Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2018-12-04 VND 2018/25M “Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums, pielikumi
Projektēšanas uzdevums
Robežplāns
Pielikums Nr.1
Skaidrojums
2019-01-16 Lēmuma izraksts
SIA "SCO Centrs" reģ. Nr.44103002148 Līgums
1.daļa EUR 15180,00, 2.daļa EUR 4100,00
2018-11-30 VND 2018/24M/INTERREG Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta ekspertīze Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija 8
Tehniskā specifikācija 7
Tehniskā specifikācija 6
Tehniskā specifikācija 5
Tehniskā specifikācija 4
Tehniskā specifikācija 3
Tehniskā specifikācija 2
Tehniskā specifikācija 1
Tehniskā specifikācija 9
2018-12-18 Lēmuma izraksts
AKVALIUS OŪ Reģ.Nr.11347267 Līgums
EUR 19900.00
2018-10-31 VND 2018/23M PII „Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Darba uzdevums
Nolikums, pielikumi
Pielikums Nr.1
Robežplāns
2018-11-16 Lēmuma izraksts
PS “Doma & arhitektūra”, reģ.Nr.40203138983 Līgums
1.daļa EUR 17000,00 2.daļa EUR 1700,00
2018-10-29 VND 2018/22M Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti Nolikums, pielikumi
2018-11-16 Lēmuma izraksts
SIA “Divi A”, reģ. Nr.44102016386, SIA “Ligumss’, reģ. Nr.44103057254 Līgums
EUR 41999,00
2018-09-28 VND 2018/21M Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā Nolikums, pielikumi
2018-10-15 Lēmuma izraksts
NILEX TRADING SIA Līgums
27470.00
2018-09-13 VND 2018/20M PII „Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana un autoruzraudzība Darba uzdevums
Nolikums, pielikumi
Robežplāns
Pielikums Nr.1
Pārtraukts
2018-09-04 VND 2018/19M/ERAF “Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis”, būvdarbu būvuzraudzība” Nolikums, pielikumi
2018-09-20 Izraksts
Pilnsabiedrība “Akorda &KPR”, reģ. Nr. 44103076170 Līgums
21770,00
2018-08-02 VND 2018/16M/ELFLA Tirgus namiņu-kiosku izgatavošana un piegāde Nolikums, pielikumi
5.pielikums Tirgus namiņa -kioska tāme
6.pielikums Skice
2018-08-23 Lēmums
SIA "MJ Eirobūve" Reģ.Nr.44103040775 Līgums
EUR 12555.57
2018-07-26 VND 2018/15M/ERAF “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) ieviešana un aprīkojuma iegāde Nolikums,pielikumi
2018-08-20 Lēmuma izraksts
SIA "Certes" Reģ.Nr.40103624267 Līgums
EUR 22187.14
2018-05-07 VND 2018/12M Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums, pielikumi
2018-06-05 Lēmuma izraksts
SIA "PATA" Reģ. Nr.40003448619 Līgums
Par 1.daļu EUR 16080.00 , Par 2.daļu EUR 13400.00
2018-04-25 VND 2018/11M/ERAF “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupu būvdarbu būvuzraudzība” Nolikums, pielikumi
2018-05-10 Lēmuma izraksts
SIA "Warss+" Reģ.Nr.44103055272 Līgums
EUR 2580.00
2018-04-23 VND 2018/10M Invalīdu pacēlājs Valkas pilsētas kultūras namā piegāde un uzstādīšana Nolikums, pielikumi
2018-05-09 Lēmuma izraksts
Elevet SIA Reģ.Nr.40103703622 Līgums
EUR 11070.00
2018-04-10 VND 2018/9M Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums, pielikumi
2018-04-26 Lēmuma izraksts
2018-03-23 VND 2018/8M Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi
4.Pielikums
2018-04-12 Lēmuma izraksts
SIA “Arka Pluss”, reģ. Nr. 44102016047 Līgums
EUR 21992,41
2018-02-16 VND 2018/6M „Valkas pilsētas Lugažu laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” Projektēšanas uzdevums
1.Pielikums
Nolikums, pielikumi
2018-03-07 Lēmuma izraksts
SIA “Campaign”, reģ. Nr. 50003773841 Līgums
EUR 18030,20
2018-02-06 VND 2018/5M Divu zāles pļāvēju iegāde Vijciema un Zvārtavas komunālai saimniecībai Nolikums, pielikumi
2018-02-22 Lēmuma izraksts
SIA "Agro Silja" Reģ.Nr.44103020976 Līgums
EUR 12312.40
2018-02-05 VND 2018/4M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi Nolikums, pielikumi
2018-02-23 Lēmuma izraksts
SIA “Valkas Gaisma”, reģ. Nr. 44103104402 Līgums
EUR 25975.69
2018-01-10 VND 2018/2M/ERAF “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta būvdarbu būvuzraudzība” Nolikums, pielikumi
2018-01-30 Lēmuma izraksts
Pilnsabiedrība “Akorda &KPR”, reģ. Nr. 44103076170 Līgums
EUR 19980,00
2018-01-05 VND 2018/1M/ERAF Būvprojekta “Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis”” ekspertīze Nolikums, pielikumi
2018-01-17 Lēmuma izraksts
SIA “POP-UP HOUSE”, reģ. Nr. 40103405334 Līgums
7250,00
2017-12-13 VND/2017/36M “Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei” Nolikums,pielikumi
2018-01-04 Lēmuma izraksts
SIA "Vārpas 1" Reģ.Nr.44103011066 Līgums
EUR 22910.00
2017-11-22 VND/2017/35M “Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei” Nolikums, pielikumi
Lēmums
2017-11-06 VND 2017/33M/ERAF “Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbu būvuzraudzība” Nolikums, pielikumi
2017-12-18 Lēmuma izraksts
Pilnsabiedrība "Akorda&KPR" , reģ.Nr.44103076170 Līgums
EUR 19120.00
2017-10-18 VND 2017/32M/ELFLA “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” Nolikums, pielikums
2017-11-08 Lēmuma izraksts
1.daļa Sandras Balkājas IU "Skroders" Reģ.Nr.44102014281 ; 2.daļa saimnieciskās darbības veicēja Līvija Kreile , 3.daļa SIA "KRISTĀLA KURPĪTE" Reģ.Nr.52402006111 Līgums
Līgums
Līgums
1.daļa EUR 7479.00; 2.daļa EUR 5040.00; 3.daļa EUR 2820.00
2017-09-29 VND 2017/31M/ERAF Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbu būvuzraudzība Nolikums, pielikumi
Iepirkums pārtraukts
2017-09-26 VND/2017/30M/ELFLA “Valkas novada pašvaldības grantsceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” Remontējamie ceļi
1.Projektēšanas uzdevums
2.Projektēšanas uzdevums
3.Projektēšanas uzdevums
4.Projektēšanas uzdevums
Atzinums
Atzinums
Nolikums, pielikumi
Atzinums
Atzinums
2017-10-19 Lēmuma izraksts
SIA CEĻU KOMFORTS Līgums
Līgums
12650.00
2017-09-08 VND/2017/28M Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nplikums,pielikumi
Izraksts
2017-08-30 VND/2017/26M “Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā ” Nolikums, pielikumi
2017-09-18 Lēmuma izraksts
SIA "VIATEK 1" Reģ.Nr.40003274376 Līgums
EUR 14125.00
2017-08-30 VND/2017/27M “Valkas novada pašvaldības autotransporta tehniskās apkopes un remonti” Nolikums, pielikumi
2017-09-18 Izraksts
SIA "K" Reģ.Nr.43903001089; SIA "LĪGUMSS" Reģ.Nr.44103057254; SIA "DIVI A" Reģ.Nr.44102016386. Līgums
EUR 41999.00
2017-08-02 VND 2017/25/M Auto gāzes iegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi
2017-08-24 Lēmums
SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" Reģ.Nr.40003493561 Līgums
EUR 10825.00
2017-07-14 VND/2017/24/M/ERAF Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis”” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-07-25 Lēmums
SIA "REP" Reģ.Nr.40103179129 Līgums
Līgums
EUR 39900.00
2017-07-10 VND/2017/22M Valkas novada domes administrācijas autotransporta tehniskās apkopes un remonti Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-07-18 Izraksts
2017-06-13 VND/2017/21M Būvprojekta „Ērģemes pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzība Nolikums,pielikumi Projektēšanas uzdevums
Zemesgrāmatas dokuments
nolikums,pielikumi
Līgums
Lēmums
SIA Konvents Līgums
EUR 21594.57
2017-06-02 VND/2017/20M Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Nolikums,pielikumi
2017-06-22 Izraksts
SIA "Marko K " Reģ.Nr.44102017894 Izpildītājs
EUR 41989.0
2017-05-10 VND 2017/19M “Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ērģemes pamatskolā” Nolikums, pielikumi
Virtuves iekārtas projekts
Tehniskā specifikācija
2017-05-24 Lēmums
SIA "Metos" Reģ.Nr.40003079460 Līgums
EUR 23002.79
2017-05-03 VND 2017/16M “Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ērģemes pamatskolā” Virtuves pilnais sējums
Nolikums, pielikumi
Pielikumi
Paziņojums
2017-04-12 VND 2017/14/M/ERAF „Starppriekšmetu mācību un inovāciju centra un multifunkcionālas mācību vides izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” būvprojektu izstrādāšana Nolikums, pielikumi 1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
nolikums,pielikumi
2017-05-30 Lēmums
Lēmums
JD projekts Reģ.Nr.40203036229 Līgums
EUR 18740.00
2017-03-20 VND 2017/13M/ERAF „Starppriekšmetu mācību un inovāciju centra un multifunkcionālas mācību vides izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” būvprojektu izstrādāšana Nolikums, pielikumi
1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
Precizējums
2017-04-11 Paziņojums
2017-03-15 VND/2017/12M “Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei” Pielikums
Nolikums, pielikumi
2017-04-24 Izraksts
SIA "Valdis" Reģ.Nr.43203000229 Līgums
EUR 25774.16
2017-02-24 VND/2017/10M Autotransporta piegāde Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai Nolikums, pielikumi
2017-03-17 Lēmums
SIA "Mūsa Motors Rīga" Reģ.Nr.40003161493 līgums
EUR 30570.25
2017-02-21 VND/2017/8M Autotransporta piegāde Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai Nolikums, pielikumi
Informācija pretendentiem
2017-02-17 VND/2017/7M Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2017-04-24 Izraksts
SIA "Man Can" Reģ.Nr.44103104544 Līgums
EUR 30747.90
2017-02-10 VND/2017/6M „Zāles pļāvēju ar nulles pagrieziena rādiusa piegāde un garantijas apkalpošana Kārķu un Ērģemes komunālās saimniecības vajadzībām” nolikums, pielikumi
2017-03-03 Lēmums
SIA "Agro Silja" Reģ.44103020976 Līgums
EUR 14614.04
2017-02-09 VND 2017/5M/ERAF „Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ražošanas ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Plāns
Nolikums, pielikumi
Iecere, vīzija
2017-03-17 Lēmums
SIA "GEO CONSULTANTS" Reģ.Nr.4000334949 Līgums
EUR 37000.00
2017-01-20 VND/2017/4M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. nolikums, pielikumi
2017-02-14 Lēmuma izraksts
SIA "Valkas Gaisma" Reģ.Nr.44103104402 Līgums
EUR 19805.20
2017-01-13 VND/2017/2M Medikamentu un higiēnas preču iepirkums Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums,pielikumi
2017-02-02 Lēmuma izraksts
AS "MAGNUM MEDICAL" Reģ.Nr.40003060393 Līgums
EUR 10741.84
2017-01-04 VND/2017/1M/LIFE “Valkas novada pašvaldības pielāgošanās vietējā klimata pārmaiņām stratēģijas un monitoringa sistēmas izstrāde” Nolikums, pielikumi
2017-02-09 Lēmuma izraksts
Elīna Svikliņa EUR 9000.00
2016-12-28 VND/2016/40M Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-01-31 Izraksts
VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’, reģ.nr.40003356530, SIA ‘’Ceļinieks 2010’’, reģ.nr.44103059132 Līgums
Līgums
EUR 3812.70,EUR 27210.0
2016-11-24 VND/2016/38M Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-12-12 Lēmums izraksts
SIA STAĻI Ligums
22818.12 EUR
2016-11-04 VND/2016/36M “Pārtikas produktu piegāde Valkas novada ģimenes atbalsta centram “Saulīte ” Nolikums 2016-11-22 Lēmums
1.daļa SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"- EUR 1340.99; SIA "LAKI FRUIT" 2 daļa - EUR 170.01; 3 daļa - EUR 3039.40; 5 daļa - EUR400.81; 6.daļa - EUR246.00; 8.daļa - EUR 461.00; 9 daļa - EUR 357.00; 10.daļa - 110.00; 11. daļa 454.80, Līgums
Līgums
Līgums
ligums
2016-11-02 Id.Nr. VND/2016/1S Sarunu procedūra ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2017.gadā. 2016-11-02 Lēmums
"ZZ Dats" Reģ.Nr.40003278467 Līgums
EUR 6158.12
2016-10-06 VND 2016/34M „Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nolikums Robežplāns
Skaidrojums
2016-10-17 Lēmums sarunu procedūra2016/3S
Lēmums
Lēmums sarunu procedūra 2016/3S
SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" Līgums sarunu procedūra 2016/3S
Līgums sarunu procedūrai par autoruzraudzību
EUR 33048.60( būvprojekta izstrādāšana EUR 29248.60 , autoruzraudzība EUR 3800.00)
2016-09-23 VND /2016/33M Būvuzraudzība Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehniskais projekts
Skaidrojums
2016-10-06 Izraksts
SIA ''Jurēvičs un partneri'', reģ.nr.40103122882 Līgums
21700.00 EUR
2016-09-12 VND 2016/32M „Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē” Nolikums,pielikumi
Pielikumi
2016-10-24 Lēmums
SIA "JOE"Reģ.Nr.43603067147 Līgums
EUR 9800.00
2016-09-06 VND/2016/31M “Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā ” Nolikums
Pielikumi
Pielikumi
SIA "VIATEK-1" Reģ.Nr.40003274376 Lēmums
Līgums
EUR 14550.00
2016-07-28 VND 2016/29M “Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošanas projekta izstrāde” Nolikums,pielikumi
2016-09-06 Izraksts
2016-07-22 VND 2016/28M Auto gāzes iegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi
2016-08-31 Lēmums
SIA "Latvijas propāna gāze" Reģ.nr.40003493561 Līgums
EUR 10650.00
2016-07-08 VND 2016/27M Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-09-05 Izraksts
SIA VPV, reģ.nr. 40103681202 Līgums
23 880.00 EUR
2016-05-25 VND 2016/26M "Sociālā aprūpes nama tualetes un dušas telpas vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde”. Nolikums, pielikumi
Robežplāns
Pielikums
2016-06-13 Lēmums
SIA "JOE"Reģ.Nr.43603067147 Līgums
EUR 2000.00
2016-05-25 VND 2016/25M Mēbeļu un elektropreču iegāde multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram Valkā Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-08-16 Izraksts
Izraksts
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
1.daļa SIA "FL Birojs" EUR 4723.40 , 2.daļa SIA "Lazurīts" EUR 756.54, 3.daļa SIA "Sentios" EUR 596.01, 4.daļa SIA "Sentios" EUR 704.68
2016-05-19 VND 2016/23M Mūzikas instrumentu iegāde multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram Valkā Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-06-16 Izraksts
SIA Rock Distribution Ligums
EUR 11717.90
2016-04-29 VND/2016/20M/ELRI Sporta inventāra iegāde Kārķu multifunkcionālajam centram Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Skaidrojumi
2016-05-25 Izraksts
Līgums
2016-04-15 VND/2016/18M Mūzikas instrumentu piegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-04-28 Lēmums
SIA "Valdario" Reģ.Nr.40003496356 Līgums
1.daļa 5783.02 EUR 2.daļa 3129.75 EUR
2016-04-13 VND/2016/14M Lietota autotransporta piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-04-27 Lēmums
Gints Segliņš IU Līgums
1.daļa EUR 11990.00; 2.daļa EUR 8400.00
2016-04-12 VND/2016/13M Vieglā autotransporta piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums, pielikumi
2016-04-27 Lēmums
SIA "Tehauto"" Reģ.nr.44103004011 Līgums
EUR 39669.42
2016-04-11 VND/2016/12M “Sadzīves notekūdeņu sūknis ar elektrokabeli ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai” Nolikums,pielikumi
2016-04-27 Lēmums
Mativesi OU Reģ.Nr.11423206 Līgums
EUR 9995.00
2016-04-01 VND/2016/12M “Sadzīves notekūdeņu sūknis ar elektrokabeli ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai” Nolikums,pielikumi
Jautājums
Skaidrojums
2016-03-21 VND 2016/9M Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija, 4.pielikums
2016-04-05 Lēmuma izraksts
SIA "ARKA PLUSS" Reģ.Nr.44102016047 Līgums
EUR 28467.48
2016-03-21 VND 2016/8M Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Jautājums un atbilde Jautājums un atbilde
2016-04-18 Izraksts
SIA "Novest" Reģ.Nr.44103028594 Līgums
EUR 30525.00
2016-03-14 VND 2016/7M Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
4.pielikums
Iepirkums pārtraukts
2016-03-01 VND 2016/6M Valkas novada domes administrācijas autotransporta tehniskās apkopes un remonti Nolikums,pielikumi Nolikums
jautājumi un atbildes
Skaidrojums
Jautājumi un atbildes
izraksts
SIA "LĪGUMSS" Reģ.Nr.44103057254 Līgums
2016-02-29 VND/2016/5M “Valkas novada domes administrācijas autotransporta tehniskās apkopes un remonti” Nolikums, pielikumi
Iepirkums pārtraukts 2016-03-01
2016-02-15 VND 2016/4M/ERAF „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Zemes robežu plāns
Zemes robežu plāns
Tehniskais slēdziens
Nolikums pielikumi
Jautājumi un atbildes
Izraksts
Izraksts
SIA "Arhitektu birojs Krasts" Reģ.Nr.40003683118 Līgums
EUR 29000.00
2016-02-10 VND/2016/3M/ELFLA “Valkas novada pašvaldības grantsceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” Nolikums Tehniskais projekts
Plāns
Apsekošanas atzinumi
Paziņojums par plānoto līgumu
2016-02-24 Lēmums
SIA "CEĻU KOMFORTS" Reģ.nr.44103040845 Līgums
Līgums
EUR 16872.00
2016-01-29 VND/2016/2M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. Nolikums 2016-02-18 Izraksts
SIA "Valkas gaisma" Reģ.Nr.44103104402 Līgums
EUR 18203.62
2016-01-06 VND/2016/1M Medikamentu un higiēnas preču iepirkums Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums
Jautājumi un atbildes
jautājumi un atbildes
Izraksts
AS "Recipe plus" Reģ.Nr.40003234547 Līgums
EUR 11458.46
2015-12-18 VND/2015/42M Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Izraksts
1.daļa VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Reģ.Nr.40003356530 ; 2.daļa SIA "Ceļinieks 2010" Reģ.44103059132 Līgums
Līgums
1.daļa EUR 3206.70; 2.daļa EUR 23484.00
2015-12-18 VND 2015/41M “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra” vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība” Nolikumi pielikumi
Pielikums
Pielikums
Tehniskās inventarizācijas lieta
izraksts
SIA "Alberts GS" Reģ.Nr.40003312682 Līgums
EUR 6000
2015-11-10 VND/2015/37M “Jauna piekabināma greidera piegāde Valkas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai” Nolikums, pielikumi
izraksts
SIA "Akords-3" Reģ.Nr.44103005746 Līgums
EUR 10276.00
2015-11-05 VND/2015/35M Tehniskā projekta „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai” aktualizācija un autoruzraudzība Nolikums , pielikumi
Tehniskais projekts
Būvdarbu apjomu tabula
Tehniskais projekts
2015-11-17 Lēmums
SIA "CEĻU KOMFORTS" Reģ.Nr.44103040845 Līgums
EUR 8932.00
2015-10-29 VND/2015/34M “Jauna traktora piegāde Valkas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai” Nolikums, pielikumi
2015-11-25 Lēmums
Gulbenes SIA "Vārpa" Līgums
EUR 18230.00
2015-10-26 VND/2015/2S ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā. 2015-10-26 Lēmums
SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467 Līgums
EUR 5649.64
2015-10-14 VND/2015/32M Lietots autobuss Valkas pagasta pārvaldei Nolikums,pielikumi
2015-11-03 Lēmums
izraksts
SIA "VRV MOTORS PLUSS" Reģ.Nr.40103687864 Līgums
EUR 35900.00
2015-08-21 VND 2015/30M Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā Valkas pilsētā Nolikums,pielikumi Nolikums
Pielikumi
2015-09-08 Lēmums
SIA "VIATEK 1" Reģ.40003274376 Līgums
EUR 14725.00
2015-08-06 VND 2015/29M Auto gāzes iegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi
2015-09-02 Lēmums
SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, reģ.nr.40003493561 Līgums
EUR 10425.00
2015-07-02 VND 2015/27M “Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Iepirkums pārtraukts
2015-05-07 VND/2015/20M Lietots autobuss Valkas pagasta pārvaldei Nolikums.pielikumi
Iepirkums pārtraukts
2015-04-15 VND/2015/1S Kanalizācijas notekūdeņu sūkņa iegāde Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai 2015-04-15 Lēmums
ABS Pumps&Services Reģ.Nr.1209646 Līgums
EUR 5980.00
2015-03-06 VND 2015/8M Pasākumu telts iegāde Valkas novada domei Nolikums Nolikums
Pielikumi
2015-03-17 Lēmums
SIA "Čivix" Līgums
EUR 17535.00
2015-03-06 VND/2015/9M “Viestura ielas pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Projekta teritorija (karte)
Nolikums pielikumi
2015-06-12 Lēmums
SIA "Ceļu komforts" Reģ.Nr.44103040845 Līgums
EUR 4147.00
2015-02-16 VND/2015/6M “Parka ielas atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” Nolikums, pielikumi
Projekta teritorija (karte)
Izraksts
SIA "Ceļu komforts" Reģ.Nr.44103040845 Līgums
Līgums
Līgums
EUR 4585.00
2015-01-30 VND 2015/5M Kanalizācijas tīklu apkalpes mašīnas iegāde Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
2015-02-11 Izraksts
SIA IKF'' Politehnika'', reģ.nr.40003257501 Līgums
EUR 14850.0
2015-01-22 VND/2015/4M Medikamentu un higiēnas preču iepirkums Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums, pielikumi
Jautājums un Atbilde
2015-02-18 Lēmums
A/S "Recipe Plus" Reģ.Nr.40003234547 Līgums
1.daļa – EUR 5848,85; 2.daļa – EUR 5721,55
2015-01-16 VND 2015/3M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Jautājumi un atbildes
2015-02-09 izraksts
SIA''MJ Eirobūve'',reģ.nr.44103040775 Līgums
EUR 14516.39
2015-01-14 VND/2015/2M Medikamentu un higiēnas preču iepirkums Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums, pielikumi
Skaidrojums
2015-01-10 VND/2015/1M Meža ielas – posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4, Valkas pilsētā, pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība Nolikums
Projekta teritorija (karte)
Izraksts
SIA "Ceļu komforts"Reģ.Nr.44103040845 Līgums
Līgums
EUR 6710.96
2014-11-28 VND/2014/48M Uzkabināmās ekskavatora iekārtas iegāde Ērģemes pagasta pārvaldei Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Jautājums un atbilde
2014-12-11 Lēmums
SIA ‘’Agro Traktors’’, Reģ.Nr.40103361862 Līgums
EUR 7871.90
2014-11-07 VND 2014/47M Kancelejas preču piegāde Valkas novada domes administrācijai Nolikums, pielikumi
3.Pielikums
2014-11-28 Lēmums
2014-10-03 VND/2014/43 8 Dzesētavu ar piederumiem piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Identifikācijas Nr. VND/2014/43 2014-10-03 Lēmums
„Landing+Lava GmbH&Co.KG”, reģ.nr.DE284327872 Līgums
EUR 14652.89
2014-09-19 VND 2014/42M/ELRI „ Papildus sporta inventāra iegāde Valkas novada domei” Nolikums, pielikumi
Tehniskais projekts 1. daļai
2014-10-03 Lēmums
SIA"PEPI RER" Reģ.Nr.44103026983; OAKLANDSPORTS SIA, Reģ.Nr.40103578517; SIA "RANTZOWS SPORT" Reģ.Nr.40003528045; SIA "SPORTOUR" Reģ.Nr.41203035472. Līgumi
Līgumi
Līgumi
Līgumi
EUR 700.00; EUR 3216.09; EUR 1393.28; EUR 549.96
2014-08-06 VND 2014/38M/ELRI „Sporta inventāra iegāde Valkas novada domei” Nolikums, pielikumi
1.Jautājumi un atbildes 1.Jautājumi un atbildes
2014-08-25 Lēmums
SIA "SPORTA PUNKTS LATVIJA" Reģ. Nr.40103183266 SIA RANTZOWS SPORT Reģ.Nr.40003528045 Līgums
Līgums
EUR 1685.89 ; EUR1685.89
2014-07-28 VND 2014/36M Auto gāzes iegāde Valkas novada domei Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Lēmums
SIA "Latvijas propāna gāze"Reģ.Nr.40003493561 Līgums
EUR 12800.00
2014-07-28 VND 2014/37M/ELRI „Sporta inventāra iegāde Valkas novada domei” Nolikums, pielikumi
Skaidrojums
PĀRTRAUKTS
2014-07-28 VND/2014/35M/LEADER Skaņas aparatūras iegāde Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas tautas namam un Valkas pagasta saietu namam “Lugažu muiža” Nolikums, pielikumi
2014-08-12 Lēmums
SIA "DJ PRO" Reģ.Nr.415030052039 Ligums
EUR 6494.00
2014-07-17 VND 2014/34M “Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kārķu pamatskolā” Nolikums, pielikumi
Darbu apjomu saraksts
Tehniskā specifikācija
2014-07-31 Lēmums
SIA "METOS" Reģ.Nr.40003079460 Līgums
EUR 25898.00
2014-05-15 VND 2014/28M “Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kārķu pamatskolā” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Darba apjomu saraksts Nr.1.
Jautājumi un atbildes
skaidrojums
2014-06-13 Lēmums
2014-05-12 VND/2014/27 M “Atpūtas vietu infrastruktūras ( koka, metāla) izgatavošana un uzstādīšana Valkas novadā” Nolikums, pielikumi
2014-05-29 Lēmums 29.05.2014.
SIA ”MJ Eirobūve” Reģ.Nr.LV 44103040775 Līgums
EUR 6380.00
2014-05-08 VND 2014/25 M “Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kārķu pamatskolā” Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
skaidrojums 12.05.2014.
2014-06-13 PĀRTRAUKTS
2014-04-17 VND 2014/23M Remontmateriālu piegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
2014-05-13 Lēmums
SIA "VALDIS" Reģ. Nr. 43203000229 Līgums
EUR 4403.95
2014-04-08 VND2014/22M Remontmateriālu piegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Iepirkums pārtraukts Skaidrojums
Skaidrojums
PĀRTRAUKTS
2014-04-03 VND 2014/21M Valkas pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” grupas mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
2014-07-03 Lēmums
SIA "Ritmeks" Reģ.Nr.40103398973 Līgums
EUR 4556.25
2014-03-26 VND/2014/18M Mēbeļu piegāde mācību telpās un dabaszinības kabinetā Valkas pamatskolā Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
skaidrojumi
2014-04-14 Lēmums
SIA "Kore AG" Reģ.Nr.44103020213 Līgums
EUR 8116.83
2014-03-24 VND 2014 17/M Mēbeļu piegāde Valkas pilsētas kultūras namam Nolikums, pielikums Nolikums.pielikumi
Iepirkums pārtraukts
2014-03-21 VND 2014/16M Valkas pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” grupas mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Nolikums, pielikumi Nolikums.pielikumi
Skraidrojumi
PĀRTRAUKTS
2014-03-17 VND 2014/12M Datortehnikas iegāde Valkas novada domei Nolikums.pielikumi Nolikums
Pielikumi
skaidrojums
PĀRTRAUKTS
2014-03-07 VND 2014/10M Biroja krēslu piegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikums Nolikums
Pielikums
2013-04-09 Lēmums
SIA Thomson Furniture Reģ.Nr.40003948933 Līgums
EUR 3834.06
2014-03-05 VND 2014/7M Sporta inventāra iegāde Valkas novada vispārējās izglītības iestādēm Nolikums,pielikums Nolikums.pielikumi
Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
2014-02-28 VND 2014/4M Sporta inventāra iegāde Valkas novada vispārējās izglītības iestādēm Nolikums , pielikumi Nolikums,pielikumi
Iepirkums pārtraukts
2014-02-12 VND/2014/3M Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valkas pamatskolā Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Tehniskā specifikācija
Pielikums nr1
2014-04-08 Lēmums
SIA "Grandus" Reģ.Nr.50103108221 Līgums
EUR 27474,00
2014-01-20 VND/2014/1M Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Mēbeļu skices 1.daļa
Mēbeļu skices 2.daļa
Tehniskā specifikācija- 1.daļa

Pielikumi
Nolikums
2014-02-10 SIA''RCI Gulbene'',reģ.nr.44603001695,SIA''Valkas meliorācija, reģ.nr.44103005549 12162.68
2013-11-21 VND/2013/37M Vieglās pasažieru automašīnas piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-12-03 SIA ''''JV Mobile'',reģ.nr.40003913471 Līgums
13500.0
2013-11-07 VND/2013/35M Biroja papīra iegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Skraidrojumi
2013-12-16 SIA ''Vidzemes papīrs'',44103007893 1698.34
2013-11-04 VND/3013/34M Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Valkas novada Vijciema tautas namam Nolikums, pielikumi Nolikums
Pielikumi
2013-12-09 SIA Lazurīts, reģ.nr.40103480667 3637.34
2013-10-14 VND/2013/29M Jāņa Cimzes Vaska figūras izgatavošanaValkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas papildināšanai Nolikums ,pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-10-18 Kārlis Alainis 3971.96
2013-10-11 VND/2013/28M Biroja papīra iegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Skaidrojums
Iepirkums pārtraukts, izmaiņas tehniskajā specifikācijā 2013-10-18
2013-10-11 VND/2013/27M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-11-06 SIA''MJ Eirobūve'',reģ. nr.44103040775 13679.13
2013-10-04 VND/2013/26M Jāņa Cimzes Vaska figūras izgatavošana Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas papildināšanai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Iepirkums pārtraukts 2013-10-18
2013-09-24 VND/2013/24M Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes iegāde Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Nolikums.pielikumi Nolikums
pielikumi
2013-10-10 UAB ''HIDORA'',120182465 Līgums
8790.0
2013-09-24 VND/2013/23M Kravas automašīnas piegāde Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-10-14 Z/S Ķiršlejas,reģ.nr.439010035110 7600.00
2013-09-20 VND/2013/22M Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai rudens-ziemas periodā Valkas pilsētā Nolikums,pielikumi Nolikums
pielikumi
2013-10-14 SIA ''OIL LOGISTIC'', ŗeģ.40003666550 7316.75
2013-08-05 VND/2013/19M Vieglās pasažieru automašīnas piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikums Nolikums,pielikumi
2013-08-27 SIA ''Skudra auto'',reģ.nr.44103025070 Līgums
13923.97
2013-06-21 VND/2013/18M/ELRI Florbola inventāra iegāde Valkas novada domei Nolikums Nolikums
2013-07-29 KZ TRADE, 40003723444 3763.76
2013-06-11 VND/2013/17M Datortehnikas iegāde Valkas novada domei un Valkas ģimnāzijai Nolikums,pielikumi Nolikums,
Pielikums
2013-07-04 A/S ''CAPITAL'',reģ'.nr 40003088497 15906.33
2013-06-11 VND/2013/16M Bloku krēslu piegāde Vijciema kultūras namam Nolikums,pielikumi Nolikums
pielikumi
2013-07-01 SIA ''Pinus GB'',reģ,nr.40003833068 7920.0
2013-06-06 VND/2013/15M Datortehnikas iegāde Valkas novada domei un Valkas ģimnāzijai Nolikums,pielikumi Pielikums
Nolikums,
2013-06-10 Iepirkums pārtraukts
2013-05-13 VND 2013/14M/LEADER Āra vingrošanas laukuma ierīkošana Lugažos un Sēļos Valkas pagastā, Valkas novadā Nolikums
2012-05-29 SIA ''Valkas MD'' 4000.00
2013-05-10 VND 2013/13M/LEADER Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam Nolikums
2012-05-29 SIA''Baltijas Skaņu Sistēmas, reģ.nr.40003768938 5125.62
2013-04-30 VND/2013/10M Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes iegāde Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai iNSTRUKCIJA, PIELIKUMI instrukcija,
Pielikums
2013-08-29 Iepirkums pārtraukts
2013-03-11 VND/2013/9M Medikamentu un higiēnas preču iepirkums Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-04-08 SIA ''Magnum medical'',reģ.nr 40003060393 8996,62
2013-01-10 VND/2013/4 Informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis" iespiešana un piegāde Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Jautājumi un atbildes
2013-01-24 SIA ''Latgales druka'',reģ.40003199542 2999.0
2013-01-07 VND/2013/1M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Jautājumi un atbildes
2012-12-06 VND/2012/17M A. Ikšeļa grāmatas „Valkas diližanss” iespiešana Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Skraidrojumi
2012-12-21 SIA Libri Style,50103354701 5045.0
2012-11-02 VND/2012/14M/LEADER Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Valkas novada Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namam NOLIKUMS,PIELIKUMI Nolikums,pielikumi
2012-11-26 SIA''Diogens audio'',reģ.nr.43203002997 6630.00
2012-08-21 VND/2012/12M/LEADER Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam. Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
skice
skice1
2012-09-11 SIA ''DIOGENS audio'',reģ.nr.43203002997 17032.51
2012-07-17 VND 2012/11M Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valkas Mākslas skolai Nolikums,tehniskā specifikācija Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pielikums tehniskajai specifikācijai
2012-08-28 SIA ''Kore AG'',441030202133 4681.61
2012-07-09 VND/2012/10/M Rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegāde un montāža Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai Nolikums Nolikums
2012-08-28 SIA''UNISERVIS'',reģ.nr.40103222239 8702.82
2012-06-13 VND/2012/9M Vieglās pasažieru automašīnas piegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2011-06-27 Igors Sinackis,16037111238 14050.0
2012-03-02 VND/2012/6M Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi Nolikums,pielikums Nolikums,pielikumi
2011-03-29 SIA''MJ Eirobūve'',reģ.40003552846 2816.68
2012-01-24 VND/2012/1M Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā" aktualizācija Nolikums,pielikumi Nolikums
pielikumi
skaidrojumi
Atbildes par iepirkuma procedūras prasībām skaidrojums
2012-03-08 SIA ''Projektēšanas birojs Austrumi'',reģ.42403019889 5820.0
2011-12-20 VND/2011/14M Valkas novada Lugažu un Turnas ciemu ūdenssaimniecības infrastruktūras teritorijas ģeotehniskā, inženierģeoloģiskā izpēte un topogrāfiskā uzmērīšana Nolikums

Pielikumi


PIETEIKUMS
izpildītājs
izpidītājs

2012-01-09 AS ''Ceļuprojekts'',reģ.40003026637 1320.00 bez PVN
2011-10-05 VND/2011/12M Tehniskā projekta izstrāde autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā pa Rīgas ielu Nolikums
1. Pielikums - Projektēšanas un arhitektūras uzdevums.
AS ''Ceļuprojekts'', reģ.nr. 40003026637 5 522,00 LVL
2011-09-08 VND 2011/1Z/ KPFI Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegāde un uzstādīšana Instrukcija pretendentiem
Darbu daudzumu saraksts
2011-09-28 SIA "Ekoliesma", reģ.nr. 400037330291 5 681,28 LVL
2011-06-27 VND 2011/6M/ERAF Par tiesībām veikt būvuzraudzību projektā „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nolikums
2011-08-22 SIA Firma L4 reģ. nr. 40003236001 4 600,00 Ls
2011-02-28 VND 2011/4M/ERAF Par tiesībām veikt būvuzraudzību projektā „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nolikums
2011-04-27 Pārtraukt iepirkumu, jo būtiski mainās iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija
2010-09-29 VND 2010/16M/NVDFI Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojekta „Valkas un Valgas kopējās mākslas vides attīstība” un Valkas mākslas skolas prezentācijas materiāla izstrāde Nolikums
Kabatiņu komplektēšana
SIA "Puse Plus", reģ.nr.40003351618 Ls 3383.00