Miķeldienas tirdziņš Vijciema sākumskolā
27.09.2019. 09:00 - 10:00
Vijciema sākumskola
Valkas novada atklātās skolēnu sporta spēles rudens krosā
01.10.2019. 12:30
Valkas pilsētas estrādē pie Koklētāja pieminekļa
Seminārs "Izaugsmes un dzīves kvalitātes noslēpumi" Kārķos
11.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Mērķi, motivācija un panākumi"
25.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs