Vecgada volejbola turnīrs
29.12.2018. 10:00
Kārķu sporta namā
Ērģemes pagasta 2018. gada galda spēļu čempionāta 3. posms
29.12.2018. 18:00
Turnas tautas nams
Dievkalpojums
30.12.2018. 14:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Pasākums draudzes locekļiem kopā ar dziesminieku Valdi Rogaini
30.12.2018. 16:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Jaunā gada sagaidīšana
31.12.2018. 23:00
Lugažu laukums
Jaungada balle kopā ar Raiti no Naukšēniem
01.01.2019. 00:30
Kārķu tautas nams
Daiļliteratūras izstāde “Sieva”
03.01.2019 - 31.12.2018
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Izstāde “Mēneša jubilāri: Dzintrai Žuravskai – 80, Jānim Lejiņam – 65, Egīlam Šņorem – 65”
03.01.2019 - 31.01.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Izstāde “Tiekamies savā novadā”: Rīgas Mākslas Mediju tehnikuma studentes Marijas Rozes darbi
03.01.2019 - 31.01.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Izstāde “Trīs novadnieki - jubilāri janvārī: Ampermanis. Viljams. Strupulis”
04.01.2019 - 01.02.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka (novadpētniecības stendā)
Animācijas filma “Princese un pūķis”
04.01.2019. 15:50
Vijciema tautas nams
Animācijas filma “Īgņas valstība”
04.01.2019. 17:10
Vijciema tautas nams
Latviešu romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs”
04.01.2019. 19:00
Vijciema tautas nams
Gaismas pēcpusdiena
05.01.2019. 14:00
Valkas pilsētas kultūras nama mazā zāle
Kino seanss "Jaungada taksometrs"
07.01.2019. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams