Saieta nama “Lugažu muiža” JVA “ATBALS” koncerts
22.12.2019. 11:30
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Sajūtu vakars ar Daumantu Kalniņu
22.12.2019. 15:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Sajūtu vakars ar Daumantu Kalniņu - papildkoncerts
22.12.2019. 18:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Ziemassvētku pasākums senioriem
23.12.2019. 12:00
Vijciema tautas nams
Valmieras mūzikas skolas absolventu kokļu ansambļa “ACCORDA” koncerts
23.12.2019. 16:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Dinamiska vingrošana (vada Egils Purviņš)
23.12.2019. 18:30
Kārķu sporta nams
Ziemassvētku Dievkalpojums
24.12.2019. 14:30
Vijciema baznīca
Svētvakara dievkalpojums
24.12.2019. 17:00
Kārķu baznīca
Ziemassvētku vakara dievkalpojums kopā ar Valkas kultūras nama vīru ansambli “LAI SKAN”
24.12.2019. 18:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Svētvakara dievkalpojums
24.12.2019. 19:00
Kārķu baznīca
1.Ziemasvētku Dievkalpojums
25.12.2019. 10:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Animācijas filma visai ģimenei “Auniņš Šons. Filma Fermagedons”
25.12.2019. 15:00
Vijciema tautas nams
Romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”
25.12.2019. 16:30
Vijciema tautas nams
Ziemsvētku koncerts
25.12.2019. 18:00
Kārķu baznīca
Z/S Dambīši Vecgada mači zolītē
26.12.2019. 09:00
Turnas tautas nams