Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 1.kārta
25.02.2019. 11:00
BJC "Mice"
Valkas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Atklāt sevī talantu”
26.02.2019 - 05.03.2019
Vijciema tautas nams
Skolēnu skatuves runas konkurss 1. kārta
28.02.2019. 11:00
BJC "Mice"
Diskusijas jauniešiem par un ap motivāciju
01.03.2019. 14:30
Valkas MJIC "Jaunietis"
Novada bērnu un pieaugušo tautisko deju kolektīvu skate
09.03.2019. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Pēdējais zvans
17.05.2019. 00:00
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija