10.10.2012
Uzņēmējiem visā Latvijā pieejama bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmata
Lai palīdzētu jaunajiem komersantiem veidot drošus darba apstākļus sev un darbiniekiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) jau otro reizi ir atjaunojusi bezmaksas informatīvo materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”. Materiāls tapis ar ESF līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (turpmāk – projekts) atbalstu. Materiāls satur aktualizētu un papildinātu informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos darba tiesību un darba risku novēršanas jomās. Rokasgrāmata ietver plašu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. Bezmaksas materiāls ir pieejams gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Pēc iepriekšējo metienu izdošanas Latvijas Darba devēju konfederācija ir saņēmusi pozitīvas atsauksmes no uzņēmējiem par materiāla kvalitāti, apliecinot, ka tas ir kļuvis par noderīgu palīgu un ceļvedi Latvijas darba devējiem veidojot sakārtotu darba aizsardzības sistēmu. SIA „Skandi Motors” personāla vadītāja Iveta Kalinka atzīmē: „Neskatoties uz to, ka materiāls galvenokārt domāts jaunajiem uzņēmējiem, arī mums – uzņēmumam ar daudzu gadu pieredzi Latvijas tirgū - tas palīdzējis pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, atvieglojot mūsu darbu, kas citādi prasītu daudz vairāk pūļu un laika, to veltot tam, lai izsekotu visām normatīvo aktu izmaiņām darba aizsardzības jomā.” Visiem komersantiem jaunais, aktualizētais materiāls Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem” bez maksas ir pieejams Uzņēmuma reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas Rīgas un reģionālajās nodaļās, biznesa inkubatoros un LDDK reģionālajās filiālēs visā Latvijā un elektroniski www.lddk.lv/da. Gadījumos, kad tuvumā nav pieejama izplatīšanas vieta to var pasūtīt pa pastu. Materiāls ir izdots 12 000 eksemplāros. Tas tiks atjaunots un izdots katru gadu līdz 2013.gadam. Vairāk informācijas par materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, tā izplatīšanas vietām un pasūtīšanu var atrast LDDK mājas lapā www.lddk.lv vai SIA „Comperio” mājas lapā http://comperio.lv/?id=451. Informācijai Materiāls tapis Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (projekta identifikācijas nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002). Jaunais materiāls ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistiem, kā arī ar SIA „Comperio” un SIA „DDV” ekspertu līdzdalību. Informācija: Agnese Alksne LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte Tālr.: 67325169 vai mob. tel.: 29443666 E-pasts: agnese[uz]lddk[punkts]lv
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.