Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2018-12-20 VND 2018/3B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums, pielikumi
2019-01-11 Lēmuma izraksts
SIA “Rozi”, reģ. Nr. 44103019407 Līgums
74241,00
2018-09-17 VND 2018/2B Brīvpusdienu nodrošināšana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem Nolikums, pielikumi
2018-10-02 Lēmuma izraksts
SIA “Rozi”, reģ. Nr. 44103019407 Līgums
EUR 199623,69
2018-04-11 VND 2018/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem Nolikums, pielikumi
Jautājumi un atbildes
2018-06-14 Lēmuma izraksts
SIA "Pedelīte", reģ. Nr.44103013226 Līgums
2017-12-01 VND 2017/2B Brīvpusdienu nodrošināšana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
Paziņojums
2017-10-25 VND 2017/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-11-24 Lēmums
SIA "ROZI" Reģ.Nr.44103019407 Līgums
EUR 66247.50
2017-02-10 VND/2017/1B Ēdināšans pakalpojumu nodrošināšana speciālā pirmskolas II ‘’Pumpuriņš’’audzēkņiem Nolikums,pielikumi Nolikums
Pielikumi
2017-03-27 Lēmums
SIA "ROZI" Reģ.441030319407 Līgums
EUR 23650.20
2016-12-30 VND/2016/3B Valkas novada sižetu, pasākumu filmēšana, reklāmas kampaņu sagatavošana un pārraidīšana bezmaksas virszemes TV apraidē Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-01-23 Lēmuma izraksts
SIA "Valmieras TV" Reģ.Nr.54103004831 Līgums
EUR 12850.00
2016-10-11 VND /2016/2B Brīvpusdienu nodrošināšana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem Nolikums,pielikumi 2016-11-28 Izraksts
SIA "Rozi"Reģ.Nr.44103019407 Līgums
EUR 63345.40
2016-09-15 VND 2016/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā 2016-10-21 Lēmuma izraksts
SIA "ROZI" Reģ.Nr.44103019407 Līgumi
EUR 63838.50
2015-11-11 VND/2015/4B „Valkas novada sižetu un pasākumu filmēšana, sagatavošana un pārraidīšana bezmaksas virszemes TV apraidē” Nolikums, pielikumi
2015-12-15 Lēmums
SIA "Valmieras TV" Reģ.Nr.54103004831 Līgums
EUR 10800.00
2015-10-30 VND/2015/3B Brīvpusdienu nodrošināšana Valkas ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem Nolikums.pielikumi 2013-12-08 Izraksts
SIA Rozi,reģ.nr.44103019407 EUR 13039.0
2015-09-18 VND 2015/2B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pamatskolas audzēkņiem (t.sk.brīvpusdienas) Nolikums, pielikumi 2015-11-09 Lēmuma izraksts
Līgums
SIA “Rozi”, reģ.nr.44103019407 EUR 64940.0
2015-08-18 VND 2015/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā 2015-09-07 Līgums
Lēmums
SIA "ROZI" Reģ.Nr.441030319407 EUR 54202.50
2014-10-22 VND 2014/4B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņiem NOLIKUMS,PIELIKUMI Lēmums
Līgums
SIA "Pedelīte" Reģ.Nr.44103013226 EUR 109056.00
2014-10-14 VND/2014/5B ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2014-11-11 Lēmums
Līgums
SIA "ZZ Dats" Reģ.Nr.40003278467 EUR 4955,83
2014-08-12 VND 2014/3B Valkas pamatskolas skolēnu ēdināšana Nolikums,pielikumi 2014-09-10 Līgums
Lēmums
SIA "Rozi" Reģ.Nr.44103019407 EUR 67410.00
2014-05-12 VND 2014/2B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums.pielikumi Lēmums
SIA "Rozi" EUR 46384.20
2014-03-07 VND 2014/1B/ELRI Ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojumu sniegšana florbola sacensību dalībniekiem Valkā Nolikums,pielikumi Nolikums
Tehniskā specifikācija
2014-03-13 Lēmums
SIA''Rozi'',44103019407,SIA ''Pedelīte'', reģ. nr 44103013226 566,78, 2091.69
2013-11-19 VND/2013/7B Ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojumu sniegšana florbola apmācībās Valkā Nolikums Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pielikums
2013-12-03 SIA ''Rozi'',44103019407,SIA ''Pedelīt''44103013226 1473.57
2013-09-17 VND/2013/6B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei Nolikums, pielikumi
2013-10-09 SIA „Rozi”, 36501,60
2013-08-28 VND/2013/5B Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas skolēniem (brīvpusdienas) Nolikums,pielikumi 2013-08-09 SIA „Rozi”, unL. Smirnovas individuālais uzņēmums Ls 6400,00.6611,00
2013-06-21 VND/2013/4B/ELRI Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 10.starptautiskā teātra festivāla "Tālvils 2013"dalībniekiem. Nolikums Nolikums
pielikums 2
pielikums
2013-07-04 SIA Pedelīte, reģ.nr.44103013226,SIA Rozi, reģ.nr.44103019407 2924.56, 247.50
2013-05-22 VND/2013/3B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņiem Nolikums,pielikums 2012-07-11 SIA ''Pedelīte'',reģ.nr.44103013226 par 1,daļu līdz LVL 10454.40 , par 2.daļu līdz LVL =34800.0
2013-04-30 VND/2013/2B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņiem Nolikums ,pielikumi 2012-09-10 SIA ''Pedelīte'',reģ.nr.44103013226
2013-04-12 VND/2013/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums 2012-09-10 ''Rozi'',reģ.nr.44103019407
2012-09-06 VND/2012/4B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei Nolikums 2012-09-12 ''Rozi'',reģ.nr.44103019407
2012-09-03 VND/2012/3B Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas skolēniem (brīvpusdienas) Instrukcija pretendentiem IU ''L.Smirnova'', reģ.44102005950SIA ''Rozi'',reģ.nr.44103019407 34060.0
2012-07-23 VND/2012/2B Valkas mākslas skolas lietveža pakalpojumu sniegšana latviešu-igauņu bērnu izglītības programmā Nolikums Nolikums

izpildītājs
2012-08-28 Vija Rācene 4480.00
2012-03-26 VND/2012/1B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā
2012-04-02 SIA ''Rozi'',reģ.44103019407 16206.48