Lieldienu nakts vigīlija
15.04.2017. 23:00
Kārķu baznīcā
Lieldienu dievkalpojums
16.04.2017. 12:00
Ērģemes baznīca
Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas
16.04.2017. 12:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
Lieldienu dievkalpojums
16.04.2017. 12:00
Ērģemes baznīcā
Lieldienu dievkalpojums
16.04.2017. 14:30
Kārķu baznīca
Lieldienu dievkalpojums
16.04.2017. 14:30
Kārķu baznīcā
Lieldienu pasākums
16.04.2017. 18:00
Kārķu tautas nams
Pasākums “Otrās Lieldienas”
17.04.2017. 10:00
Lugažu laukumā, Valkā
Lieldienu Zaķa skrējiens
17.04.2017. 12:00
Lugažu laukumā, Valkā
Vijciema pamatskolas pirmsskolas grupu pasākums “Lielo dienu pavadām, Silto sauli sveicinām”
18.04.2017. 10:00
Vijciema tautas namā
"Optimists 2017" 2.kārta
20.04.2017. 14:30 - 18:30
Valkas brīvdabas estrāde
Pētera Brūvera jubilejas pasākums
21.04.2017. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Turnas tautas nama parka uzkopšana (Lielā Talka)
22.04.2017. 09:00
Turnas tautas nams
Valkas novada atklātais florbola čempionāts
22.04.2017. 10:00
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halle
“Sportiskā Lielā Talka” (tiks ierīkots strītbola grozs un sakopta piegulošā teritorija)
22.04.2017. 10:00
Zvārtavas pagasta Kalnainē
>