Pats process nav vienkārši darbs, tas ir rituāls, kuru izprast tiem, kas to nav darījuši, ir grūti. Mūsdienu cilvēkam  nav jāiet pļavā un jādzent vāls pēc vāla, klausoties dabas dziesmās un izkapts švīkstos ...”

Pasākumā tāpat būs iespēja uzzināt vairāk par vasaras saulgriežu tradīcijām kopā ar senbaltu zināšanu pētnieci Regīnu Valtenbergu, kā arī dziedāt līgo dziesmas kopā ar Valkas pilsētas kultūras nama folkloras ansambli/ dziesmu draugu kopu "Nāburgi"

Visi mīļi gaidīti uz ielīgošanas pasākumu Kārķos!

Informāciju sagatavoja: Silva Mieze – Kārķu pagasta sporta organizatore

Foto - Dainis Jansons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.