Jāņa Cimzes Rudens Valkas lasījumi “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”.
22.08.2019. 10:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Pirmā skola diena (audzēkņiem līdz 9 gadu vecumam)
30.08.2019. 12:00
Valkas Mākslas skola
Pirmā skolas diena (1.-5. kursa audzēkņiem)
30.08.2019. 14:00
Valkas Mākslas skola
Svinīgais jaunā mācību gada sākuma pasākums
31.08.2019. 12:00
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Pirmā skolas diena Vijciema sākumskolā
02.09.2019. 08:30
Vijciema sākumskola
Pirmā skolas diena Ērģemes pamatskolā
02.09.2019. 09:00
Ērģemes pamatskola
Pirmā skolas diena Kārķu sākumskolā
02.09.2019. 09:00
Kārķu sākumskola
Radošās darbnīcas "Tava vārda burtiņš"
02.09.2019. 14:00 - 16:00
Valkas Mākslas skola
BJC "Mice" ēkas atjaunotajās fasādes atklāšanas svētki
02.09.2019. 16:00
BJC “Mice”, Semināra iela 27
Pirmā skolas diena PII "Pasaciņa"
03.09.2019. 10:00
PII "Pasaciņa"