Paziņojuma datums Iepirkuma Id.Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Atbildes un skaidrojumi Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
2018-12-14 VND 2018/15K/ERAF „Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība” Tehniskā specifikācija
Nolikums, pielikumi
Jautājums un atbilde 1
Grozījumi nolikumā
Grozījumi darba apjomu tabulās 25.01.
Grozījumi darba apjomu tabulās 28.01.
Grozījumi 28.01.
Pretendentiem konsolidētas darbu apjomu tabulas 31.01
Jautājums un atbilde 2
Jautājums un atbilde 3
Jautājums un atbilde 4
Jautājums un atbilde 5
Grozijumi termiņš 01.02.
2019-03-14 SIA "Bazalts" EUR 1320966,95
2018-12-03 VND 2018/14K/ERAF „Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana” Tehniskā specifikācija 2
Tehniskā specifikācija 1
Nolikums, pielikumi
Jautājums un atbilde
Grozījumi nolikumā
Grozījumi izraksts
Grozījumi darbu apjomos
Precizējums Nolikumā
Grozījumi Nolikumā 09.01.2019.
2019-04-04 Pārtraukts
2018-11-30 VND 2018/13K/ERAF „Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
2018-12-05 Ziņojums
2018-11-15 VND 2018/12K/ELFLA „Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” Tehniskā specifikācija
Nolikums, pielikumi
Jautājums un atbilde
2019-01-15 Ziņojums
PA "Valkas ceļi un Valkas meliorācija" 1.daļa EUR 154453,03, 2.daļa EUR 126792,72, 3.daļa EUR 115892,02, 4.daļa EUR 91910,50
2018-10-30 VND 2018/10K/EKII „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkā” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija 1
Tehniskā specifikācija 2
2018-10-26 VND/2018/11K “Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei” Nolikums, pielikumi
2018-12-03 Lēmuma izraksts
“Vārpas 1” SIA, reg.Nr. 44103011066 Līgums
EUR 81900,00
2018-07-19 VND 2018/9K “Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„ Nolikums, pielikumi
2018-09-03 "Virši-A" AS reģ.Nr.40003242737 Līgums
EUR 125511.90
2018-06-20 VND 2018/7K/ELFLA „Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija
Pārtraukts , iepirkuma Ziņojums
2018-05-29 VND 2018/8K/ERAF „Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis”, Valkā būvniecība” Nolikums, pielikumi
Darba apjomi
Tehniskā specifikācija 1
Tehniskā specifikācija 2
Jautājumi un atbildes
2018-08-31 Ziņojums
SIA "WOLTEC"Reģ.Nr.44103097350 Līgums
EUR 3 468 815,13
2018-05-07 VND 2018/6K Valkas novada Sēļu un Ērģemes katlu māju atjaunošanas būvprojektu izstrāde un būvniecība 1.daļa Tehniskā specifikācija
2.daļa Tehniskā specifikācija
Nolikums, pielikumi
Grozījumi nolikumā
Ziņojums
Lēmums sarunu procedūra 01.06.2018.
Ziņojums
SIA "P.M.G." 50003699021 Līgums
1.daļa 112570,35 EUR, 2.daļa 310893,55 EUR
2018-03-28 VND 2018/4K/ERAF „Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis”, Valkā būvniecība” Nolikums, pielikumi
Tehniskā specifikācija 1
Darba apjomi
Tehniskā specifikācija 2
Grozījumi Nolikumā
Grozījumi Darba apjomi
Grozījumi Nolikumā
Ziņojums
2018-03-26 VND 2018/4K Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei Nolikums, pielikumi
2018-04-21 Ziņojums
SIA "PATA" Reģ. Nr.40003448619 Līgums
EUR 54227,00
2018-03-19 VND 2018/3K/ERAF „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” mēbeļu piegāde Nolikums, pielikumi
1.daļa Tehn. specifikācija
2.daļa Tehn. specifikācija
Jautājums un atbilde
Jautājumi un atbildes
2018-05-28 Ziņojums
SIA AA Active , Reģ.Nr.40003735621 Līgums
1 daļa 36457,08 EUR , 2 daļu 48003,26 EUR
2018-03-15 VND 2018/1K/ERAF „Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupu vienkāršotā atjaunošana” Nolikums, pielikumi
Būvprojekts Ausekļa iela 5
Būvprojekts Raiņa iela 28A
Skaidrojums
Jautājumi un atbildes
2018-05-03 SIA "Evento" Reģ.Nr.44103019110 Ziņojums
Līgums
1.daļa EUR 255101.42 2.daļa EUR 139763.12
2018-03-08 VND 2018/2K „Jauna autobusa piegāde Ērģemes pagasta pārvaldei” Nolikums, pielikumi
Jautājumi un atbildes
Grozījumi
Grozījumi
Grozījumi
2018-06-07 SIA "DOMENIKSS" Reģ.Nr.40003363354 Ziņojums
Līgums
EUR 60770.47
2017-11-29 VND 2017/7K VALKAS PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA 2018.GADĀ Nolikums
Pielikumi
2018-01-10 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530 Ziņojums
Līgums
1 daļa 58129,08 EUR bez PVN, 2 daļa 36135,58 EUR bez PVN
2017-11-03 VND 2017/6K/ERAF „Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve” Nolikums, pielikumi
Būvprojekts
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
2017-12-21 SIA "WOLTEC" Reģ.Nr.44103097350 Zinojums
Līgums
Līgums
1321808.05
2017-10-11 VND 2017/5K/ERAF “Informatīvā laikraksta sagatavošana un izdošana” Nolikums, pielikumi
Grozījumi
2017-11-08 SIA "Reģionu Mediji Reģ.Nr.50103305231 Ziņojums
Līgums
EUR 42860.00
2017-09-04 VND/2017/4K/ERAF Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība Nolikums,pielikumi Būvprojekts 7.Sējums
Būvprojekts 6.Sējums
Būvprojekts 5.Sējums
Būvprojekts 3.Sējums
Būvprojekts 4.Sējums
Būvprojekts 2.Sējums
Būvprojekts 1.Sējums
Nolikums, pielikumi
DWG formāts TS, AR, ARD, IN
Būvprojekts 8..Sējums
Grozījumi
Grozījumi
Grozījumi
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
2017-12-27 Grozījumi
Grozījumi
PS "RERE BŪVE" Reģ.Nr.40103824432 zinojums
Līgums
EUR 3644830,31
2017-07-19 VND/2017/3K Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2017-08-11 Ziņojums
AS "Virši-A" Reģ.Nr.40003242737 Līgums
EUR 104363.80
2017-04-20 Id.Nr. VND/2017/2K Valkas novada domes katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbi Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Darba uzdevums
Pielikums nr.3
Pielikums nr4
Pielikums nr 2
Pielikums nr1
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
2017-05-25 SIA "P.M.G" Reģ.Nr.50003699021 Līgums
Ziņojums
EUR 541896.96
2017-02-27 Id.Nr. VND/2017/1K/ELFLA Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
Tehniskais projekts
2017-04-30 SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" Reģ.Nr.44103005549 EUR 468877.30
2016-12-21 VND/2016/9K/ELFLA Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Tehniskais projekts
Jautājumi un atbildes
Grozījumi
informācija pretendentiem
2016-11-23 VND/2016/8K VALKAS PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA 2017.GADĀ Nolikums,pielikumi Nolikums
Pielikums
2017-01-13 VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’, reģ.nr.40003356530 EUR 56067.55
2016-07-21 VND/2016/7K “Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„ Nolikums,pielikumi
2016-09-12 AS "Virši-A" Reģ.Nr.40003242737 102077.70
2016-05-24 VND/2016/6K „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai” Tehniskais projekts
Nolikums, pielikumi
Papildinājumi tehniskajai specifikācijai 16.06.2016.(Pielikums)
Skaidrojumi Jautājums un atbilde
Grozījumi 16.06.2016.
Jautajumi unatbildes
Grozījumi 22.06.1016
Skaidrojums
Jautajumi un atbildes
2016-08-11 Lēmums
PS „RERE VIDE 1", reģ.Nr.40103824428 1796279.86
2016-03-09 VND 2016/4K Viestura ielas pārbūve Valkas pilsētā Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts
2016-04-19 SIA "8 CBR" Reģ.Nr.43903002559 296405.32
2016-02-11 VND/2016/3K/ERAF „Meža ielas (posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4, Valkā) pārbūve” Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts
jautājumi un atbildes
2016-06-01 SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 EUR 318168.39
2016-02-05 VND 2016/2K/ERAF „Parka ielas (posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai, Valkā) atjaunošana" Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts
Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes
2016-05-10 SIA "Limbažu ceļi" Reģ.Nr.46603000113 EUR159076.76
2016-02-03 VND 2016/1K Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums, pielikumi
2016-04-06 SIA "BILLERUDKORSNAS LATVIA" Reģ.Nr.50003121261 EUR 62469.45
2015-12-30 VND/2015/12K „Elektroenerģijas iepirkums Valkas novada pašvaldībai’’ Nolikums,pielikumi
2016-02-17 SIA INTER RAO Latvia 84979.02 EUR
2015-12-03 VND/ 2015/11K „ VALKAS PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA 2016.GADĀ” Nolikums
Pielikumi
2016-01-22 VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" EUR 53749.77
2015-07-09 VND 2015/10K Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2015-08-25 A/S ‘’Virši –A ‘’ Reģ. Nr.40003242737 EUR 112222,40
2015-04-22 VND2015 9K Jaunas specializētās kravas automašīnas ar manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu piegāde Nolikums.pielikumi Nolikums.pielikumi
Skaidrojums
Jautājumi un atbildes
Grozījumi
Grozījumi
2015-07-20 A/S FERRUS, REĢ.40003444852 183000.0 EUR
2015-04-01 VND 2015/7K Vieglā autotransporta piegāde Valkas novada domei Nolikums pielikumi
Jautājums un Atbilde
2015-05-25 SIA "Tehauto" Reģ.Nr.441030040111,2,3,4 daļa SIA "Moller Auto Krasta" Reģ.Nr.40003570184 5 daļa 1 daļa EUR 11123.97; 2.daļa EUR 10826.45; 3.daļa EUR 10578.51 4.daļa EUR 10000.00; 5 daļa EUR 9380.16
2015-03-20 VND 2015/6K Lietotu autobusu piegāde Valkas novada pašvaldības vajadzībām Nolikums.pielikumi
izraksts
SIA VRV Motors Pluss reģ.Nr.40103687864 EUR 28925.62
2015-03-12 VND 2015/5K Specializētās kravas automašīnas ar manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu iegāde Nolikums,pielikumi
Skaidrojumi
Jautājumi un atbildes
Izraksts
2015-02-27 VND 2015/4K Kurināmās šķeldas un kokskaidu granulu piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikums Nolikums.pielikumi
2015-06-25 Izraksts
SIA ‘’DEPO DIY’’reģ. Nr.50003719281, par Kokskaidu granulu piegāde euro 22475 .0,SIA ‘’Mežu pārvalde’’ reģ. Nr.50103732801, par Kurināmās Šķeldas piegāde Valkas pilsētā euro 59290.0 EUR 22475.0, 59290.0
2014-12-17 VND/2014/13K Elektroenerģijas iepirkums Valkas novada pašvaldībai Nolikums, pielikumi
2015-02-19 SIA "Enefit" Reģ.Nr.40003824046 EUR 127390.39
2014-11-21 VND/2014/12K Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
2015-02-16 SIA Tabesco,REĢ.NR.44103055785, SIA Mežvalde AD,reģ.nr.44101022385 41045.40, 18320.0
2014-11-19 VND/2014/11K VALKAS PILSĒTAS IELU UN TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA Nolikums
Pielikumi
2015-01-23 VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Reģ.Nr.40003356530 1.daļa EUR 37376.20 ;2.daļa EUR 50998.26
2014-07-10 VND 2014/10K Kurināmās šķeldas un kokskaidu granulu piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2014-09-10 SIA "DEPO DIY" Reģ.Nr.50003719281; SIA "Mežu pārvalde" Reģ.Nr.50103732801 EUR 26970,00; EUR 60620.00
2014-06-27 VND 2014/9K Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
2014-07-31 A/S "Virši-A" Reģ.Nr.40003242737 EUR 128457.00
2014-06-06 VND/2014/8K Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums.pielikums Nolikums.pielikumi
2014-07-23 SIA R GRUPA SIA Reģ.Nr.50003603631 ; SIA "TABESCO" Reģ.Nr.44103055785 EUR 42783.50 ; EUR 9346.50
2014-03-18 VND/2014/7K Lietotu autobusu piegāde Valkas novada pašvaldības vajadzībām Nolikums, pielikumi Nolikums, pielikumi
2014-04-15 SIA "Arden Trade" Reģ. Nr.41503058506 EUR 55800.00
2014-03-12 VND 2014/6K Jaunas traktortehnikas piegāde Valkas novada pašvaldībai Nolikums , pielikums Nolikums pielikumi
2014-04-14 A/S Ferrus Reģ.Nr.40003444852 EUR 86650,00
2014-03-04 VND 2014/5K Vieglā autotransporta iegāde Valkas novada domei Nolikums,pielikums Nolikums pielikumi
2014-04-14 SIA TEHAUTO Reģ.Nr.44103004011 ; SIA " Emija" Reģ.Nr.44103027832 EUR 44304.14, EUR 15200.00
2014-02-28 VND 2014/3K.KPFI Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta halles ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts,darbu apjomi
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes-3
jautājumi un atbildes
2014-07-29 "YIT Celtniecība" SIA, Reģ.Nr.40003377087 346722.00
2014-02-28 VND 2014/2K/KPFI Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
Tehniskais projekts,darbu apjomi
2014-06-25 "YIT Celtniecība", SIA Reģ.Nr.40003377087 EUR 790232,00
2013-11-08 VND/2013/5K VALKAS PILSĒTAS IELU UN TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA Nolikums, pielikumi Nolikums
Pielikums
Pielikums
2013-12-17 AS''Latvijas autoceļu uzturētājs'',40003356530 89345,78
2013-07-18 VND/2013/4K/KPFI Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā Nolikums,pielikumi Nolikums.pielikumi
Darbu apjomi
Darbu apjomi
Tehniskais projekts - 1
Tehniskais projekts - 2
Grozījumi
Darbu apjomi (koriģēts)
Energoaudits (koriģēts, aktualizēts)
Grafiskā daļa (koriģētie rasējumi)
Pretendentu jautājumi un atbildes
2013-08-20 SIA "Valkas būvnieks", reģ. nr. 44103038200 145682,72
2013-04-30 VND/2013/3K Par degvielas iegādi Nolikums, pielikumi Nolikums,pielikumi
2013-07-02 A/S ''Virši-A'' (40003242737), SIA ''Latvijas propāna gāze'' (40003493561) 103 918,50 LVL
2013-03-28 VND/2013/1K Par kurināmā piegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums
2013-06-07 SIA ''MARKO K'' (410201789), SIA''Vārpas 1'' (44103011066), SIA ''Mežvalde'' (44101022385), SIA ''Vārpas 1'' (44103011066), SIA ''PATA AB'' (40003448619), SIA ''Valdro agro'' (40003372022) 135 252,80 LVL
2012-11-21 VND/2012/9K VALKAS PILSĒTAS IELU UN TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA Nolikums,pielikumi Nolikums
pielikumi
Skraidrojumi
2012-12-19 AS Latvijas autoceļu uzturētājs Valmieras ceļu rajons 61341.96
2012-11-16 VND/2012/8K EKSKAVATORA IEGĀDE VALKAS PILSĒTAS SILTUMAPGĀDES NODAĻAI Nolikums,pielikumi Nolikums,pielikumi
grozījumi nolikumā Grozījumi
2012-10-01 VND/2012/7K Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija Nolikums,pielikumi Grozījumi
Nolikums,pielikumi
Darbu apjomu saraksts
Tehniskais projekts
4.Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Tehniskie zīmējumi
BK grafiskā daļa 1. un 2. kārta
2. kārta - 1. stāva un jumta plāns
Jautājumi un atbildes
3.Jautājumi un atbildes
5.Jautajums un atbildes
2012-11-14 SIA''Valkas būvnieks'',reģ.nr.44103038200 Ls 182 163.25
2012-05-31 VND/2012/6K/ERAF Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā 1. daļa: "Ietves gar Friča Roziņa ielu izbūve"
2. daļa: "Tālavas ielas, posmā no Ausekļa ielas līdz Varoņu ielai, rekonstrukcija"
3. daļa: "Beverīnas ielas, posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, rekonstrukcija"
Nolikums
2012-07-03 SIA ''Limbažu ceļi'',reģ.nr.46603000113 340592.72
2012-05-04 VND/2012/5K/ENPI Gaismas un skaņas aparatūras iegāde Valkas pilsētas kultūras namam Nolikums,pielikums Nolikums
pielikums
2012-06-11 SIA''DIOGENS audio'',reģ.nr.43203002997. 21206.00
2012-03-27 VND/2012/4K Par degvielas iegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums Nolikums
Grozījumi
Grozījumi 2012-06-11 AS ''Virši-A’ reģ.40003442737, SIA ‘’Latvijas propāna gāze’’, reģ.nr.40003493561 101930.00, 10800.00
2012-03-09 VND/2012/3K Par kurināmā piegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums Nolikums
2012-06-04 SIA ‘’PATA AB’’ reģ.nr.40003448619,LVL 43615.00, SIA ‘’Mežvalde AD’’ reģ.nr. 44101022385 ,18526.00,SIA ‘’Valdro Agro’’ Reģ.nr.40003372022,LVL 21450,SIA ‘’MARKO K’’ reģ.nr.410201789,LVL 33300.00. 116891.00
2012-02-01 VND/2012/2K/KPFI Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Valkas pilsētā Nolikums,pielikumi NOLIKUMS
Pielikumi
Grafiskā daļa
SKAIDROJUMI
SKAIDROJUMI 2012-03-23 SIA ''Vidzemes energoceltnieks",reģ.44103008831 165839.65
2012-01-24 VND/2012/1K/ERAF Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā Nolikums Nolikums
1. daļa: "Ietves gar Friča Roziņa ielu izbūve"
2. daļa: "Tālavas ielas, posmā no Ausekļa ielas līdz Varoņu ielai, rekonstrukcija"
3. daļa: "Beverīnas ielas, posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, rekonstrukcija"
4. daļa: "Beverīnas ielas, posmā no Raiņa ielas līdz Tālavas ielai, rekonstrukcija"
Skraidrojumi
2012-05-28 Pārtraukts
2011-11-17 VND/2011/6K Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Nolikums
Tehniskā specifikācija

nolikums
nolikums
2011-10-03 VND 2011/5K/ERAF Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā Nolikums
3. daļa: "Beverīnas ielas, posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, rekonstrukcija"
4. daļa: "Beverīnas ielas, posmā no Raiņa ielas līdz Tālavas ielai, rekonstrukcija"
5. daļa : "Tālavas ielas, posmā no Rīgas ielas līdz Ausekļa ielai, rekonstrukcija"
2. daļa: "Tālavas ielas, posmā no Ausekļa ielas līdz Varoņu ielai, rekonstrukcija"
1. daļa: "Ietves gar Friča Roziņa ielu izbūve"
Paziņojums par grozījumiem
Iepirkumu komisijas lēmums 25.10.2011.
Grozījumi konkursa nolikumā
Atbilde
Atbilde 2
Atbildes 3
Atbildes 4
2012-01-18 Pārtraukts
2011-08-09 VND 2011/4K Par kurināmā piegādi Valkas novada pašvaldībai 2011-08-04 SIA ''Vārpas 1'', reģ.nr. 44103011066 144 800,00 LVL
2011-06-15 VND 2011/4-K/ERAF Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcija, ietves un ielas apgaismojuma izbūve Zemgales ielā posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai, Valkā Nolikums
SIA ''Limbažu ceļi'' (46603000113) 288 167,60 Ls
2011-05-31 VND/2011/3K Par kurināmā piegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums
2011-04-20 VND 2011/3-K/ERAF Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcija, ietves un ielas apgaismojuma izbūve Zemgales ielā posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai, Valkā Nolikums
2011-06-06 Pārtraukts
2011-03-07 VND/2011/2K Par kurināmā piegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums
2011-05-20 SIA "Vārpas 1", reģ.nr. 44103011066, SIA "Pata AB", reģ.nr. 40003448619 64 450,00 LVL
2011-02-04 VND/2011/1K Par degvielas iegādi Valkas novada pašvaldībai Nolikums
2011-04-19 SIA ‘’Tīne’’, reģ.nr.44102003610. SIA „Latvijas propāna gāze”, reģ.nr.40003493561 87366.00 Ls. 10800.00 Ls
2010-12-28 VND/2010/8K Valkas pilsētas Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2011.gadā Nolikums
Tehniskā specifikācija
2011-02-15 AS Latvijas autoceļu uzturētājs Smiltenes ceļu rajons, reģ.nr. 40003356530 28 981,94 Ls
2010-08-10 VND/2010/7K Vijciema sporta zāles būvniecība Nolikums
El un BK sadaļas
Būvapjomi
AR sadaļa
UK sadaļa
Av sadaļa
EL sadaļa
CVAUS
Tehniskais projekts
MK sadaļa
MK sadaļas papildinājums
Tehniskā projekta papildinājums. Darbu organizēšanas projekts
Paskaidrojums
Paziņojums
Koriģētie būvapjomi
Paziņojums par grozījumiem
Jautājumi un atbildes
2004-10-28 SIA ‘’Ekers’’ reģ. Nr. LV 44103001903 187614.58 Ls
2010-07-07 VND 2010/6-K/ERAF Par tiesībām veikt būvuzraudzību projektā „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām” Nolikums
2010-08-16 SIA ''PRO VIA'', reģ.nr. 40003372696 27972,00 Ls
2010-06-16 VND/2010/5K Par rūpnieciski izgatavotu siltummezglu piegādi un montāžu Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļai Nolikums
2010-08-09 SIA ''NORTEKS AE'', reģ. nr. 41503018541 17318.57 Ls
2010-04-07 VND 2010/4-K/ERAF Par tiesībām veikt būvdarbus projektā „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām” Nolikums
Darba daudzumu saraksts
Nolikuma grozījumi
Papildu darba daudzumu saraksts
Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
3. Jautājumi un atbildes
4. Jautājumi un atbildes
5. Jautājumi un atbildes
6. Jautājumi un atbildes
7. Jautājumi un atbildes
8.1 Jautājumi un atbildes
8.2 Precizēts darba daudzumu saraksts (xls) 16.06.2010.
9. Jautājumi un atbildes
10. Jautājumi un atbildes
11. Jautājumi un atbildes
2010-07-02 SIA „Binders”, Reģ.NR.40003164644 Ls 3109927,17
2010-03-18 VND 2010/3-K/ESTLAT Tehniskā projekta izstrādei „Foto, kino un mūzikas klubam” Pielikumi
Nolikums
Topogrāfiskā karte
Tehniskās apsekošanas atzinums
Stāvu shēmas
Stāvu plāni no tehniskās inventerizācijas lietas
Par izmaiņām nolikumā
Jautājumi un atbildes
2. Jautājumi un atbildes
3. Jautājumi un atbdiles
4. Jautājumi un atbildes
2010-05-24 SIA ‘’Architekti AB’’ REĢ.NR.40103254588 Ls 18000.00 bez PVN
2009-11-03 VND2009/K-3ERAF Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība Paziņojums par līgumu
Nolikums
Par piedāvājuma nodrošinājumu, kas iesniedzams bankas galvojuma veidā
Par elektroapgādes projektiem
Par nolikuma 4.1 punkta Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību
2009-12-15 SIA „Būvenergo A’’; SIA ‘’Vidzemes energoceltnieks" LS 119 734, 38 bez PVN ; Ls 137 721, 30 bez PVN
2009-11-03 VND2009/K-3ERAF Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība 2009-12-15 SIA „Būvenergo A’’; SIA ‘’Vidzemes energoceltnieks" LS 119 734, 38 bez PVN ; Ls 137 721, 30 bez PVN
2009-11-03 VND2009/K-3ERAF Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība 2009-12-15 SIA „Būvenergo A’’; SIA ‘’Vidzemes energoceltnieks" LS 119 734, 38 bez PVN ; Ls 137 721, 30 bez PVN
2009-11-03 VND2009/K-3ERAF Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība 2009-12-15 SIA „Būvenergo A’’; SIA ‘’Vidzemes energoceltnieks" LS 119 734, 38 bez PVN ; Ls 137 721, 30 bez PVN