13.04.2012
Robežtirgū iegūtos līdzekļus izmantos Valkas pilsētas labiekārtošanai

Sestdien, 5.maijā Valkā, Lugažu laukumā norisināsies X Lielais Labdarības Robežtirgus – tradicionāls pasākums ar daudzveidīgu kultūras programmu, tirgošanos, dažādām atrakcijām, labdarības loteriju un citām aktivitātēm. Tradicionāli Robežtirgus ideja un mērķis ir labdarība, visi tirgū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības vietu nomu, loteriju un labdarības desiņām tiek ziedoti kādam konkrētam mērķim. Šogad līdzekļi tiks novirzīti Valkas pilsētas labiekārtošanai – soliņu un atkritumu tvertņu iegādei. Laikā no 15.līdz 26.martam Valkas novada mājaslapā www.valka.lv ikvienam bija iespēja izteikt savu viedokli, nobalsojot par piemērotāko mērķi, kam novirzīt ieņēmumus no desmitā, tātad jubilejas Lielā Labdarības Robežtirgus. Apkopotie balsojuma rezultāti ir šādi: •    Valkas pilsētas labiekārtošanai – soliņu un atkritumu tvertņu iegādei, 427 balsis •    Valkas kultūras nama sarīkojumu atskaņošanas aparatūras – mikrofonu iegādei, 190 balsis •    Tūrisma piesaistes, vides objekta jeb pilsētas vizītkartes izveidei Valkas pilsētas centrā, 164 balsis •    Gājēju tiltiņa veidošanai pār Pedeles upi, virzienā no Tālavas ielas uz upes saliņu, 122 balsis Arī Valkas novada domes deputātu balsojumā visvairāk balsu bija par pilsētas labiekārtošanu. Ļoti iespējams, ka balsojuma rezultātu noteica tas, cik skaidrs ir norādītais mērķis, jo piemēram mērķis – tūrisma piesaistes, vides objekta jeb pilsētas vizītkartes izveide bija ļoti laba, bet nekonkrēta ideja. Par to būtu vērts padomāt nākošajās reizēs, kad tiek organizēta balsošana. Iepriekšējos gados līdzekļi ir ziedoti rotaļu laukuma izveidei, krēslu iegādei Bērnu un jauniešu interešu centram. Pateicoties Labdarības Robežtirgum, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai ir iegādāts akordeons un nepieciešamā tehnika, lai ik dienu pilsētā atskaņotu J.Cimzes tautas dziesmas apdari „Teici, teici valodiņa”. Līdzekļi ir novirzīti arī pilsētas skeitparka izveidei un inventāra iegādei, Valkas pilsētas tirgus labiekārtošanai – jaunu galdu iegādei un Valkas novada bibliotēku grāmatu krājumu papildināšanai. Joprojām aicinām Valkas un Valgas apkārtnes un citu novadu amatniekus, ražotājus un tirgoties gribētājus pieteikties dalībai X Lielajā Labdarības Robežtirgū pa telefonu/faksu 64725522, mobilo tālruni 26446602 vai pa e-pastu tib[uz]valka[punkts]lv. Tiksimies Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.