Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu
24.08.2018. 15:00 - 16:00
Latvijas Sarkanais Krusts telpās, Semināra iela 23, Valka