Seminārs mežu apsaimniekotājiem
27.11.2019. 10:00
Kārķu tautas nams
J. Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde R. Lukss “Atvari”
30.11.2019. 17:00
Vijciema tautas nams
J. Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde E. Cālītis “Laikmeta varoņi”
30.11.2019. 18:00
Vijciema tautas nams
Valkas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mēs Latvijā”
01.12.2019 - 25.12.2019
Vijciema tautas nams
Pirmā Adventa Dievkalpojums
01.12.2019. 16:00
Vijciema baznīca
"Nāburgu" 30 gadu jubileja
14.12.2019. 14:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Ziemassvētku labdarības tirdziņš
21.12.2019. 09:00 - 13:00
Valka
Ziemasvētku koncerts
21.12.2019. 16:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Koncerts "Sadzirdi Ziemassvētkus"
21.12.2019. 19:00
Mierkalna tautas nams
Vijciema Gada balva kultūrā un sportā 2019 ar balli
21.12.2019. 21:00
Vijciema tautas nams
Sajūtu vakars ar Daumantu Kalniņu
22.12.2019. 15:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Sajūtu vakars ar Daumantu Kalniņu - papildkoncerts
22.12.2019. 18:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Ziemassvētku pasākums senioriem
23.12.2019. 12:00
Vijciema tautas nams
Ziemassvētku Dievkalpojums
24.12.2019. 14:30
Vijciema baznīca
Pirmsskolas bērnu eglīte "Ciemos pie Pelītes"
27.12.2019. 11:00
Mierkalna tautas nams