21.02.2013
Aivara Ikšeļa grāmatas „Valkas diližanss” atvēršana

Ceturtdien, 7.martā plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) būs Aivara Ikšeļa grāmatas „Valkas diližans” atvēršanas pasākums. „Valkas diližansa” centrālais stāsts ir par Latvijas un Igaunijas pierobežā gadu simtus dzīvojušiem ļaudīm, kurus tagad dēvējam par valcēniešiem, viņu dzīvi un cīņu par savām tiesībām, brīvību un kultūras attīstības īpatnībām. Grāmata sniedz apkopojošu informāciju, balstītu uz tautas folkloras un etnogrāfiskajiem materiāliem, arheologu atradumiem, vēsturnieku pētījumiem un pieņēmumiem, daudzu valstu arhīvu, muzeju un bibliotēku materiāliem, kā arī pašu valcēniešu atmiņu pierakstiem par Valkas politisko un kultūrvēsturi. Šis darbs mums palīdzēs izveidot savu attieksmi par notikumiem, kas Valkā un apkārtējo novadu teritorijās risinājušies no aizvēstures līdz 21. gadsimta sākumam. Atvēršanas brīdi kuplinās: •    Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas vijoles klases audzēkņi (pedagoģe Liesma Freiberga) un sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi (pedagogs Guntis Freibergs); •    Kapelas „Vecie turnavieši” un „Bumerangs”; •    Saieta nama „Lugažu muiža” eksotisko deju grupa (vadītāja Mairita Jansone); •    Skaidrīte Bondare no „Jaunruķeļiem”; •    Valkas ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Vendīgs” (vadītāja Silga Strazdiņa); •    Valkas kultūras nama folkloras deju kopa „Sudmaliņas” (vadītāja Skaidra Smeltere); •    Valkas vīru vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Ludbergs). Aicināts ikviens interesents! Ieeja uz vakaru – bez maksas. Grāmata izdota Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Robežgaisma” („Border light”, ELRI – 135) ietvaros.

 

Papildus informācija Grāmatas autors, projekta koordinators Aivars Ikšelis, 64722360

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.