Dzejas dienas
28.09.2019. 12:00
Valkas Mākslas skola
Svecīšu vakars
28.09.2019. 17:00
Vijciema kapi
Svecīšu vakars
28.09.2019. 17:00
Ērģemes kapi
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
30.09.2019. 18:15
Beverīnas iela 3
Skriešanas seriāls "Optimists 2019" 5. kārta
03.10.2019. 14:30 - 18:30
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Mārča Auziņa koncerts "Aizrautība"
04.10.2019. 17:30
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Skriešanas seriāls "Optimists 2019" 6. kārta
10.10.2019. 14:30 - 18:30
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Valsts svētku pasākums un balle
16.11.2019. 00:00
Kārķu pagasts
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākums
17.11.2019. 00:00
Lielais labdarības Robežtirgus
09.05.2020 - 10.05.2020
Vispasaules valcēniešu saiets
07.08.2020 - 08.08.2020