Pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Bērnu rīts”
21.09.2019. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Miķeldienas tirdziņš Vijciema sākumskolā
27.09.2019. 09:00 - 10:00
Vijciema sākumskola
Valkas novada atklātās skolēnu sporta spēles rudens krosā
01.10.2019. 12:30
Valkas pilsētas estrādē pie Koklētāja pieminekļa
Seminārs "Izaugsmes un dzīves kvalitātes noslēpumi" Kārķos
11.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Animācijas filma “Lielais ceļojums” bērniem
19.10.2019. 16:00
Kārķu tautas nams
Liliputu cirka viesizrāde
25.10.2019. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Mērķi, motivācija un panākumi"
25.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets Valkā
11.11.2019. 14:00
Valka