Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2017-07-28 VND/2017/1-S/KF “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta” Nolikums, pielikumi
Paziņojums par procedūru
Tehniskais projekts
Skaidrojums
Skaidrojums
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Skaidrojums
2017-10-09 Paziņojums
SIA "WOLTEC" Reģ.Nr.44103097350 Līgums
Līgums
1137150.11
2016-10-25 VND /2016/1-S/KF Būvprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” izstrāde un autoruzraudzība Nolikums,pielikumi Paziņojums
Zemesgrāmatu apliecības
Karte
Nolikums.pielikumi
Paziņojums
Jautājumi un atbildes
2016-11-24 SIA "Ekolat", reģ.Nr. 41503009958 EUR 19940,-
2014-11-25 VND 2014/2-S/KF "Ūdensapgādes tīkla posma izbūves Rīgas ielā, Valkā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Darba uzdevums
Paziņojums
Nolikums
Projekta teritorija (karte)
Paziņojums par rezultātiem
Jautājums un atbilde
2015-01-28 SIA ''Vidzemes energoceltnieks'',reģ.nr.44103008831 43506.61 EUR
2014-10-10 VND 2014/1-S/ERAF “Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi-Šalderi ceļa” nolikums
Tehniskā specifikācija
Paziņojums
Paziņojums
Jautājums un Atbilde
2014-10-27 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr. 44103008831 23466,34
2013-11-29 VND 2013/11-S/ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģemes ciemā Nolikums
Darbu apjomi
Paziņojums
Jautājumi un atbildes
2014-03-14 Paziņojums
SIA „Halle B”, reģ.Nr.40003296208 544464,30 €
2013-11-29 VND 2013/10-S/KF Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Oškalna ielās Nolikums
Darbu apjomi
2014-04-08 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr.44103008831 308134,73 €
2013-11-06 VND 2013/9-S/ERAF Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Darbu apjomi
2014-03-11 SIA „Geo Consultants”, reģ.Nr. 40003340949 6972,07 €
2013-10-22 VND/2013/8-S/ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā Nolikums,pielikumi Darbu apjomi
Grozījumi nolikumā
Nolikums,pielikumi
Jautājumi un atbildes
2014-02-05 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr.44103008831 317175,44 €
2013-04-22 VND 2013/7-S/KF Tehniskā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Oškalna ielās” izstrāde un autoruzraudzība Nolikums
Projekta teritorija (karte)
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
2013-06-10 SIA „Inženiergrupa”, reģ.Nr.43603048911 3133,80
2013-04-09 VND 2013/6-S/KF Par tiesībām veikt būvuzraudzību projektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada Valkas pilsētā Nolikums
Darba apjomi (1. daļa)
Darba apjomi (2. daļa)
Darba apjomi (3. daļa)
Jautājumi un atbildes - 1
2013-05-02 SIA „REM PRO”, reģ.Nr. 41503041904 4888,00
2013-03-12 VND 2013/5-S Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas projektēšana/ būvniecība un Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas projektēšana/ būvniecība Valkas novada Lugažu ciemā Nolikums
Skaidrojums
2013-04-18 Par 1.daļu SIA „WATEX”, reģ.Nr.40003712811 Par 2.daļu SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr.44103008831 Par 1.daļu Ls 19405,00 Par 2.daļu Ls 10651,36
2013-02-14 VND 2013/4-S/ERAF Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā” izstrāde un autoruzraudzība. Nolikums
Inženierģeoloģiskā izpēte
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
TEP - PĪP
Iepirkuma līgums
2013-04-04 SIA „Firma L4”, reģ.Nr. 40003236001 5345,50
2013-02-12 VND 2013/3-S/KF Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada Valkas pilsētā. Nolikums
Darba apjomi (1. daļa)
Darba apjomi (2. daļa)
Nolikuma grozījumi
Darba apjomi (3. daļa)
Jautājumi un atbildes - 1
Jautājumi un atbildes - 2
Jautājumi un atbildes - 3
2013-04-25 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr. 44103008831 533133,68 Ls
2013-01-31 VND 2013/2-S/ERAF Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģemes ciemā" izstrāde un autoruzraudzība. Nolikums
Iepirkuma līgums
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ģeotehniskā izpēte
TEP - PĪP
2013-03-13 SIA "REM PRO", reģ.nr. 41503041904 8488.00 Ls
2013-01-03 VND 2013/1-S/ERAF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ūdenssaimniecības attīstībai Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā Ģeotehniskā izpēte
Iepirkuma līgums
Nolikums
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
TEP - PĪP
Grozījumi nolikumā
2013-01-29 Pārtraukta iepirkuma procedūra, jo būtiski mainās iepirkuma priekšmeta apjoms.
2012-09-28 VND 2012/5-S/ERAF Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/ paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība Nolikums
Kartogrāfiskais materiāls
Artēziskā urbuma Lugaži pase
Ģeotehniskā izpēte Lugaži
PAU Lugaži
Topogrāfija Lugaži
Grozījumi nolikumā
Datu lapa artēziskā urbuma Lugaži sūknim
1. Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
2013-01-29 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr. 44103008831 159648,45
2012-07-20 VND/2012/4-S „Siltumtīkla posmu cauruļvadu nomaiņa uz rūpnieciski izolētām caurulēm 393 m garumā” Nolikums,pielikumi Nolikums
pielikumi
pielikumi
2012-08-23 SIA ''Halle B'',reģ.nr.40003296208 53251.19
2012-06-26 VND 2012/3-S Siltumtīkla posmu cauruļvadu nomaiņa uz rūpnieciski izolētām caurulēm 420 m garumā Nolikums
Tehniskā specifikācija
Grafiskā daļa
Darba apjomi
Apliecinājuma karte - tehniskā shēma
2012-07-18 Pārtraukt iepirkuma procedūru, jo paredzamā iepirkuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas
2012-06-05 VND 2012/2-S/KF Notekūdeņu kolektora, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un spiedvada izbūve Valkas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa teritorijā. Nolikums
Tehniskā specifikācija
Grozījumi nolikumā -2
Grozījumi nolikumā -1
2012-08-22 SIA „Wesemann”, reģ.Nr. 40003140237 65334,37
2012-05-22 VND 2012/1-S/KF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Valkas pilsētā Nolikums
Plānošana
Kartogrāfija
Noteikumi
Jautājumi un atbildes
2012-06-25 SIA „PRO VIA”, reģ.Nr.40003372696 4440
2011-06-06 VND 2011/3-S/ERAF Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Kārķu ciemā, Kārķu pagastā, Valkas novadā Nolikums
1. Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
Pielikums -Tranšeju shēmas
3. Jautājumi un atbildes
2011-07-26 SIA "Wesemann", reģ.Nr.40003140237 449295,77 Ls
2011-04-01 VND 2010/3-S/KF Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un būvniecība Valkā Nolikums
1. Jautājumi un atbildes
2011-04-01 SIA „Water Ser”, reģ.Nr.40003552846 1 486 472,28 Ls
2011-02-28 VND 2011/2-S/ERAF Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Kārķu ciemā, Kārķu pagastā, Valkas novadā Nolikums
Jautājumi un atbildes
2011-03-18 Pārtraukt iepirkuma procedūru, jo paredzamā iepirkuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas
2011-01-10 VND 2011/1-S/ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Sēļu ciemā, Valkas pagastā, Valkas novadā Nolikums
Jautājumi un atbildes
2011-03-15 SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.nr. 44103008831 118 531,37 Ls
2010-12-20 VND 2010/4-S/ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Artēziskā dziļurbuma, centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Lugažu ciemā, Valkas pagastā, Valkas novadā Nolikums
1. Jautājums un atbilde
2011-03-15 SIA „Water Ser”, reģ.nr. 40003552846 162 183,80 Ls
2010-09-22 VND/2010/2-S/KF Par tiesībām veikt būvuzraudzību projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” Nolikums
Grozījumi nolikumā
2010-11-15 Personu apvienība SIA "REM PRO", reģ.nr. 41503041904 un SIA "Sweco Lietuva", reģ.nr. 301135783 26886.00 Ls
2010-07-20 VND 2010/1-S/KF Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta Nolikums
A pielikums (1. daļa, 2. daļa)
Grozījumi iepirkuma procedūras nolikumā
1. Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
3. jautājumi un atbildes
2010-10-04 SIA "Binders", reģ.nr. 40003164644 2347923,34 Ls