Valsts svētku pasākums un balle
16.11.2019. 00:00
Kārķu pagasts
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākums
17.11.2019. 16:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Svētku balle ar grupu "Apvedceļš"
17.11.2019. 20:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Filmas "Dvēseļu putenis" seanss
22.11.2019. 19:00
Vijciema tautas nams
Zvārtavas pagasta amatierkolektīvu 10 gadu jubilejas pasākums "Un tieši tāpēc..."
23.11.2019. 19:00
Mierkalna tautas nams
Lielais labdarības Robežtirgus
09.05.2020 - 10.05.2020
Pasaules valcēniešu saiets
31.07.2020 - 02.08.2020