Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2015-12-17 VND/2015/2M “Latviešu Pagaidu Nacionālā padome – 1917” veltīta pieminekļa Valkā, Raiņa ielā 9A, izveidei” Teritorijas plāns
Fotofiksācija
NOLIKUMS,PIELIKUMI
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautajumi unatbildes
Paziņojums
2017-02-14 Paziņojums par metu konkursa rezultātiem
Izraksts
2015-08-05 VND/2015/1M „Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas „Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Ekspozīcijas telpas plāna shēma
Ekspozīcijas telpas foto
Ekspozīcijas tematiskais struktūrplāns
Devīzes atšifrējums forma
Pretendenta iesnieguma forma
Pretendenta pieredzes apraksta forma
Jautājumi un atbildes
Paziņojums
Izraksts
Izraksts
2010-03-03 VND 2010/1- ESTLAT Valkas Valgas ledus halle Nolikums
Projektēšanas uzdevums
Pretendenta anketa
Meta tehnisko un ekonomisko parametru tabula
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Karte
Tehniski ekonomiskais pamatojums
Karte ar iespejamām inženierkomunikāciju pieslēgumu vietām
Topogrāfija dwg formātā
Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
Metu konkursa dokumentu atvēršana
2010-05-25 AB ARCHITEKTI Ls 2500.00
VND 2015/1M Jautājumi.atbildes