Saimniecisko lietu komitejas sēde
16.12.2019. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
16.12.2019. 14:30
Beverīnas iela 3
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
16.12.2019. 18:15
Beverīnas iela 3
Dinamiska vingrošana (vada Egils Purviņš)
16.12.2019. 18:30
Kārķu sporta nams
Vingrošana senioriem
17.12.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Zumbas nodarbības
17.12.2019. 18:00
Kārķu tautas nams
Bluķa vakars kopā ar folkloras deju kopu "Sudmaliņas"
17.12.2019. 19:00
Lugažu laukums
Ziemassvētku tirdziņš Valkas J.Cimzes ģimnāzijā
19.12.2019. 09:00
Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
Vingrošana senioriem
19.12.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Ziemassvētku pasākums skolēniem
19.12.2019. 17:00
Vijciema tautas nams
Vingrošana veselības veicināšanai
19.12.2019. 18:00
Kārķu tautas nams
Sarīkojums “Uzsniga sniedziņš balts...”
20.12.2019. 16:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Ziemassvētku labdarības tirdziņš
21.12.2019. 09:00 - 13:00
Valka
Pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Bērnu rīts”
21.12.2019. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Valkas pagasta bērnu Ziemassvētku eglīte
21.12.2019. 11:00
Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža”